Sanep: Hrozby a očekávání českých občanů

sanep logo
3.10.2017 09:07
Agentura Sanep ve dnech 9. – 16. září zjišťovala, které obavy trápí obyvatele České republiky nejvíce. A co v souvislosti se svými obavami očekávají od příští české vlády.

Nejprve lidé odpovídali na otázku, zda se obávají šestnácti agenturou vybraných hrozeb: Nárůstu uprchlíků v Evropě, rostoucích teroristických útoků v Evropě, islamizace Evropy, cenzury médií, organizovaného zločinu, násilné a majetkové kriminality, napětí způsobeného přílivem cizinců, finančním zajištěním ve stáří, rostoucích životních nákladů, klimatických změn – sucha, nárůstů uprchlíků v ČR, kybernetických útoků, teroristických útoků v ČR, politického extremismu, přírodních katastrof a ekologických havárií.

Nejvíce se lidé podle tohoto průzkumu obávají nárůstu uprchlíků v Evropě (83,2 % dotázaných), nárůstu teroristických útoků v Evropě (81,4 %), islamizace Evropy (79,2 %), cenzury médií (75,3 %) a organizovaného zločinu (73,5 %). Za nejmenší hrozby podle tohoto průzkumu považují čeští občané ekologické havárie (47, 3 %), přírodní katastrofy (46,8 %) a politický extremismus (55,4 %).

Následně lidé v rámci průzkumu uváděli vlastními slovy, čeho se v blízké budoucnosti obávají nejvíce. Nejčasnějšími odpověďmi bylo, že se obávají terorismu a teroristů, omezování práv českých občanů v EU, ztráty svobody a ztráty nezávislosti ČR v EU a imigrantů.

Od české vlády po volbách pak čeští občané očekávají zejména hájení suverenity České republiky v EU (74,3 %), zamezení zneužívání sociálního systému (72,5 %) a nedodržování uprchlických kvót i za cenu sankcí (71,3 %).

Vlastními slovy pak dotázaní popisovali svá očekávání nejčastěji jako: zákaz islámu v ČR, vystoupení z EU, prohloubení integrace s EU, zvýšení minimální mzdy, zvýšení důchodů a zajištění sociálních jistot.

Jak je vidět, čeští občané v současné době vidí hrozby zejména za hranicemi České republiky, a tak také tato témata také tak nějak táhnou ospalou předvolební kampaň a dávají možnost vyniknout celé řadě nových obskurních uskupení, která se předhánějí, kdo z nich uprchlíky a imigranty odmítne tvrději a kdo se více vymezí vůči Evropské unii, a která do slovních soubojů na tato témata čím dál tím více vtahují i zavedené politické strany.

Zejména druhý bod, a to vymezení se vůči Evropské unii, ačkoli to od politiků lidé už čekají, však může české občany v budoucnu přijít ještě hodně draho. Česká politická scéna se v posledních letech ve své většině vymezuje vůči Evropské unii tak silně, že občané čím dál silněji vnímají EU jako prvek, který České republice škodí – a podle toho také čeští občané chtějí, a budou chtít čím dál více, aby se čeští představitelé chovali. Budou chtít, jak to ukazuje i průzkum Sanepu, aby hájili suverenitu ČR před EU. – Jen těžko se s takovýmto veřejným míněním, začne-li fungovat koncept vícerychlostní Evropy , o němž v minulém týdnu hovořil francouzský prezident Macron, bude Česká republika držet v jádru Evropské unie. Naopak se zdá, že s podobným přístupem se Česká republika ráda vzdálí od středu na periferii EU, aniž by ji z toho však plynula jediná výhoda…

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Prezident Macron je škůdce a nepřítel ČR, potažmo V3. Pokud vystoupíme z EU, tak si můžeme stanovit své poplatky pro cizí kamióny, své daně pro cizí firmy a nadřadit naše zájmy zájmům EU. Naštěstí máme skvělou zeměpisnou polohu a o obchod s námi bude vždy zájem. EU měla spoustu let na to, aby ukázala své přednosti. Zůstala hluboko za očekáváním a snahy o utahování šroubů se mohou setkat jedině s odporem. Odchodem z EU ukážeme naši národní hrdost a alespoň na pár měsíců získáme pozornost celého světa.