Postoje občanů ke školství podle průzkumu CVVM

cvvm
2.11.2018 12:48
Problematika školství nepatří v každých volbách sice k nejhlavnějším tématům české politiky, ale k velmi významným ano. Předmětem průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou CVVM byla problematika českého školství, respektive novely zákona o českém školství a k souvisejícím otázkám jako jsou školné na veřejných vysokých školách a státní maturity.

Velkou podporu veřejnosti podle průzkumu má opatření plynoucí z novely zákona o školství, týkající se povinného posledního roku předškolní docházky. Tuto myšlenku podporuje 70% respondentů. Zaručené místo v MŠ pro každé dítě starší dvou let podporuje 61% občanů a jen 22% je spíše proti a 15% rozhodně proti. Bezplatné předškolní vzdělávání od 2 let podporuje 59% občanů. Jednotné přijímací testy na maturitní obory podporuje 58% občanů a proti je 34%. Zákaz propouštění učitelů na období letních prázdnin podporuje 50% občanů a 33% je pro.

Další opatření, které se objevují v novele zákona, již takovou podporu veřejnosti nemají. Společná maturita pro všechny střední školy má podporu 48% respondentů a proti je 44% občanů. Možnost domácího vzdělávání na ZŠ má podporu 48% a proti je 41%. Centrální hodnocení maturitních testů má podporu 43% občanů a proti němu je 45%. Poměrně nízkou podporu má – nepřekvapivě – začleňování dětí se speciálními potřebami do běžných ZŠ. Podporuje je jen 35% a proti je 57%. A ještě nižší podporu než inkluze žáků má povinná maturita z matematiky a to 31% respondentů, když proti je jich 62%. Pokud jde o školné na veřejných vysokých školách, odpor k němu je setrvalý. Proti němu je 68% občanů a jen 25% je pro. Pokud jde o školné, jeho podpora na veřejných VŠ je odvislá od věku, úrovně vzdělání a politických postojů respondentů. Starší a pravicově orientovaní občané jej podporují podstatně více nežli například studenti VŠ.

V každém případě výsledky celého průzkumu stojí za zamyšlení.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.