Jan Campbell: Pentalogie v Moskvě

campbell 0617
31.10.2018 14:40
Nevím, kolik žijících podnikatelů je schopných srozumitelně zevšeobecnit a sepsat znalosti a zkušenosti z podnikatelské a manažerské činnosti v jednom z nejsložitějších oborů – potravinářském - tak, aby je bylo možné ohodnotit na úrovni aplikované vědy, a proto doporučit jako studijní, referenční a výzkumný materiál studentům, přednášejícím a podnikatelům. Před týdnem, 24. října 2018 se konala ve Slovenském domě v Moskvě ve spolupráci s Nadací pro vědu a vzdělání profesora Štefana Kassay a pod záštitou JE, mimořádného a zplnomocněného velvyslance SR v RF Ing.Petera Priputina prezentace pentalogie – Podnikání a řízení.

Nosným tématem prezentace byla, a pro celou ediční řadu Řízení je (v pěti jazycích, včetně ruštiny) tzv. Společná evropská produkční (výrobní) platforma. Jejím sloganem je: To, čo dokázal jeden podnik, môže dokázať aj rad iných podnikov, ak si osvoja podstatu prieniku vedy do praxe . Zainteresovaným se dovědět více, nabízím odkaz: https://www.kassay.eu/

Pentalogie (z řec. pente, pět) je dílo o pěti relativně samostatných částech, které spolu souvisejí motivicky, látkově nebo problémově. V literatuře a umění jsou pentalogií Tóra (Pět knih Mojžíšových), základní konfuciánské texty (Kniha proměn, Kniha dokumentů, Kniha písní, Kniha obřadů a Letopisy jar a podzimů), ale i Pateřice (Pokladnice tajemství, Chosrau a Šírín, Lajlá a Madžnún, Sedm obrazů a Kniha o Alexandrovi) perského básníka Nizámího, nebo i dílo Vladimíra Neffa (Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj). Ve filmové tvorbě je označení pentalogie zavádějící kvůli možnému vlivu finančního úspěchu prvního díla. Pro úplnost ale uvádím nezavádějící příklad: Pětice komedií Kameňák z let 2003 až 2015.

Zmiňuji se o dílech odpovídajících definici pentalogie, protože práce profesora Kassay, spojuje nadčasově důležité téma řízení a praxi s vědou. Rychle plynoucí čas neubírá na aktualitě obsahu jeho díla. To se nedá říci o mnohých z těch 32 (a dnes možná již více) teorií tzv. autorit, které jsem přednášel na univerzitě během svého života. Dnes všeobecně vyučované teorie lze jenom těžko uplatnit v praxi. Proto jsem vždy nabádal k tomu, aby teorie znal každý (z referenčních důvodů), ale nikdy se nesnažil je kopírovat, a tvořil své.

Prezentace se uskutečnila několik měsíců po 77. narozeninách autora, a účastnilo se jí 70 hostů z akademického, podnikatelského, bankovního, servisního a podobných sektorů, včetně několika osobností z politiky a ministerstev, v den 370. výročí podepsání Vetsfálského míru (o kterém jsem psal v příspěvku Zamyšlení k svátku) a v předdveří společné česko-slovenské recepce, organizované v rámci oslav 100 let od založení Republiky Československo. Kulturní část zabezpečil dámský kvartet (Vneštorgklubu) a národní umělec RF, sólista Alexandrovců (oficiálně Akademický soubor písní a tanců Ruské armády A. V. Alexandrova) Vadim Petrovič Anaňjev. První reakce na setkání jsou více než slibné: Přišla pozvání na spolupráci na univerzitní a podnikatelské úrovni. Souhlasu netřeba. 31.10.2018


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.