Situace ve zdravotnictví očima veřejnosti – nejhorší za posledních osm let

obrazek
25.1.2012 15:14
V souvislosti se změnami v zákoně o zdravotních službách přinášíme několik zjištění z nedávno publikovaných výzkumů veřejného mínění ohledně problematiky zdravotnictví z pohledu občanů. Na základě těchto dat se ukázalo, že veřejnost si spojuje problémy ve zdravotnictví zejména s jeho financováním. Řešení této situace by se pak podle průzkumu nemělo opírat o zvyšování spoluúčasti nebo snižování kvality a dostupnosti péče.

Se zdravotním systémem je aktuálně obecně spokojena třetina obyvatel, obdobný počet lidí si ale myslí opak a tři lidé z deseti to hodnotí ambivalentně (ani spokojen, ani nespokojen). Společnost je tedy rozdělena do tří obdobně velkých skupin. V hodnocení vývoje situace ve zdravotnictví za poslední rok ale již převažují ohlasy negativní. Podle výzkumu CVVM se 56% lidí domnívá, že se v posledním roce situace v tomto rezortu změnila k horšímu. Třetina nevnímá žádný posun a jen desetina konstatuje zlepšení. Počet negativních hodnocení vývoje ve zdravotnictví je za sledované období (od roku 2004) aktuálně nejvyšší.

Závažnost problémů si obyvatelé ČR uvědomují zejména v otázce financování veřejného zdravotnictví – až 82% lidí hodnotí problémy v této oblasti jako velké (45%) nebo velmi velké (37%). Za velmi problematické lze z pohledu veřejnosti označit také hospodaření v oblasti léků, kde vidí velké nebo velmi velké problémy dvě třetiny obyvatel, 16% konstatuje malé problémy a jenom pouhé 3% nespatřují problémy žádné. Velmi podobně dopadlo také hodnocení fungování pojišťoven. Velké nebo velmi velké problémy v tomto ohledu spatřuje 63% Čechů, malé 19% a žádné nepřipouští jen 5% z nich. Co se týče objemu služeb poskytovaných veřejným zdravotnictvím, velmi velké problémy uvádí 11%, velké 30% a malé 36% a jen 6% v tomto žádný problém nespatřuje. Je nutné zmínit, že významná část populace (17%) toto nedokáže posoudit. Pokud se ale ptáme na kvalitu poskytované péče, je počet těch, kteří to nedokáží posoudit jen 5%. Z těch 95%, kteří na to názor mají, jen 6% žádné problémy nevnímá, 48% uvádí malé problémy a 41% velké nebo velmi velké.

Dostupnost zdravotní péče je bezproblémová pro 15% obyvatel, 48% spatřuje malé problémy a ty velké nebo velmi velké konstatuje 32%. Ve vztahu mezi lékaři a pacienty jsou nejčastěji spatřovány malé problémy, uvádí to 50% lidí, 29% v této oblasti spatřuje problémy většího rázu a 13% vůbec žádné. Z hodnocení dílčích oblastí vyšly dostupnost zdravotní péče a vztahy mezi lékaři a pacienty, jako ty nejméně problémové, přesto je však velká většina veřejnosti za problémové považuje.

Pokud porovnáme výsledky hodnocení dílčích oblastí v čase, zjistíme u všech zmiňovaných oblastí aktuálně nejhorší hodnocení za sledované období od roku 2006. Za poslední dva roky se významně zhoršilo zejména hodnocení fungování zdravotních pojišťoven a hospodaření v oblasti léků.

Co se týče kvality zdravotní péče. Polovina obyvatel si myslí, že se v posledním roce nezměnila, 14% vnímá zlepšení a podle více než třetiny obyvatel se kvalita péče za poslední rok zhoršila. Lidí s negativním názorem je tedy více než dvakrát tolik, než těch s pozitivním názorem. Jiný pohled na hodnocení kvality péče přináší STEM, ten nechal ve svém výzkumu lidi známkovat kvalitu zdravotní péče v roce 2011 známkami 1-5 jako ve škole. Jedničkou nebo dvojkou hodnotila kvalitu péče čtvrtina, trojkou třetina a až dvě pětiny by kvalitu péče v českém zdravotnictví známkovali čtyřkou nebo pětkou. Průměrná známka je nyní 3,23 a za poslední dva roky se mírně zhoršila.

