Jak volit s ohledem na kulturu

obrazek
25.10.2013 10:55
K vysněnému 1% financí ze státního rozpočtu pro kulturu či alespoň navýšení peněz se hlásí skoro všechny strany, které se nyní ucházejí o naše voličské hlasy a mají rozpracovaný kulturní program. Jak to ale přesně udělat, aby česká kultura netrpěla, říkají již jen někteří. Nezapomínejte prosím volit i s ohledem na kulturu!

(jednotlivé strany jsou řazeny abecedně)

ANO

Dle prostoru, který tato strana ve svém programu kultuře věnuje, jí příliš velkou důležitost alespoň co se týče přilákání voličů, nepřikládá. Na druhou stranu se k autorství kulturního programu hlásí herec a bývalý diplomat Martin Stropnický a jeho znalost českého kulturního prostředí je v sestavování priorit změn znát. Strana se tedy zavazuje „zamezovat podfinancování resortu" a činit finanční péči o kulturní dědictví „předvídatelnou“. Nutnost přijmout zákon o veřejnoprávních institucích, ke kterému přispěly kauzy odvolávání a jmenování ředitelů Národního divadla a Národní galerie, je v programu strany akcentována. Na což navazuje také nutnost odpolitizovat jmenování členů mediálních rad a posílení kritéria odbornosti při jejich výběru. Finanční péči je třeba věnovat kulturnímu dědictví.

ČSSD

ČSSD mnohé ze svého stranického kulturního programu do toho volebního "nepřeklopila", jde ale nejdále při hledání možností, jak zajistit pravidelný a široký toku financí na ministerstvo kultury. Kultuře by měly patřit peníze z výnosu z provozování loterií a kultura by také měla být uzákoněna jako veřejná služba, což by zavazovalo stát, kraje a obce k její podpoře. I sociální demokraté se shodují na nutnosti přijmout zákon o veřejnoprávní instituci, který by umožnit proměnu velkých kulturních příspěvkových organizací a dal jim rozumná pravidla při výměně jejich šéfů. ČSSD chce nový zákon o památkové péči, neříká jaký, a nový zákon o médiích, který by zavedl takzvaná komunitní média. Chtěla by více podporovat nekomerční média jako příležitost pro občany podílet se na veřejné debatě. Stínovým ministrem kultury v ČSSD je Ivan Krejčí, respektovaný divadelní režisér a šéf ostravského divadla Aréna, který má zkušenost jako městský zastupitel.

KDU-ČSL

Lidovci ve svém volebním programu trochu nešťastně akcentují kulturu jako vývozní zboží a potenciál pro cestovní ruch. Kladou ale také důraz na místní kulturu, udržování a rozvíjení tradic, práci knihoven a kulturních zařízení a iniciativu v obcích. Společně se Zelenými by prosazovali zvýšení ochrany památek s důrazem na váhu stanoviska odborníků. Kulturní komisi KDU-ČSL vede hornista Miroslav Rovenský, předseda středočeské stranické organizace

KSČM

Důraz na místní kulturu, udržování a rozvíjení tradic, práci knihoven a kulturních zařízení jsou priority také komunistů. Chtěli by také otevřít otázku financování veřejnoprávních médií, ale zároveň kontrolovat i vyváženost informací.

ODS

ODS dává ve svém programu tím, nakolik a jak pečlivě se kultuře věnuje, najevo, že kultura v těchto volbách příliš nepatří mezi její priority. Žádá jasná a rovná pravidla pro přístup k financím na opravu památek pro všechny vlastníky, odpolitizování jmenování členů mediálních rad a při jejich výběru nutnost posílení kritéria odbornosti.

TOP 09

Za programem TOP 09 stojí Jiří Šesták, senátor zvolený za Starosty, radní a ředitel Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a jeho pečlivě formulované teze jsou vzhledem k tomu, že strana TOP 09 přivedla během minulých tří let resort kultury rozpočtově, personálně i organizačně téměř na dno, velkým překvapením. Do budoucnosti se TOP 09 zavazuje, že prosadí každoroční nárůst výdajů resortu. Neříká ale o kolik. Možná ještě důležitější než samotné navýšení financí je záměr TOP 09 vyjasnit, jakou "odpovědnost a kompetence mají ve vytváření prostoru pro kulturní aktivity státní správa a samosprávy". I tato strana má zájem odpolitizovat jmenování členů mediálních rad a posílit při jejich výběru kritérium odbornosti, přijmout taktéž zákon o veřejnoprávní instituci. TOP 09 chce přesněji definovat roli a cíle médií veřejné služby v oblasti kultury. Je rozhodnutá prosazovat a chránit jejich politickou a názorovou nezávislost, ale zároveň požadovat větší odpovědnost a objektivitu. Sympatické je, že ve svém programu nepopulárně zmiňuje nezastupitelnou roli církví v současné společnosti.

ZELENÍ

Tradičně důkladný program mají zelení, kteří jsou odhodláni usilovat o zdroje z programu Creative Europe a především dosáhnout na vysněné 1 % státního rozpočtu pro kulturu. Nikdo jiný než oni si nevšiml, že existuje Státní kulturní politika na roky 2009-2014 a že by bylo dobré se jí nejen přidržet, ale také ji aktualizovat pro roky další. Zelení také mimo jiné navrhují koncept bankovních garancí a investičních pobídek pro kulturní projekty, které mají komerční nebo polokomerční charakter a správně upozorňují, že je to oblast, jejíž význam je trestuhodně přehlížen. Přitom nestojí ani korunu z veřejných peněz. Tato strana chce také prosazovat zvýšení ochrany památek, v novém nebo upraveném památkovém zákonu chtějí posílit váhu odborného stanoviska pracovníků Národního památkového ústavu. Zelení by zpřísnili postih majitelů za neudržování památek. Na programu pracoval filmový historik, vysokoškolský pedagog a předseda olomoucké organizace Pavel Bednařík.

katerina-vaclavu
Vystudovala Fakultu humanitních studií, obor Elektronická kultura a sémiotika. Na volné noze pracuje jako redaktorka internetových stránek. Zajímá se o filosofii člověka, umění a především literaturu.
Klíčová slova: kultura, volby 2013

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.