Veřejnost se obnovitelným zdrojům nebrání

obrazek
14.6.2012 14:17
Aktuálně zveřejněný průzkum agentury SC&C potvrzuje již v květnu publikované zjištění agentury Factum Invenio, že veřejné mínění obyvatel je příznivě nakloněno obnovitelným zdrojům energie (OZE). Podle SC&C si výhody obnovitelných zdrojů uvědomují tři čtvrtiny dospělých obyvatel ČR. Polovina o OZE smýšlí pozitivně a vnímá především jejich klady. Další čtvrtina souhlasí s tím, že energie z obnovitelných zdrojů sice zlepšuje životní prostředí, ale zároveň vnímají jistá negativa, jako například to, že je podpora těmto zdrojům vynucena ze strany EU, nebo že ohrožuje domácí těžký průmysl.

Z jednotlivých OZE jsou mezi obyvateli nejpopulárnější vodní elektrárny, konstatují to shodně oba výzkumy. Podle SC&C je aktuálně pro jejich zachování 28% lidí a až 57% se domnívá, že by jich mělo být více. Koresponduje to se zjištěním Factum Invenio, ve kterém vodním elektrárnám vyjádřilo podporu až devět z deseti obyvatel. Factum Invenio naměřilo obdobně vysokou podporu veřejnosti také větrným elektrárnám. SC&C aktuálně zjistilo, že podíl lidí, kteří jsou proti je oproti průzkumu Factum Invenio významně více, až 23%. I tak však u tohoto zdroje energie silně převažují pozitivní názory.

Významně vysokou podporu veřejnosti mají střešní solární elektrárny. Pozitivně se k nim staví více než 80% dospělé populace. Na svůj dům si je do budoucna chce pořídit až 62% lidí, 5% tvrdí, že už tak udělaly. Nutno zmínit, že velkoplošné solární elektrárny umístěné na zemi mají výrazně nižší podporu obyvatel. Téměř polovina veřejnosti (47%) je proti.

OZE by dle obyvatel měly nahradit zejména energii z hnědého uhlí. Pro snížení počtu úhelných elektráren je šest Čechů z deseti a pro útlum těžby hnědého uhlí až 70%. Větší zapojení obnovitelných zdrojů energie a součinnost s klasickými je do budoucna nejen žádoucí ale také nezbytná. I když základ, který drží potřebnou frekvenci a objem, zůstane ještě dlouho zajišťován z klasických zdrojů.

Z těch „klasických“ jsou mezi obyvateli nejlépe hodnoceny elektrárny na zemní plyn. Za jejich zachování je 40% lidí, dalších 28% souhlasí s jejich rozšířením. To aby jich bylo méně si přeje necelá čtvrtina Čechů. Za omezení jaderných elektráren je třetina obyvatel. Pouhé 3% neví, jak se rozhodnout, a zbytek, tedy převážná většina, se k využívání jádra staví kladně; 43% je za zachování a 21% za další rozšiřování stávajícího počtu a výkonu jaderných elektráren.

Energetický expert Ing. Maroušek při prezentaci výsledků průzkumu SC&C jako zásadní předpoklad efektivního využívání OZE zmínil posílení distribuční sítě tak, aby OZE mohly být připojeny do stávající soustavy. Česká distribuční síť je zastaralá a předražená - to je fakt, o kterém panuje shoda mezi odborníky a dobře o tom vědí také u monopolního distributora.

Factum Invenio konstatuje převažující podíl názorů, že ČR v podpoře obnovitelných zdrojů zaostává za ekonomicky vyspělými zeměmi. Podle agentury je to v rozporu s faktem, že Česká republika patří mezi země, které do podpory OZE investovaly v poměru k HDP nejvíce. Je tedy patrné, že v informovanosti veřejnosti ohledně investic do OZE panuje značný informační deficit. Zamyslet se nutno také nad efektivitou dosud vynaložených prostředků. Zdání nízké míry podpory OZE v populaci se však neodvíjí pouze od míry investic, schází patrně větší mediální a politická či legislativní podpora.

Jak zjistilo Factum Invenio, pro 90% obyvatel je prioritou, aby se cena energie nezvyšovala. Dvě třetiny odmítají finanční spoluúčast domácností na přímé podpoře rozvoje OZE formou povinných příspěvků. Jak ale zjistil průzkum SC&C, pro mnohé je přitažlivá možnost energetické soběstačnosti a to jak na úrovni obcí a měst, tak na úrovni osobní. Koncept energetické soběstačnosti obcí a měst podporuje téměř polovina (44%) obyvatel. 21% Čechů se zamlouvá být energeticky soběstačným na úrovni své domácnosti. V této souvislosti SC&C ve své zprávě konstatuje, že tato problematika není pro běžnou veřejnost jednoduše srozumitelná a je pro mnohé obyvatele zatím těžko představitelná, nicméně se jí však nebrání.

