Jiří Vyvadil navrhuje odvolání Šarapatky

vyvadil jiří nový
11.7.2019 15:06
Jak nás informoval Jiří Vyvadil, odeslal dnešního dne datovou schránkou volebnímu výboru Poslanecké Sněmovny „návrh na odvolání Zdeňka Šarapatky z funkce člena Rady ČT“. Vzhledem k mimořádné závažnosti případu přinášíme text dopisu v plném znění.

Obracím se na Vás s mimořádně závažnou skutečností, a to návrhem na odvolání Zdeňka Šarapatky z funkce člena Rady ČT.

Zdeněk Šarapatka uveřejnil 7. 7 na štvavém radikálním portálu Forum 24, článek, který nelze jinak hodnotit než jako poplašnou zprávu tvrdící, že prezident republiky připravuje v zemi občanskou válku kvůli Rusku, válku rozdělující prozápadní a proruskou část společnosti, směřující

stručně řečeno k vytržení České republiky ze společenství států EU a NATO a její plné podmanění režimu Vladimíra Putina. V tomto smyslu radní Zdeněk Šarapatka rozvádí tyto zhruba uvedené závěry v dalších detailech, které – a to je podstatné - jsou zaleženy výhradně na jeho spekulacích a vlastně i přáních. V závěru volá do zbraně protiruskou část společnosti s tím, že nelze již čekat, neboť další lidový odpor proti prezidentovi vypukne až 16. listopadu 2019 a to již může být na záchranu této země pozdě.

V rámci celé argumentace připojuji jednotlivé hlavní argumentační téze a v závěru celý článek

Riziko občanské války mezi svobodomyslnými občany republiky s prozápadní, resp. proevropskou orientací, a místními konzumenty ruské propagandy včetně nostalgiků, opět toužících po pevné ruce bolševického státu, přitom nemá základy jen v prezidentově cíleném rozeštvávání společnosti, ale i v chování Andreje Babiše. Předseda vlády, který je v osudové volbě mezi kriminálem a svobodou existenčně závislý na hlavě státu, bude Zemanovi dál ochotně zobat z ruky. Jak se ukazuje, ve všem. Příště třeba ve vodních dělech a těžkooděncích proti občanům. Příběh odvolání-neodvolání Zemanovy momentální loutky v hradní hře o trůny a kamaráda českých komunistů, ministra kultury Staňka, pak nejlépe ukazuje, jak snadno je Babiš vydíratelný. A jde-li o Rusko, rád udělá Zemanovi radost.

Zdeněk Šarapatka dále tvrdí, že nárůst ruských občanů o 60 %, může být záminkou k zákroku Ruska :

Že na českém území vzrostl jen za posledních deset let počet Rusů na šedesát procent, resp. na čtyřicet tisíc lidí, a záminka jejich ohrožení v cizí zemi a jejich následná „ochrana“ ruskou armádou stačila Kremlu k intervenci i jinde, je holý fakt.

Tvrdí rovněž, jak již bylo upozorněno shora, že prezident Zeman chce rozvrátit naše uspořádání s cílem „vytrhnout nás z našich spojeneckých svazků.

Jeho zápal pro Putinovu strategii dosáhnout nestability ve středoevropských zemích Evropské unie a spojenců NATO míří zjevně do finále.

V závěru dramaticky volá po protiakci a zjevně míří na možnost nepokojů proti prezidentovi a z kontextu celého článku i proti premiéreovi, kdy zřejmě se vzpomínkami na vlastní minulost – což je jen typické, parafrázuje Fučíkovo heslo : Lidé bděte, heslem :Občané bděte

Zoufat si nad prezidentem, který svým chováním žene vlastní zemi na pokraj občanské války, je k ničemu. Ruským zájmům, kterým zarytě slouží, obětoval celý první a zjevně obětuje i druhý prezidentský mandát. Oslabit společnost občanským konfliktem tu není cíl, ale prostředek. Cílem je Evropa, slabší o jednoho spojence, ze kterého má být nepřítel. Nářek Zemana nezastaví, má teď k dispozici i vydíratelného premiéra a zanedlouho nejspíš celou menšinovou vládu, tolerovanou komunisty a proruským Okamurou. Druhá Letná v listopadu je ještě daleko, za čtyři měsíce může být na obranu republiky proti jejímu zavlečení o třicet let zpátky příliš pozdě. Občané, bděte!“

Celý článek je velmi vulgární a hrubý a nactiutrhačný.

Článek má rovinu trestněprávní, ústavněprávní i etickou.

