Přichází katolická církev k rozumu?

duka kardinál
8.7.2016 12:41
Biskupská konference, což je shromáždění všech českých katolických biskupů, rozhodla včera o tom, že tato církev stáhne všechny žaloby na kraje v souvislosti se sporným paragrafem restitučního zákona, umožňujícím podávat žaloby na změnu vlastnictví i vůči subjektům (osobám, firmám a dalším), které nakoupily v průběhu let pozemkový či jiný majetek v dobré víře, že toto vlastnictví je čisté a nevztahují se na něj tedy ani církevní restituce. Biskupská konference údajně vyzve i církevní řády, které ovšem nepodléhají její přímé pravomoci, aby učinily totéž.

Je to nesporně rozumné rozhodnutí a je škoda, že přichází až poté, co česká veřejnost opět začala větší měrou uvažovat o nenapravitelné chamtivosti katolické církve, respektive vrcholné církevní hierarchie.

Česká katolická konference nemohla nereagovat na tyto odmítavé a odsuzující postoje české veřejnosti. Tyto nálady vlastně do budoucna českou katolickou církev připravovaly o jakékoli možnosti širšího působení na veřejnost, rozšíření jejího vlivu mimo komunitu aktivních věřících. Těch je však v celém národě tak 3-4 %. Řada katolických věřících přitom nijak zvlášť na církevním majetku a jeho vyžadování katolickou církví, či dokonce církevními řády, nelpí.

Také pokud chce česká katolická církev v blízké době dosáhnout pozvání Svatého otce Františka do Česka, nemůže pokračovat v této politice, která je v přímém protikladu s tím, co hlásá a hlavně dělá právě papež František. Jinak řečeno, papež František by vůbec neuvažoval o přijetí pozvání do ČR, od stávající církevní hierarchie, kdyby se dále projevovaly příznaky nenapravitelné chamtivosti vysokého českého katolického kléru.

(jip)


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

cernik

Snad 2 věci:

1) Současný papež prakticky ani neodpověděl na pozvání prez. Zemana, v r. 2014
Do vyřešení círk. restitucí nechce sem přijet.
Pak jen pokrčí rameny, že bohužel je to hotovo.

2) Církev nepřichází k rozumu!
Ani náhodou. jen před krajskými volbami chce udělat mlhu, pozice na KDU-ČSl je na krajích
velmi slabá (a taková by i měla zůstat!). A církev potřebuje někoho, kdo by tzv. tlumil
proticírkevní ( a zaslouženě takové) nálady.

Ale, že by o tom J. Paroubek nebyl dobře informován, to pochybuji.