Pravicová vláda v tichosti připravuje další oslabení práv zaměstnanců

15.3.2011 18:07
Jedním z nejdůležitějších smyslů pracovního práva, tak jak jej známe dnes, je ochrana zaměstnance. Pracovní právo vzniklo v historickém hledisku právě proto, aby chránilo tuto ekonomicky slabší stranu pracovního vztahu. Tento zásadní princip by měl zůstat charakteristický pro pracovní právo i v roce 2011. Z mého pohledu má ochranná funkce pracovního práva nepřekročitelnou logiku, avšak ministerstvo práce a sociálních věcí se ji znovu chystá narušit.

Jako poslanec a člen podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost jsem se v nedávných dnech zúčastnil semináře, na kterém bývalý ministr práce ve vládě Jana Fischera a současný náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka poprvé představil chystané změny v zákoníku práce navržené ministrem Drábkem, které mají vstoupit v účinnost začátkem roku 2012. Jedním z hlavních cílů navrhovaných změn dle mého názoru není, jak bych od hlavního předpisu pracovního práva očekával, „ochrana“ zaměstnanců, ale „pomoc“ oné silnější straně, tedy zaměstnavatelům. Tato pomoc navíc spočívá v tom, že zaměstnavatelům umožní jednodušší a neférovější způsob, jak se zbavit zaměstnanců. MPSV totiž hodlá zrušit dosavadní povinnost, podle níž musí zaměstnanec, s jehož pracovními výsledky není zaměstnavatel spokojen, dostat „přiměřenou dobu“ na odstranění nedostatků.

Pracovníci, u nichž jejich zaměstnavatel nabude dojmu, že nedosahují uspokojivých pracovních výsledků, má nově stačit, když je zaměstnavatel předem upozorní na možnost výpovědi. Pokud tedy v budoucnu pracovník zaměstnavateli „nesedne“, nebude nic jednoduššího, než mu dát písemné upozornění (výtku) a hodinu poté mu s radostí předat výpověď.

Myslím, že je slušností, aby zaměstnanec, pokud z nějakého důvodu nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce (spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích), dostal možnost a přiměřený čas na to, zlepšit svůj pracovní výkon či morálku. Nesmíme zapomenout ani na možné zneužívání tohoto institutu. Už dnes jsme svědky případů, kdy zaměstnavatel de facto šikanuje nepohodlného zaměstnance písemnými výtkami tak dlouho, dokud sám raději nepodá výpověď.

Podle nové úpravy pracovního práva by to tedy zaměstnavatel měl mít ještě jednoduší. Výtka bude stačit jen jedna, a navíc bez možnosti obhájit v přiměřené době své pracovní postavení.

S plánovanou změnou zákoníku práce nemůže souhlasit nikdo, kdo ctí práva a povinnosti zaměstnanců. Doby, kdy byl zaměstnanec pouhou jednotkou práce, jsou dávno pryč. A pokud se někdo hodlá vrátit do éry průmyslové revoluce, nechť odejde. Problematikou práce se zabývám poměrně dlouho, a protože si považuji svého poslaneckého mandátu, udělám vše pro to, abych na tyto změny v budoucnosti upozorňoval. Jsem totiž přesvědčen, že se jedná o další útok na právní a sociální jistotu zaměstnaneckého poměru, čímž dojde i k dalšímu oslabení funkcí pracovního práva.

jan-chvojka
Poslanec Parlamentu ČR za ČSSD a člen podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost.
Klíčová slova: reformy, vláda Petra Nečase

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

jaroslav
Za každým vládním krokem čekejme přetvářku a asociální opatření ve prospěch bohatých a lobistů.