Aniž bych chtěl na tomto místě podrobně rozvíjet stránku trestněprávní, neboť ta bude blíže obsahem mého samostatného trestního oznámení, sluší se konstatovat, že svým jednáním Zdeněk Šarapatka už na první pohled se zřejmě dopustil v jednočinném souběhu několika trestných činů

Podle § 184 odst. 1, 2 trestného zákoníku se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, spáchá-li ( tento čin) ….veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Podle § 357 odst 1, 2 tr. zákoníku dopustí kvalifikované skutkové podstaty trestného činu šíření poplašné zprávy ten, kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá a zároveň tuto zprávu nebo jinou nepravdivou zprávu, která je způsobilá vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa anebo bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému sdělí….mj. hromadnému informačnímu prostředku a bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

Zcela nesporně nejzávažnější variantou trestné činnosti Zdeňka Šarapatky je naplnění znaků zvlášť závažného zločinu křivého obvinění podle § 345 odst. 1,5 ve formě přípravy, kdy by byl ohrožen trestní sazbou tři až deset let,

kterého se dopustí ten kdo jiného lživě obviní z trestného činu způsobí-li činem uvedeným škodu velkého rozsahu

Znaky jednání, u kterého Zdeněk Šarapatka obviňuje prezidenta republiky a premiérai Andreje Babiše již při zběžném čtením odpovídají znakům trestného činu vlastizrady podle § 309 tr. zákoníku ve formě přípravy rozvracení republiky , kterých se měli dopustit. Zatímco prezident republiky je ústavně i trestně neodpovědný, premiér Andrej Babiš, o němž se Zdeněk Šarapatka zmiňuje, trestně odpovědný, byť s výhradami svého poslanecké mandátu, je

Podle Zdeňka Šarapatky násilnou formu občanské války spolu s podřízením si ozbrojených složek směřující k odchodu České republiky ze společenství států EU a NATO a připojením se k Putinově Rusku, prezident republiky s využitím zcela podmaněného premiéra hodlá do listopadu tohoto roku ohrozit ústavní zřízení a obranyschopnost České republiky.

Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

Pokud se na Vás obracím, tak s návrhem na dovolání Zdeňka Šarapatky jako člena Rady ČT.

Podle § 6 odst. 2 písm. b) zák. č. 483/ 1991 Sb., o České televizi, odvolá Poslanecká sněmovna člena rady narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.

 

Je zcela nepochybné, že jmenovaný tímto článkem narušil důtojnost člena Rady a zároveň se dopustil jednání, které způsobem zcela bezprecedentním zpochybňuje jeho nezávislost a nestrannost při výkonu člena Rady…

Česká televize je předmětem opakované kritiky, že je jednostranná a manipulativní. Jednou z cest, jak zmírnit tuto kritiku je využít zákona o ČT a odvolat takového člena, jehož výroky jsou zjevnými trestnými činy.

Děkuji za pozornost, kterou budete této záležitosti věnovat a

a jsem s pozdravem

Jiří Vyvadil

 

 

Plný text článku:

„Zeman žene zemi do občanského konfliktu kvůli Rusku":

Republika má prázdniny. Až na výjimky. Hlava státu se sice s policejními chůvami odebrala na vysočinský vzduch, ale úkol z Moskvy zní jasně: český prezident musí pokračovat v rozvratu vlastní země. Léto neléto. Projít nesmí nikdo, kožená brašna už nerozhoduje. Kdo hájí Ústavu, kritizuje Zemanovu kolaboraci s někdejšími okupanty a nechce zpátky pod ruský vliv, je pro Pražský hrad nepřítelem číslo jedna. Kremlofilní prezident se proto činí i z vejminku, odkud hraje vabank o uzurpování ještě větší moci.

Jeho zápal pro Putinovu strategii dosáhnout nestability ve středoevropských zemích Evropské unie a spojenců NATO míří zjevně do finále. Republika má totiž coby někdejší satelit sovětské moci pro dnešní Rusko pořád strategický význam a Miloš Zeman s ním kolaboruje s mouřenínskou vervou.„Kolaborace znamená spolupráci a já si myslím, že je třeba v zájmu Evropy i světa jednoznačně prohloubit spolupráci s Ruskem,“ prohlásil prezidentův zarytý stoupenec a kolaborantská legenda Jiří Vyvadil. Miloš Zeman spolupracuje o sto šest. Jeho masakrování Ústavy skrze karikaturu ministra kultury dnes navazuje na celou sérii systematických kroků k rozkladu vlastní země ve prospěch cizí mocnosti.

Po útocích na parlamentní systém, ignoraci hlavního zákona republiky, snahách o znevěrohodnění tajných služeb, dehonestaci inteligence a akademických špiček, pokusech o personální paralýzu justice a tlaku na likvidaci veřejnoprávních médií chybí už jen dotáhnout svoji roli v Putinově režii k faktickému ovládnutí bezpečnostních složek státu. Jako jejich vrchní velitel má zatím jen formální páky, ovšem část šarží, které se od obušku na Národní vyšvihly do čela policie a z Varšavské smlouvy mezi armádní elitu, jej přece jen hltá.

