Lidé s církevními restitucemi nesouhlasí

lidé
27.12.2017 11:10
Agentura Stem, která se zabývá průzkumy veřejného mínění, se před Vánocemi českých občanů dotazovala také na to, co si myslí o tom, že „se církvím navrací jejích bývalý majetek.“

Na otázku: „myslíte si, že je dobře, že se církvím navrací jejich bývalý majetek,“ odpovědělo 68 % dotázaných, záporně, tedy že si nemyslí, že je do dobře (30 % dotázaných uvedlo, že to určitě není dobře a 38 % dotázaných, že to spíše není dobře). S restitucemi pak podle Stemu souhlasí 32 % dotázaných.

Podpora církevních restitucí se ve společnosti různí také podle toho, zda jedinec věří v boha. Nicméně vysokou podporu má pouze u těch, co odpovídali, že rozhodně věří v boha, kteří se pro církevní restituce vyslovili ve svých 69 %. Ti, kteří odpovídali, že v boha spíše věří, již na církevní restituce tak kladný názor nesdílí, a v této skupině je podporuje 45 % dotázaných, naopak 55 % dotázaných už si nemyslí, že jsou správné. Ti, kteří uvedli, že v boha spíše nevěří, podporují církevní restituce ve svých 27 % a nesouhlasí s nimi ve svých 73 %. Mezi lidmi, kteří uvedli, že v boha určitě nevěří, restituce odmítá 84 % dotázaných a podporuje je pouze 16 % dotázaných.

Průzkum společnosti Stem tedy podporuje názor, že církevní restituce mají ve veřejnosti podporu slabou a ve své většině je podporují pouze lidé silně věřící v boha. Ostatní skupiny je naopak ve své většině odmítají.

Tento průzkum veřejného mínění v podstatě dopadl jako předchozí průzkum agentury Median, která v listopadu zjišťovala, zda lidé souhlasí se zdaněním peněžité části církevních restitucí. Tento průzkum ukázal, že se zdaněním souhlasí 66 % dotázaných, což je velmi podobný výsledek, který zjistila agentura Stem, když zjišťovala míru souhlasu s restitucemi v české společnosti. Opakovaně se zkrátka ukazuje, že více než 60 % dotázaných s restitucemi nesouhlasí a je pro to, aby došlo alespoň ke zdanění církevních náhrad…


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

Těm ovečky, kdo věří v Boha restituce nic nepřinesou, tak proč by s nimu souhlasili. Přinesou ale hodně jejich pastevcům.

Pavel Franta

Proč hledat nové nosné téma? Tohle funguje dobře, a je třeba držet se témat, jejichž řešení lidi zajímá.

Ústavní soud nějak rozhodl, a co? Když už nejde nic zpětně změnit, lze vždy přistoupit k novému znárodnění (a nejen církevního majetku, tímto způsobem by bylo možné vyřešit otázku majetku cizáků, popřípadě tuzemských parazitů).

antoninsebek

To je jeden z  důvodů, proč řada politiků, především komančů, sází na tuto kartu. A tím to působí zpětně na lidi. Je zajímavé, že nikdo při prezentování tohoto tématu neřekne:

- že se tím DVAKRÁT ZABÝVAL Ústavní soud a kromě jedné bagatelní jednoslovné úpravy na tom neshledal nic nezákonného. A pokud víme, tak přes Ústavní soud "nejede vlak". Můžete si to snadno najít na internetu - najděte si laskavě na adrese: "Rozhodnutí Ústavního soudu".

- že šlo celkem o 17 církví, takže jde O VELMI ROZSÁHLOU A PODEPSANOU SMLOUVU. Tohle že by se dalo změnit? 

- že již začal probíhat proces, kdy dotace státu NA VŠECHNY CÍRKVE se budou rok od roku snižovat, až zmizí docela. Takže, i kdyby se sem začali stěhovat muslimáci, časem nedostanou nic. A o to snad také jde. Už naši vnuci nebudou na CÍRKVE (opět množné číslo) nic přispívat.

- že jde o majetek, který byl církvím (množné číslo) odebrán KOMANČI.

- že se církve zabývají především těmito činnostmi: pomoc těm nejubožejším, školství, kultura, oprava památek atd. atd.

Přednášejíc tohoto věčného témaí VĚDÍ, že se nic měnit nebude, ale jsou přesvědčeni, že si tímto hrdinstvím zvýší bodový výsledek. Na chvíli.

Zkuste si najít jiné "nosné" téma. Děkuji.