Nezasahovat – pouze koukat

obrazek
29.3.2012 07:52
Podle březnového průzkumu CVVM vnitropolitické dění v zemi sleduje většina dospělých Čechů. Každý druhý má navíc za to, že důležitým problémům země dobře rozumí. Pokud však přijde na hodnocení možnosti ovlivňovat řešení problémů, jen necelá čtvrtina se domnívá, že dokáže přispět ke změně ve své obci a jen zlomek (8%) lidí připouští možnost ovlivnit řešení problémů na národní úrovni. Častou politickou aktivitu prostřednictvím aktivní agitace, účasti na řešení veřejných problémů, setkávání se s politiky nebo účasti na politických shromážděních vyvíjí jen malé procento (2%) lidí. I pokud k nim připočítáme osoby, které zmiňované politické aktivity provádějí alespoň někdy nebo zřídka, zůstávají neaktivní v přesile.

Přestože se hodnocení politické situace v zemi zhoršuje - prohlubuje se nedůvěra v ústavní instituce, činitele a politiky - je počet lidí, kteří se zajímají o vnitropolitickou situaci stále na překvapivě vysoké úrovni. Podle aktuálního průzkumu CVVM není politické dění v zemi lhostejné 60% dospělých obyvatel. Jejich počet je dokonce o pár procentních bodů vyšší než v minulém roce. Z dlouhodobějšího pohledu lze konstatovat, že zájem o politické dění v ČR deklaruje v posledních sedmi letech relativně vysoká nadpoloviční většina obyvatel (zájem se pohybuje v rozmezí 58-66%).

Více než třetina (34%) uvádí, že zprávy o politice v médiích sleduje často, 37% se tomu věnuje někdy a 24% jen zřídka. Zbývajících 5% obyvatel nepřipouští, že by někdy tyto informace v médiích sledovali. Pokud jde o diskuse o politice s přáteli nebo známými, často se jim věnuje jen desetina lidí (9%), někdy třetina (32%) a zřídkakdy slůvko o politice ztratí 38% lidí. Mnohem méně frekventovaná je ve společnosti aktivní agitace ve prospěch oblíbené politické strany nebo osobnosti. Až tři čtvrtiny (73%) uvádí, že toto nedělají nikdy, zřídka se takto chová 16% obyvatel, někdy 8% a jen pouhé 2% o sobě tvrdí, že agitují často.

Pokud jde o aktivní zapojení do řešení veřejných problémů, často se tomu věnují opět jen 2% lidí, 13% se zapojuje aspoň někdy. Více než třetina (34%) lidí konstatuje, že se do řešení veřejných problémů zapojují zřídka; mají sice zkušenost, jejich aktivita je však sporná. Až polovina dospělých obyvatel nemá vůbec žádnou zkušenost s řešením veřejně politických problémů. Ještě vyšší je podíl těch, kteří nikdy nebyli na politickém shromáždění či setkání s politiky. Je to až sedm z deseti (71%) dospělých. Zkušenost ze spoluprací s politickou stranou postrádá až 92% obyvatel. I když jsou zájem a sledovanost relativně vysoké, angažovanost obyvatel do veřejné politiky je dlouhodobě nízká. Převažuje neaktivní většina a pasivní pozorování.

Tento stav má zřejmě co do činění s nízkou mírou uvědomení si svého politického vlivu. Jak je patrné ze zjištění CVVM, možnost ovlivnit řešení problémů ve státě, připouští jen 8% lidí. Možnost změnit něco ve své obci již připouští 38% veřejnosti, významná většina však tomu nevěří. Možnost ovlivňovat, celkem pochopitelně, častěji deklarují ti úspěšní – vysokoškolsky vzdělaný, vysoce kvalifikovaný, vedoucí pracovníci s vyššími příjmy. Pokud se tedy má v Čechách rozvíjet participativní demokracie nejen prostřednictvím elit, musí občanské sebevědomí nabýt široká veřejnost; zaměstnanci, drobní podnikatelé, studenti, nezaměstnaní, důchodci či příslušníci menšin.

peter-kokavec
sociolog, analytik politické strany LEV 21
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rku

Jak se nečinně odporuje?

klokan

  Tito nečinně odporující občané, zřejmě spoléhají na nějakého satana, který vezme všechny hříšníky z grupy 3 K, jakož i jejich ovladatele, po zásluze do horoucích  pekel. To se ještě načekají. Nechají se stále brzdit strachem ? Jeden citátek z Tacita praví,, Lidský rozum v zápalu věří i věcem temným ". Další z díla G. P. Cesbrona ,, To co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou mít strach". Do třetice. Jedno naše lidové pořekadlo praví ,, Z chutí do toho a půl je hotovo ". Snad již 21. 4. 2012.