Průzkum k postojům Čechů k cizincům

teplice muslim
13.4.2019 05:56
V průběhu měsíce března zpracovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) průzkum k postojům české veřejnosti vůči cizincům nově příchozím do ČR.

Je zajímavé, že podle tohoto průzkumu se více než 53% respondentů domnívá, že  tito cizinci představují pro Českou republiku problém. Ale v místě bydliště občanů tento problém vidí jen 23%. Naopak 52% respondentů jej v místě svého bydliště nevidí. Co je ještě zajímavé, je to, že oněch 53% občanů, kteří vidí v nově přicházejících  cizincích v rámci celé ČR problém, je vlastně nejmenší počet, který byl zaznamenán (s výjimkou března 2011) od roku 2003. 

V letech 2003 – 2015 byly časté i hodnoty nad 60% respondentů, kteří vidí v nově příchozích občanech jiných národností problém. V roce 2003 to bylo dokonce 73% občanů. Přitom příliv migrantů do České republiky je v absolutních číslech  velmi nízký. A jaké jsou příčiny toho, proč vlastně čeští občané mají s nově příchozími cizinci problém? Podle 64% respondentů představují zdravotní riziko. 61% si myslí, že jsou příčinou nárůstu kriminality. Dalších 45% si myslí, že ohrožují náš způsob života. A i v situaci velmi nízké míry nezaměstnanosti si 40% respondentů z průzkumu myslí, že nově příchozí cizinci zvyšují celkovou nezaměstnanost. Naopak jen 23% respondentů si myslí, že přispívají k rozvoji hospodářství. 21% se domnívá, že obohacují naší vlastní kulturu a 20% si myslí, že cizinci přispívají k řešení problému stárnoucí populace. 

Ať tak nebo onak, z odpovědí vyplývá, že česká společnost je stále příliš uzavřena do sebe a s výjimkou Slováků vlastně se všemi příchozími cizinci a jejich přijetím do české společnosti má problém. Objektivně vzato, velká část české společnosti je prostě více nebo méně  xenofobní.

Jiří Paroubek

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.