V průběhu prosince 2011 se CVVM dotazovalo také na názory obyvatel na již aktuálně zavedené nebo připravované či zvažované poplatky ve zdravotnictví a některá další opatření, které by v systému mohli nastat. V oblasti poplatků je nejsilnější (přesto však není převažující) souhlas u zavedení jednotného poplatku za recept v lékárně. Souhlasí s tím 48% obyvatel, stejný počet je ale proti a zbytek se k tomu nedokázal vyjádřit. V podpoře aktuálně zavedenému jednotnému poplatku za recept je tedy česká veřejnost rozdělena na dva stejně velké tábory. Zajímavé by ale bylo zjistit, kolik lidí toto opatření podporuje také poté, co teprve při návštěvě lékárny zjistí, že se tento poplatek neodečítá z doplatku na lék jako dosud.

Ohledně dalších poplatků převažují ve společnosti nesouhlasné postoje. S platbou za návštěvu u specialisty bez předchozího doporučení praktického lékaře nesouhlasí šest lidí z deseti a stejný počet je také proti připlácení na stravu a lůžko v nemocnici. Ještě početněji je ve společnosti zastoupen nesouhlas platit za návštěvu u lékaře. S touto praxí nesouhlasí 76% obyvatel. Nejvíce nesouhlasných hlasů, v rámci těchto pěti hodnocených poplatků, se zvedlo proti zvýšení příplatků na léky v závislosti na jejich ceně – proti je až 85% lidí.

Při hodnocení dalších opatření ve zdravotnictví je mírná převaha souhlasu patrná pouze u návrhu zřídit pouze jednu veřejnou zdravotní pojišťovnu. Podporuje to 46% obyvatel, silně zastoupen je ale i nesouhlas, protože 41% lidí je proti. Více než desetina obyvatel (12%) toto nedokáže posoudit.

Téměř polovina (46%) souhlasí, aby se rizikovým skupinám (např. kuřákům, alkoholikům, lidem s výraznou nadváhou…) zvýšila sazba zdravotního pojištění. Stejně velká skupina obyvatel je ale proti tomuto kroku.

Rozdělení péče na tzv. standard a nadstandard, které je od ledna částečně umožněno, má podporu jen tří lidí z deseti. Spíše proti je čtvrtina a 38% obyvatel vyjadřuje rozhodný nesouhlas. Ještě větší míra nesouhlasu panuje vůči návrhům šetřit snižováním počtu specializovaných zdravotnických pracovišť nebo snižováním počtu lůžek v nemocnicích. Proti jsou shodně tři čtvrtiny obyvatel.

Z uvedených údajů lze indikovat zhoršení ve vnímání situace v rezortu zdravotnictví, problematicky je vnímáno zejména jeho financování. Cesta ke zlepšení tohoto stavu formou zvýšení spoluúčasti pacientů nebo snižování počtu lůžek a specializovaných pracovišť však mezi obyvateli populární není.

 

Zdroje:

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101220s_pd120103.pdf

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101224s_oz120113.pdf

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101225s_oz120116.pdf

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101226s_oz120120.pdf

http://www.stem.cz/clanek/2340

http://www.vasevec.cz/blogy/mystifikovana-verejnost-vubec-netusi-co-ji-prinese-zdravotnicka-reforma

peter-kokavec
sociolog, analytik politické strany LEV 21
Klíčová slova: analýza, zdravotnictví

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

pudlikmaxik

prosím nechť si ministerstvo či poslanci udělají skutečnou profesionální analýzu výdajů ve zdravotnictví se zvláštním zřetelem na mzdy lékařů v nemocnicích, příjmy soukromých lékařů, hodnoty bodů za výkony, cenový vývoj léků a léčiv, jak jsou tyto ceny analyzovány SÚKLem, ceny provozních činností, ceny investičních nákupů, outsourcingové služby................a nakonec i počty lékařů ve srovnání roku 1989 a nynějšek a zjistíte, že u nás je tolik doktorů, co bylo za federálu.