Petr Duchoslav: Připomínáme si Svátek práce

1 maj plakat
1.5.2015 04:52
Jako každý rok si připomínáme dne 1. května Svátek práce, jímž se oslavuje každodenní práce lidí. Svátek je tradiční událostí v českých zemích již od roku 1890, když byl poprvé manifestován na pražském Střeleckém ostrově. Kromě České republiky a dalších evropských států se Svátek práce slaví i v USA a Kanadě. V těchto státech si svátek připomínají lidé pod názvem Labor day v září.

Svátek práce patří svátkům, jehož pověst komunistický režim v tehdejším Československu svou jednostrannou preferencí spojenou s průvody a transparenty vážně narušil. Mnoho lidí si ještě dnes myslí, že se jedná o výlučně komunistický svátek, který by vlastně neměl být vůbec připomínán, a tudíž ani slaven. Opak je však pravdou, protože historie Svátku práce sahá do závěru 19. století.

Svátek práce byl zaveden v rámci II. Internacionály v roce 1889, v českém prostředí pak o rok později, jak už bylo shora zmíněno. Byl vyjádřením solidarity za oběti tzv. Haymarketského masakru v roce 1886. V českých zemích se již do konce 19. století jednalo zejména v dělnickém prostředí o velmi významný den. Tato tradice pak plynule pokračovala v prvorepublikovém demokratickém prostředí.

Jak už jsme uvedli, českoslovenští komunisté Svátek práce slavili jako ,,povinný“ svátek pro všechny pracující. Ti pak figurovali s transparenty v mnohatisícových průvodech a solidárně manifestovali za Svátek práce někdo s větší, někdo s menší upřímností, jak už to při podobných událostech bývá. Režim si však také prostřednictvím Svátku práce potřeboval uměle stvrdit loajalitu občanů, což byl jeho další účel. Nemalá část lidí tak má zafixovanou představu, že Svátek práce je komunistickým produktem bez jakýchkoliv dalších souvislostí.

Svátek práce by měl být i v této době tradiční oslavou každodenní drobné práce a neměl by být spojován s režimem, jenž zde existoval v letech 1948 - 1989, a který jej zneužil k vlastním politickým účelům. Svátek práce by měli lidé vnímat jako celosvětový den pracovní solidarity a pospolitosti, zbavený jakéhokoliv ideologického nánosu. A jako takový by měl být každoročně připomínán.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.