Průzkum CVVM o nezaměstnanosti

delnik silnice
31.7.2018 15:20
V těsně předprázdninovém období, tedy v druhé polovině června, uskutečnila výzkumná agentura CVVM zajímavý průzkum veřejného mínění zaměřený na to, co si česká veřejnost myslí o nezaměstnanosti. Co je zřejmý fakt, který vyplývá z přesné statistiky, je to, že v republice je nejméně nezaměstnaných za posledních deset let. To platí i tehdy pokud si uvědomíme, že k té zhruba 3% míře nezaměstnanosti je potřeba vzít v úvahu také dlouhodobě nezaměstnané, kteří často už před lety nebo aspoň před mnoha měsíci byli vyřazeni z úřadu práce.
Podle odhadů se může jednat až o dvě stě tisíc dlouhodobě nezaměstnaných. A stejně tak i přes velké napětí na trhu práce, vyplývající z nedostatku kvalifikovaných a vysoce kvalifikovaných pracovních sil, nenacházejí vesměs zaměstnání dříve narození občané přes šedesát let věku, kteří by rádi pracovali, ale práce pro ně není. I v této generační skupině se odhaduje, že se může jednat až o dvě stě tisíc občanů.

Nicméně názory veřejnosti na nezaměstnanost se významným směrem změnili. Téměř tři pětiny české veřejnosti považují úroveň nezaměstnanosti za přiměřenou, něco více než desetina za příliš vysokou a téměř čtvrtina naopak jako příliš nízkou.

Oproti předchozímu roku podíl těch, kteří hodnotí úroveň nezaměstnanosti jako příliš nízkou, vzrostl na dvojnásobek. A to je nejvyšší hodnota vykázána za posledních patnáct let. Je potřeba říci, že za příliš nízkou ji považují především voliči pravice. Oproti roku 2017 hodnotí nezaměstnanost jako příliš vysokou o 5% méně respondentů. A to je historicky nejnižší hodnota. Více než polovina respondentů (57%) se domnívá, že většina nezaměstnaných nemá zájem pracovat. To je doposud nejvyšší podíl, jenž oproti loňsku vzrostl o 6% a ve srovnání s rokem 2015 se více než zdvojnásobil.

Pokud jde o odhad vývoje nezaměstnanosti v nejbližších dvou letech, tak polovina dotázaných si myslí, že bude stejná. Něco více než čtvrtina předpokládá, že se zvýší a 12% očekává, že se mírně sníží. Celkově respondenti oceňují současnou velmi nízkou úroveň nezaměstnanosti v zemi.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.