Bezprecedentní urážky a cílené provokace Miloše Zemana a ruského výsadku v jeho hradní partě na adresu statisíců demonstrantů, zneklidněných pokusy o návrat své země k normalizaci, ale nejsou jen příznakem prezidentovy patologické mstivosti a nenávisti k demokracii, ústavním svobodám a jinému názoru. Mylný výklad prezidentovy hlavní motivace k dráždění občanských odpůrců přitom vychází buď z neznalosti Zemanovy skutečné mentality, nebo z alibistického sebekonejšení, že jde jen o stařecké výlevy. Opak je pravdou, vedle nátury tu jde o promyšlený atak, kterým prezident republiky „volá do zbraně“ své příznivce proti jeho nevoličům, rozuměj proti nepřátelům jeho snah o proruské směřování České republiky.

Hnát ji destruktivně až na pokraj občanské války, ne-li rovnou do ní, a v chaosu ji přistrčit co nejblíž k Putinovi není ausgerechnet u Zemana žádná extra fantazie. Že na českém území vzrostl jen za posledních deset let počet Rusů na šedesát procent, resp. na čtyřicet tisíc lidí, a záminka jejich ohrožení v cizí zemi a jejich následná „ochrana“ ruskou armádou stačila Kremlu k intervenci i jinde, je holý fakt. Stačí také zalistovat v paměti, co všechno bylo po sametové revoluci nemyslitelné a jaká je dnešní realita. Servilita Hradu k zemi, která si díky za osvobození Československa v roce 1945 mnohonásobně vykompenzovala jeho okupací v roce 1968 a nastolením celých desetiletí devastující totality, tu nebere konce. Od Zemanových výroků o Krymu, jeho urputného tažení proti protiruským sankcím navzdory spojencům, přes „střílení“ novinářů až po prezidentův lobbing za ruský byznys v tuzemském jaderném projektu či za privátní ruské obchody miliardáře Kellnera.

Zemanova zoufalá defilé coby jediné cizí hlavy státu po boku Vladimíra Putina na odstrašujících vojenských přehlídkách na Rudém náměstí, Zemanovu účast na politických fórech Putinova milce na Rhodosu nebo Zemanovu (sic!) ruštinu v šokované centrále Evropské unie nevyjímaje. Polibky prezidenta s jeho poradci Nejedlým, Mynářem a Hlinovským místo pozdravu jsou už jen směšnou reminiscencí na známou letištní erotiku Brežněva s Husákem.

Riziko občanské války mezi svobodomyslnými občany republiky s prozápadní, resp. proevropskou orientací, a místními konzumenty ruské propagandy včetně nostalgiků, opět toužících po pevné ruce bolševického státu, přitom nemá základy jen v prezidentově cíleném rozeštvávání společnosti, ale i v chování Andreje Babiše. Předseda vlády, který je v osudové volbě mezi kriminálem a svobodou existenčně závislý na hlavě státu, bude Zemanovi dál ochotně zobat z ruky. Jak se ukazuje, ve všem. Příště třeba ve vodních dělech a těžkooděncích proti občanům. Příběh odvolání-neodvolání Zemanovy momentální loutky v hradní hře o trůny a kamaráda českých komunistů, ministra kultury Staňka, pak nejlépe ukazuje, jak snadno je Babiš vydíratelný. A jde-li o Rusko, rád udělá Zemanovi radost.

„Kdo to byl, nevím. Lidi říkali, že přišli Rusáci, to je všechno. Samozřejmě to byla katastrofa pro celý národ. Je potřeba to odsoudit a asi to připomenout, že se to vůbec stalo, že to bylo vůbec možné,“ prohlásil zrovna před rokem k okupaci v roce 1968. Že by v případě jeho pádu šel v razantních opatřeních proti občanským protestům vstříc prezidentovi i premiér Zemanovy úřednické vlády s Mařenkou nad soudy a Pecinou znovu na vnitru, vůbec nepochybujme.

Zoufat si nad prezidentem, který svým chováním žene vlastní zemi na pokraj občanské války, je k ničemu. Ruským zájmům, kterým zarytě slouží, obětoval celý první a zjevně obětuje i druhý prezidentský mandát. Oslabit společnost občanským konfliktem tu není cíl, ale prostředek. Cílem je Evropa, slabší o jednoho spojence, ze kterého má být nepřítel. Nářek Zemana nezastaví, má teď k dispozici i vydíratelného premiéra a zanedlouho nejspíš celou menšinovou vládu, tolerovanou komunisty a proruským Okamurou. Druhá Letná v listopadu je ještě daleko, za čtyři měsíce může být na obranu republiky proti jejímu zavlečení o třicet let zpátky příliš pozdě. Občané, bděte!“

 

Reakci poslanců na Vyvadilův návrh budeme sledovat a čtenáře informovat.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Lubodoc

Pan Šarapatka je stižen chorobnou nenávistí,což je o něm známo.Ale i Forum 24 je zralé na trestní oznámení,tam krom pomluv a lží se nedá nic jiného najít