Proti všem?

obrazek
14.5.2012 14:59
Nedostatek společenského konsenzu o zásadních reformních krocích vlády je podpořen také neschopností vlády svůj program před veřejností vysvětlit a obhájit. Aktuální průzkum veřejného mínění agentury STEM ohledně informovanosti obyvatel o vládních reformách avizuje velmi nízký účinek toho, jak vláda svoje reformní kroky lidem zdůvodňuje, vysvětluje a jak o nich informuje. Pochopitelně, na vysokém počtu negativních hodnocení má zásluhu také to, že velká část lidí s navrhovanými reformami, tak jak je znají z doslechu nebo médií, a priori nesouhlasí. Je potom jasné, že hodnocení toho jak vláda tyto reformy komunikuje, nemůže být, z pohledu významné části veřejnosti, pozitivní.

Jen 14% dospělých obyvatel hodnotí školskou známkou 1 nebo 2 to, jak jim vláda dokáže zdůvodnit proklamovanou nezbytnost reforem. Trojkou to hodnotí 28% lidí. Většina obyvatel, až 53% soudí, že si vláda za to, jakým způsobem odůvodňuje potřebu reformních kroků, zaslouží špatné hodnocení, tedy čtyřku nebo pětku.

Velmi pokulhává také srozumitelnost poskytovaných informací o navrhovaných změnách, které až 62% lidí hodnotí jako špatné a 23% dává trojku. Na jedničku nebo dvojku hodnotí srozumitelnost informací jen 11% obyvatel.

Většina populace (61%) také špatně hodnotí koncepčnost opatření a celkovou provázanost reformních kroků. Jedničku nebo dvojku by v tomto ohledu vládě dalo jen 8% obyvatel.

Nejhůře dopadlo hodnocení toho, jak vláda komunikuje o dopadech svých reformních snah. Podle 65% lidí je táto komunikace co do otevřenosti a úplnosti špatná.

Obecně lze konstatovat, že se hodnocení toho, jak vláda komunikuje reformní kroky, oproti šetření z dubna 2011 nyní zhoršilo. Z hlediska příznivců politických stran jsou pochopitelně náchylnější k rozdávání lepších známek příznivci ODS a TOP 09. Přesto však ani známky od příznivců stran vládní koalice nejsou nijak oslnivé (v průměru se pohybují kolem trojky). Lze tedy bez nadsázky konstatovat, že vláda svým výkonem v oblasti informování a komunikace reforem nepřesvědčuje mnohé z řad svých příznivců a voličů.

V populaci bude vždy přítomna více či méně významná část obyvatel, která bude preferovat stávající stav věcí a to i v časech, kdy situace může být, podle mnohých, déle neudržitelná. Kupříkladu v nedávném průzkumu na téma důchodových reforem se proti jakýmkoliv změnám v systému důchodového zabezpečení vyjádřila jen méně než 1/10 obyvatel ČR. Lze tedy říct, že u zbývajících více než 90% existuje vůle stávající systém nějak modifikovat (byť cca 40% je jen pro drobné úpravy). Jak je však patrné, způsob, jaký navrhuje vláda, je pro většinu Čechů nepřijatelný nebo nepochopitelný. Vláda nedokáže vysvětlit a obhájit svá řešení, přesto se však tvrdošíjně pokouší je prosadit.

Tento způsob vládnutí jen prohlubuje propast mezi občany a představiteli vrcholné moci ve státě. Nelze se proto divit, že aktuální důvěra v Nečasův kabinet dosahuje historického minima.

peter-kokavec
sociolog, analytik politické strany LEV 21

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

peter-kokavec

Podle aktuálně zveřejněného průzkumu agentury STEM až tři čtvrtiny (74 %) obyvatel souhlasí s tím, že je v zemi potřeba ve střednědobém horizontu provést zásadní reformy v sociální, zdravotní a daňové oblasti. Jen 24 % však podporuje (ve velké většině případů s výhradami) opatření prosazovaná současnou vládou. Bezvýhradnou podporu mají vládní návrhy pouze u příznivců vládních stran ODS a TOP09; i to ve velmi nízké míře 10% resp. 7%. I mezi příznivci vládních stran je tedy významná část těch (29 % resp. u 36 %), kteří s většinou navrhovaných opatření nesouhlasí. U příznivců opozičních stran je názor na podporu reformní opatření diametrálně odlišný. S většinou opatření nesouhlasí až 54 % sympatizantů ČSSD a 33 % nakloněných KSČM.  U příznivců KSČM převládají ti, kteří jsou zásadně proti (60 %). Ve skupině sympatizantů ČSSD je podíl ostře odmítajících 35 %. Oproti výzkumu z minulého roku podíl negativních hodnocení vládních opatření mezi příznivci opozičních stran významně vzrostl.