Osobnosti veřejného života žádají propuštění Juliana Assange

assange zatcení
22.12.2021 19:44
Neprodlené propuštění Juliana Assange, zakladatele a hlavního redaktora serveru WikiLeaks, požadují signatáři otevřeného dopisu britskému premiéru Borisi Johnsonovi, který byl dnes předán britskému velvyslanectví v Praze. Dopis podepsalo více než pět desítek vědců, vysokoškolských pedagogů, spisovatelů, básníků, publicistů, lékařů a dalších osobností veřejného života, včetně několika signatářů Charty 77 a bývalých politických vězňů.

Akci vyvolalo nedávné rozhodnutí britského soudu vydat J. Assange do USA, třebaže on sám je australským státním příslušníkem a bezpečnost Spojených států ničím neohrozil.  Statisíce utajovaných dokumentů, zveřejněných WikiLeaks, usvědčily původce agresí proti Afghánistánu, Iráku, Libyi, Sýrii i dalším zemím z pošlapání mezinárodního práva, zločinů vůči civilní populaci i vědomého falšování „důvodů“ rozpoutaných válek. Staly se významnou oporou masových protiválečných protestů, jež ve svém důsledku pomohly zachránit bezpočet lidských životů. Řadu případů obrovské korupce i jiných skandálů odhalily WikiLeaks nejen v politických špičkách USA a jejich spojenců, ale i řady jiných států. Julian Assange si proto, zdůrazňují signatáři, zaslouží obdiv a solidární podporu, a ne mstivou represi.  Nejenom ve jménu svých nezadatelných práv, nýbrž i samotné svobody projevu, vyžadující stále energičtější obranu.

Plně znění a signatáři otevřeného dopisu přinesl portál Nová republika:    

   

Pane premiére,

10. prosince t. r., právě na Den lidských práv, rozhodl britský soud vydat pana Juliana Assange do USA Tam mu hrozí, že živý z vězení už nevyjde. Jisté vlivné kruhy se dokonce netají záměrem dosáhnout jeho odsouzení k smrti.

Zakladatel WikiLeaks nikomu neublížil. Neohrozil ani bezpečnost kteréhokoli člověka či státu. Odhalil pravdu o agresích z prolhaných důvodů. Doložil ji doličnými předměty přímo z jejich štábů. Neocenitelně tak napomohl protiválečnému úsilí, v němž sehrála významnou roli i britská parlamentní komise vedená lordem Chilcotem.

Osobní svoboda pana Juliana Assange je omezována už téměř deset let. Má to i vážné zdravotní následky. Koncem října měl dokonce utrpět mozkovou příhodu. Celý případ tak nabyl i senzitivně humanitární povahy.

Vaše země byla útočištěm řady osobností, pronásledovaných jinde, už v předminulém století. Svobodu slova uměla garantovat i lidem, razícím kurážné alternativy. Pan Julian Assange ji uplatnil na obranu lidských životů a zdraví, decimovaných krvavými agresemi. Projevil statečnost, zasluhující obdiv a solidární podporu, a ne mstivou represi.   

Proto se na Vás, pane premiére, obracíme jako na státníka i novináře s naléhavou žádostí o osobní intervenci. Zabraňte vydání pana Juliana Assange justičnímu zločinu, který mu hrozí! Zasaďte se o jeho neprodlené osvobození! Právě to bude nejvěrohodnějším příspěvkem k obraně svobody projevu, pilíře demokracie a všech hodnot moderní civilizace!

 

Eva Bartůňková, spisovatelka

Jaroslav Bašta, poslanec PS PČR, signatář Charty 77

Mikuláš Beňo, Výbor národní kultury

Věra Beranová, spisovatelka

Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. antropolog, vysokoškolský pedagog a spisovatel

Dr. Jan Campbell, spisovatel a publicista

Jaroslav Čejka, básník a spisovatel

MUDr. Ivan David, CSc., lékař a poslanec Evropského parlamentu

Mgr. Václav Dvořák, dokumentarista a editor

PhDr. Petr Hampl, Ph.D., sociolog

Dr. Milan Havlíček, ředitel vydavatelství 

Dr. Rudolf Hegenbart, Výbor národní kultury

Ivan Hoffman, rozhlasový komentátor a publicista

Monika Hoření, novinářka

Mikoláš Chadima, hudebník, signatář Charty 77

RNDr. Pavel Kalenda, CSc., geofyzik a seismolog

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., sociolog a ex-poslanec Evropského parlamentu

Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., entomolog a překladatel  

Jan Kristek, předseda Výboru národní kultury

JUDr. Čestmír Kubát, CSc., právní expert a advokát

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc., historička  

Benjamin Kuras, spisovatel a publicista

Jiří Míča, literát

PhDr. František Mrázek, CSc., historik

Ing. Jiří Nejedlo, komunální politik

RNDR. Igor Němec, matematik a ex-předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

PhDr. Marie Neudörflová, PhD., historička 

Mgr. Tomáš Novák, Th. D., duchovní

Ing. Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku

Eva Novotná, protiválečná aktivistka  

Stanislav Novotný, ex-prezident Policie ČR, předseda Asociace nezávislých médií

Václav Novotný, předseda občanské iniciativy Ne základnám CR                             

MUDr. Marek Obrtel, lékař

Karel Picek, Výbor národní kultury

Jan Polášek, šéfredaktor kulturně-politického magazínu

Lenka Procházková, signatářka Charty 77, spisovatelka

Marek Řezanka, básník a literát

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., sociolog

Jan Schneider, signatář Charty 77, bezpečnostní analytik

PhDr. Josef Skála, CSc., historik a ex-prezident Mezinárodního svazu studentstva

Ing. Jan Skalický, ředitel loděnic a dopravní expert

Mojmír Soukup, básník

Karel Srp, hudební publicista a ředitel Jazzové sekce

Petr Stančík, spisovatel

JUDr. Stanislav Suja, ex-velvyslanec v USA

Ing. Karel Sýs, básník, literát, předseda Unie českých spisovatelů

plk. Ing. Jaroslav Štefec, CSc., bezpečnostní expert

Dr. Ing. Jaroslav Šulc, CSc., ex-ministr financí a makroekonom 

JUDr. Ogňan Tuleškov, vydavatel Českých národních listů

Doc. PhDr. Radim Valenčík, CSc., makroekonom a vysokoškolský pedagog

Ing. Alena Vitásková, ex-předsedkyně ERÚ, předsedkyně IAV

Libuše Vondrášková, protiválečná aktivistka

JUDr. Jiří Vyvadil, advokát a rozhodce HK a AK

Jan Zeman, ekologický expert a publicista

Eva Žampachová, Výbor národní kultury

Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D., vysokoškolský pedagog a spisovatel

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.