Postoj občanů k obraně státu

armada cr youtube
13.2.2019 18:45
Podle právě zveřejněného průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se velká většina občanů shoduje v tom, že suverenitu státu je třeba hájit za každou cenu. Odpověď na tuto otázku je prakticky setrvale stejná již od roku 1993: téměř devět desetin občanů (v roce 2018 89%) zastává tento názor.

Na druhé straně ovšem tři pětiny občanů (v roce 2018: 59%) pochybuje o schopnosti České republiky se ubránit. Z toho logicky vyplývá, že naprostá většina občanů chápe nutnost zapojení země do širšího obranného systému s našimi spojenci.

Přitom více než polovina občanů (51%) nepovažuje obranu ČR vlastními silami za podstatnou. Tito občané se domnívají, že je stejně záležitostí velmocí a nikoliv země s omezeným vojenským potenciálem.

54% občanů se domnívá, že náklady na obranu nezatěžují státní rozpočet. A „jen“ 37% občanů si naopak myslí, že zatěžují. V této otázce je ovšem zakomponován jistý prvek manipulativnosti. Proč by vlastně měli občané nesouhlasit s výdaji na obranu, které směřují k ochraně suverenity státu, kterou tolik chtějí. Spíše by tato otázka měla znít, zda si občané přejí razantní navyšování výdajů na obranu, které by vlastně během několika let mohlo znamenat až zdvojnásobení výdajů ve vojenské oblasti oproti stavu v roce 2017. Na tuto otázku by jistě odpověď tak jednoznačná nebyla. Nicméně ukazuje se, že je v posledních dvou až třech letech vedená kampaň, směřující k posílení vojenských výdajů, dosti účinná. Vždyť v letech 2011 - 58%, 2012 - 53% a v roce 2013 - 53% respondentů průzkumu souhlasilo s tím, že náklady na obranu zatěžují státní rozpočet. Dnes si to myslí „jen“ 37%, a to je nesporně velmi významná změna postojů.

Ale znovu opakuji, že v takto pojaté otázce je promítnutá jistá manipulativnost. V každém případě se naprostá většina pohledů českých občanů na oblast obrany oproti předchozím letům příliš neliší.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

antoninsebek

Mám svůj krátký a obligátní dotaz: Proti které KONKRÉTNÍ zemi budeme bojovat? Stačí mi jejich název, pokud jich bude víc. Stejně to bude na jednu větu stačit. Vysvětlování netřeba, toho nám Naše Nezávislá Veřejnoprávní přináší hafo.

Děkuji za odpověď.