CVVM: Intervence rapidně oslabila důvěru v ČNB

obrazek
5.2.2014 14:28
Intervence České národní banky (ČNB) rapidně oslabila důvěru v tuto instituci. Zatímco před řízeným oslabením koruny věřilo podle průzkumu CVVM ČNB až 66%, což tuto instituci řadilo k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi, po intervenci to je pouhých 31% dospělých obyvatel.

Důvodům proč ČNB oslabila kurz koruny nerozumí dvě třetiny dospělé populace (67 %). Pouhá desetina (9 %) tvrdí, že jim rozhodně rozumí, a dalších 24 % konstatuje, že jim spíše rozumí.

V populaci silně převažuje nesouhlas s oslabením koruny. Tento krok neschvaluje 64 % respondentů, opačný názor má 12 % lidí a významná část populace (24 %) se k tomuto nedokáže vyjádřit.

Neporozumění a negativní postoje jsou častěji zastoupeny ve skupině obyvatel s nižším vzděláním a špatnou životní úrovní domácností. Porozumění a souhlas s opatřením vyjadřují častěji příznivci pravice a lidé s dobrou životní úrovní.

Podle většiny (56 %) nebude mít oslabení koruny vliv na ochotu lidí spořit. Tři lidé z deseti (30 %) očekávají, že se ochota ke spoření sníží a jen 5 % předpokládá, že ze zvýší.

Polovina obyvatel (50 %) se domnívá, že oslabená koruna nijak neovlivní ochotu lidí nakupovat. Že se motivace lidí k nákupům sníží očekává 41 % lidí a jen 2 % si naopak myslí, že se zvýší.

Snížení ochoty ke spoření i nákupům očekávají častěji lidé se špatnou životní úrovní.

Snížení kurzu koruny vůči Euru se podle dvou pětin (38 %) projeví negativně na ekonomickém růstu země. Podle 29 % to nebude mít ani příznivý, ale ani nepříznivý dopad. Jen 13 % dospělých obyvatel si myslí, že se oslabení koruny projeví na růstu ekonomiky pozitivně. Významná část populace (20 %) k tomuto nedokáže zaujmout stanovisko.

Většina lidí (55 %) očekává negativní dopad oslabení koruny na životní úroveň svých domácností. Třetina (32 %) se domnívá, že se jejich úroveň zásadně nezmění. Pouhá 3 % se domnívají, že oslabení bude mít příznivý dopad na životní standard jejich domácností.

Pozitivní vliv na ekonomiku i rodinné finance očekávají častěji pravicově orientovaní respondenti, lidé s dobrou životní úrovní a vysokoškolsky vzdělaní.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.