Pracují Kubík se Slonkovou pro MUDr. Chocholouška?

lev21 up
15.3.2017 09:49
Známí konspirátoři a vykonavatelé mediálních poprav, dříve exponenti MfD, Kubík a Slonková, došli k názoru, že si musí posvítit na financování strany LEV 21, které jsem byl nějakou dobou předsedou. Činí tak poněkud se zpožděním. Předsedou této strany jsem byl od závěru roku 2011 do 31.12. 2014. A hlavní sponzorské dary strana získala v roce 2012 či 2013.

Je pravda, že jsem byl předsedou této strany jak tvrdí oba "soukromí vyšetřovatelé", avšak za otázky financování strany odpovídal ústřední tajemník Lva 21 J. Andres, který je samozřejmě schopen odpovědět, pokud by o to měli Slonková s Kubíkem skutečný zájem, na všechny otázky, které se týkají financování této strany a všech darů a příspěvků, které tato strana za dobu své existence obdržela… A J. Andres je ústředním tajemníkem strany LEV 21 od roku 2011 až dosud.

Kubík se Slonkovou mě v jeden podvečer počátkem března bez předchozího ohlášení „přepadli“ před mým domem ve Velké Chuchli a snažili se ze mě vymámit rozhovor týkající se pravděpodobně otázek kolem financování strany LEV 21.

Rozhovor jsem samozřejmě odmítl, a to ze dvou důvodů: 1. Po těch letech si věci nepamatuji. 2. Také proto, že ve vedení strany LEV 21 za ně odpovídal, jak jsem výše uvedl, někdo jiný (ústřední tajemník strany J. Andres).

Strana LEV 21 řádným způsobem odevzdávala své výroční zprávy, a proto jsou všechny, naprosto všechny, údaje o finančních darech, poskytnutých straně LEV 21 plně dohledatelné. A není v nich obsaženo žádné „tajemství“.

Pokud jde o občanské sdružení Sdružení Pomoc pro budoucnost našim dětem, jehož předsedkyní byla moje bývalá žena Zuzana, jistě všechny potřebné informace k jeho financování poskytne současný šéf tohoto spolku, pan Syrový, který si i v době, kdy byla má bývalá žena předsedkyní, od ní nechal potvrdit plnou moc k tomu, aby vyřizoval všechny finanční záležitosti tohoto sdružení a podepisoval všechny dokumenty pro finanční úřad. To, že bych snad byl jakýmsi garantem pro získávání peněz tohoto sdružení, naprosto odmítám. Je to výmysl Kubíka a Slonkové. Prostě prefabrikace. Samozřejmě nevím, v jakém stavu je zařízení, které chtělo občanské sdružení pro potřeby dětí z dětských domovů rekonstruovat, ale domnívám se, že pokud ve špatném, pak prostě k provozu tohoto zařízení chyběly peníze z finančních darů, kterých se již nedostávalo. Těžko vyčítat mé bývalé ženě nebo panu Syrovému, že pro sdružení nedostávali dary od nejrůznějších podnikatelů. Jiná sdružení a jiné nadace byly zřejmě pro poskytování peněz atraktivnější…

Kubík se Slonkovou svou účelovou prefabrikací předvedli jako obvykle pokus o skandalizaci. V tomto případě skandalizaci mé osoby. A jako velmi často, tak i v mém případě se jedná o operaci, která je zcela vykonstruovaná, mající za cíl jen jediné: skandalizovat mě… Je jen otázka času, kdy se ukáže, kdo na této mé skandalizaci má zájem.

V této chvíli pořad Kubíka a Slonkové na Seznamu zkoumají moji právníci, kteří mně navrhnou další právní kroky vůči pomlouvačům.

Jiří Paroubek

 

Příloha: Korespondence mezi J. Andresem a J. Kubíkem ve věci financování strany LEV 21

 

I.

Dobrý den, pane Andresi,

Obracím se na Vás mailem po našem včerejším telefonickém rozhovoru. Na vysvětlení ještě uvádím, že nás na Vás odkázal jak pan Petr Benda jako významný sponzor a člen strany LEV21, tak také bývalý předseda Jiří Paroubek.

Naše otázky na Vás jsou následující:

1. Čím si vysvětlujete nebývalý zájem sponzorů o stranu LEV 21? Bavíme-li se konkrétně o volebním roce 2014, tehdy do stranické pokladny přišlo – podle oficiálních údajů – 43,3 milionu korun. Jakou strategií se Vám podařilo získat tolik peněz? Kdo byl za aktivní oslovování sponzorů odpovědný?

2. Prověřovali jste si identitu jednotlivých dárců? Jak je možné, že se v pokladně LEV21 objevily peníze od společnosti Velantis, konkrétně 250 tisíc korun, jejímž jediným jednatelem byl v té době už tři roky nezvěstný Jiří Melichar. Kdo ze strany LEV21 s touto firmou vedl jednání o přijetí daru, případně kdo je odpovědný za přijetí těchto peněz?

3. Jedna z největších částek v roce 2014 přišla do stranické pokladny LEV21 od dvou advokátů z jedné pražské kanceláře – Libora Kapalína a Zbyňka Zacha. Celkem přispěli částkou 14,6 milionu korun. Víte jako tajemník LEV21, odkud tyto peníze pocházejí, zda šlo opravdu o peníze zmíněných advokátů, anebo zda byli v roli pouhých prostředníků? Jednal jste s nimi Vy, nebo někdo jiný? Kdo konkrétně?

