Názory občanů na oblast rodinné politiky

lidé 19
18.3.2019 18:35
Agentura CVVM uskutečnila v minulém měsíci velmi zajímavou sondu do názorů občanů na vybraná opatření v oblasti rodinné politiky.

Začal bych tou politicky zřejmě nejfrekventovanější otázkou poslední doby a sice obědů zdarma pro děti v mateřských a základních školách.

Jen 32% respondentů si myslí, že by obědy zdarma neměly být. Velká většina, tedy téměř dvě třetiny respondentů si myslí, že by obědy zdarma být měly. Liší se jen v pohledu na to, v jakém záběru. Téměř dvě pětiny (39%) si myslí, že by obědy zdarma měly být jen pro děti z chudých rodin. A téměř čtvrtina (24%) respondentů si myslí, že by toto zavedení školních obědů zdarma mělo být plošné, tedy pro všechny děti v mateřských a základních školách. Politicky je to nesporně zajímavé téma, s jehož prosazením byla spjata zejména ministryně práce Maláčová.

Na otázku, jak se stará vláda o sociální situaci rodin s dětmi odpovědělo 56% lidí, že přiměřeně. To je nejlepší výsledek za dobu od začátku sledování této otázky před 15 lety. A naopak jen 32% lidí si myslí, že se stará nedostatečně. To je velká změna oproti minulosti, kdy „nůžky“ v grafu o tom, jak se vláda stará o sociální situaci rodin s dětmi, byly obrácené. Vrchol špatného byl rok 2012, kdy 66% respondentů odpovědělo, že se vláda stará nedostatečně a jen 27% lidí sdělilo, že se stará přiměřeně. Samozřejmě, že k těm, kdož jsou nespokojeni, mohou patřit jak ti, kteří si myslí, že vláda by měla dělat více v oblasti sociální politiky, tak ti, kteří si myslí, že je příliš rozhazovačná. Ať tak nebo onak, jsou to výrazné politické body pro vládu. A co patří k pilířům sociální politiky podle občanů? 90% respondentů si myslí, že je to podpora pružné pracovní doby nebo zkrácených úvazků pro rodiče s malými dětmi. 88% si myslí, že je to provozování družiny u každé základní školy. 84% se domnívá, že je to snížení daní pro osoby s nezaopatřenými dětmi. Více než tři pětiny nebo přesně tři pětiny respondentů si myslí, že je to zvýšení počtu mateřských školek, otcovská dovolená a zvýšení rodičovského příspěvku. Podporu kolem tří čtvrtin respondentů má zvýšení přídavků na děti a placení výživného na děti státem za neplatiče. Mezi opatřeními státu s významnou podporou v oblasti rodinné politiky patří také dnes neuplatňované společné zdanění manželů, dále vícerychlostní rodičovská dovolená, plošné porodné bez ohledu na příjem a zvýšení počtu jeslí. Názory veřejnosti na tato opatření se v průběhu posledních patnácti let poněkud mění.

A konečně opatření, která by měla být v oblasti rodinné politiky prioritami vlády:

- snížení daní pro osoby s nezaopatřenými dětmi … 37%

- podpora pružné pracovní doby nebo zkrácených úvazků pro rodiče s malými dětmi … 32%

- placení výživného na děti státem za neplatiče … 29%

- zvýšení počtu mateřských školek … 26%

- zvýšení přídavků na děti … 25%

- zvýšení rodičovského příspěvku … 25%

Samozřejmě, že toto jsou priority pro určitou generační skupinu společnosti, což jsou rodiče s malými dětmi. U těch rezonují tyto body nejsilněji, ale do značné míry mohou ovlivňovat politický pohled také u prarodičů. Protože naprostá většina z nás je rodiči nebo prarodiči. Má – li být politika vlády účinná, musí se zabývat názory lidí na tuto oblast velmi intenzivně.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.