Podle průzkumů tedy můžeme počítat se zájmem obyvatel o zvýšení počtu solárních panelů na střechách českých domů, činžáků či paneláků. Nahrává tomu také cena fotovoltaických článků, která v posledních letech dramaticky poklesla. Bude zajímavé sledovat, jak tento zájem podpoří aktéři spravující a regulující českou energetiku. Ti, kteří se o OZE a energetickou soběstačnost zajímají, můžou získat více informací u nově vzniklé Aliance pro energetickou soběstačnost.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

"Kvůli silnému poklesu frekvence v elektrické přenosové soustavě hrozil v pátek Evropě masivní výpadek dodávek elektřiny, takzvaný blackout. S odvoláním na dodavatele energie Wien Energie a EVN o tom informovala agentura APA. Ke stabilizaci sítě musely rakouské elektrárny okamžitě dodat energii. Podle EVN ale Rakousku situaci pomohla zvládnout i elektřina z jaderných a uhelných elektráren v sousedních zemích.

Problémem je podle ředitele Wien Energie rozvoj obnovitelné energie, s nímž souvisí kolísání ve výrobě elektřiny v závislosti na slunečním svitu či na větru. „Počet nouzových zásahů dramaticky narůstá. Zatímco ještě před několika lety musela Wien Energie kvůli stabilizaci sítě ročně zvýšit výrobu elektřiny krátkodobě jen asi patnáctkrát, v posledních letech to bylo až 240krát,“ řekl Strebl. Pro jeho firmu jsou pro stabilizaci zásadní elektrárny na zemní plyn."

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/elektrina-energie-blackout-evropa-prirodni-zdroje-uhli.A210111_135118_eko-zahranicni_tbr#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ekonomikah&utm_content=main

   Ač sám fandím zelené energii, pořád mi připadá, že umělým předbíháním vývoje (masivní dotace do oboru při stále nedostatečně levném a jednotlivcem zvládnutelné technologii, tedy při stále silné závislosti na fosilních nebo jaderných zdrojích) se zelené energii poskytuje medvědí služba. Navzdory trendu snižování jednotkových přímých investičních nákladů přestává být zřejmá, jasná a cenami nedeformovaná celková ekonomická návratnost. Je krásné mít výkonné a  úsporné auto, šetrné k životnímu prostředí, ale dokud je do větších stoupání nutno tlačit ručně, neni to ono. Ten potřebný technologický zlom ještě nenastal.

Ano, "...veřejnost se obnovitelným zdrojům nebrání...". Také je ve finále platí.

Ani já se obnovitelným zdrojům nebráním. Jako u každého zdroje energie existuje bod optima pro maximální úspory z rozsahu při dané technologické úrovni. Až se dozvím, že si mohu při stavbě nového rodinného domu s návratností do jedné generace (20 let) pořídit nezávislost, protože externality za mne někdo zaplatí nebo (rovnocenná alternativa) že se mohu zůčastnit projektu s podobnými parametry a s předpokládaným rozsahem třeba 30 domácností, pak se nebudu OZE nejen bránit, ale budu je nekriticky podporovat. Myslím, že to bude zhruba ve stejné době, jako Elon Musk oznámí že k Měsíci startuje elektroraketa s plně nabitými bateriemi z větrných elektráren. 

 Citované výpadky OZE, které je nutné stabilizovat, jsou předobrazem nutnosti dieselagregátu u rodinného domku bez ohledu na technologii a nákladnost OZE pro nezávislou domácnost. To je jistě přijatelné a normální. Ale je třeba také otevřeně veřejnosti zdůraznit, že je to také nezbytné a také to jak nákladná infrastruktura na vykrývání nedostatků OZE je. A na čí konto jdou náklady a na čí konto jde morální kocovina(stabilizace výkyvů hnusnými fosilními zdroji, nepřítelem naším nejodpornějším).

klokan

  Na výtah stále nejsou peníze a hned tak ani nebudou. Tedy akce Buď fit.

klokan

     Dnešní poštou nám k této problematice byl doručen příslušný reklamní letáček, respektive pohlednice. Nechte si je postavit na rovné střeše paneláku. Sluneční svit zatím nebyl zdaněn, postavíme vám to téměř zadarmo a zisky se pohrnou. Ovšem nikdo již neporadí jak se orientovat v právním pralese ohledně slunečně kolektorové legislativy. S podobnými problémy se potýkají výbory společenství vlastníků jednotek neustále. Oni jsou to, co konají bez ustání službu k nezaplacení, ač třídy střední, neustále musí po schodech do horních pater, když na pořízení výtahu nejsou peníze. V příštich letech se budou potýkat s problémy mnohonásobně většími, když skončí účinnost současného zákona o vlastnictví bytů, který sice má četné zádrhely, ale problematiku po něm bude upravovat asi  2857 -mý § nového obč. zákoníku. Snad se účinnost této bible odloží o několik let, kdy člověk již bude za vodou, případně pod drnem. Doporučuji ODS, TOP i veverkám nechť si v takovém rozsahu napíší své  zákoníky morální.