4. Vy sám jste mezi sponzory LEV 21 uveden v roce 2014 jako dárce 700 tisíc korun. Můžete popsat původ těchto peněz? Věnoval jste straně i v následujících letech podobné částky, konkrétně jaké?

 

II.

Zdravím Vás pane Kubíku,

v návaznosti na náš telefonát a následně Vámi zaslané dotazy Vám níže zasílám odpovědi na položené otázky. Při formulaci odpovědí jsem vycházel z námi shromážděných podkladů.

1.

Vycházím-li z naší výroční zprávy za rok 2014 (účetní podklady auditovány), pak příjmy naší politické strany byly celkem ve výši cca 7,5 mio Kč. Vámi uváděná částka ve výši 43,3 mio Kč vychází patrně z nesprávných údajů. Výdaje naší politické strany na volby v tomto roce byly cca 4 mio Kč. Formální odpovědnost za aktivní oslovování sponzorů nemáme stanovenu.

2.

Při určování identity dárců politických stran vycházíme z obecně závazných předpisů, u právnických osob jde o živnostenský rejstřík nebo obchodní rejstřík, u fyzických osob pak jde o údaje z občanského průkazu. Další možnosti nemáme. Pokud se dotazujete konkrétně na společnost Velantis a pana Melichara, pak dle našich údajů byla darovací mezi námi a touto společností podepsána v březnu 2012, v tuto dobu byla jednatelem této společnosti (dle údajů z obchodního rejstříku) jiná osoba. O osobě pana Melichara mi není nic známo.

3.

V roce 2014 mezi dárci naší politické strany advokátní kancelář pana Kapalína a pana Zacha nefiguruje.

4.

V lednu 2014 jsem já osobně přispěl naší straně finančním darem ve výši 250 000,--Kč. V následujících letech jsem finančním darem nepřispěl. Po vzniku strany v roce 2011 jsem každoročně straně daroval finanční prostředky ve formě finančního daru. Chtěl jsem pomoci jejímu úspěchu i řádnému fungování. Přispíval jsem svými soukromými prostředky. Od ukončení základní vojenské služby do současnosti pracuji, do roku 1997 jako zaměstnanec, od roku 1997 jako osoba samostatně výdělečně činná, resp. podnikatel.

 

III.

Dobrý den, pane Andresi,

Děkuji Vám za odpovědi, nicméně dovolte, abych otázky ještě doplnil a možná v jistém směru i zpřesnil.

Vy striktně odpovídáte na rok 2014, ale pro nás je důležité celé období „před volbami 2014“, tedy i v letech 2012 a 2013.

Proto bych aktualizoval všechny otázky, abychom se u nich striktně nedrželi jen roku 2014. Prosím Vás tedy, jestli v tomto směru můžete aktualizovat i své odpovědi, tedy pokud jde o advokáty Kapalína a Zachu, o souhrn Vašich darů i o základní otázku, čím jste dokázali tolik peněz od tolika sponzorů získat.

Předem děkuju.

Jiří Kubík, Seznam.cz, šéfeditor zpravodajství

 

IV.

Vážený pane Kubíku,

na Váš opakovaný dotaz Vám chci sdělit, že Vámi požadované informace jsou veřejně dostupné a naše politická strana, jak jste mi sám sdělil, je v současné době natolik marginální, že nemáme žádný profesionální aparát. Na Vámi pokládané otázky jsme již mnohokrát odpovídali různým médiím, včetně toho, kde jste Vy v minulosti působil. Jsem přesvědčen, že požadované informace se Vám podaří dohledat i bez mé pomoci. Ještě jednou děkuji za Váš zájem.

S pozdravem

Jaroslav Andres

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Lze též usuzovat, že náš slavný inkvizitorský tým, bude usilovat o zpeněžení zatím nevyužitých vedlejších materiálů z čarodejnického procesu vedeného proti z MUDr. D. Rathovi.

pavlovsky

Všechny tak zvané investigativní reportáže jejím tvůrcům nevěřím. Vždy je tam smíchána realita a fikce, bez výsledku, nebo s cílem manipulace proti někomu. Režiséři Remunda a Klusák se před několika léty podíleli na fiktivním otevření nového obchodního střediska poblíž Prahy (tuším Zličín). Svou manipulací i v televizi dosáhli toho, že se tam na otevření sešly stovky lidí, co chtěly nakupovat za startovací ceny. Takže manipulovat umějí...pro koho manipulují s veřejným míněním se dá v této době před volbami trochu dovodit, pro běžného občana to nebude.

Václav Semerád

Kdo chce psa bít, hůl (i psa) si vždycky najde...{#emotions_dlg.frown}

ps

Ono je taky celkem zajímavé, že se ta, diskuse týkala pouze financování strany LEV 21, kde jde, a to i podle toho pořadu, o maličkosti. Proč se reportéři neptali také na financování ČSSD? To je řpeci jen mnohem větší kousek o jiných penězích... Takhle to skoro vypadá, jak kdyby byl pořad jaksi na objednávku některé z vlivových agentur ČSSD, pro kterou je J. Paroubek nepohodlný svým velmi přímým kritickým vyjadřováním se na adresu ČSSD a jejího předsedy. Prostě to vypadá, jako kdyby využili jeho současné rodinné situace, a tak nějak se ho snažili dorazit...