Věříme armádě, nevěříme tisku

obrazek
30.11.2017 10:32
Centrum pro výzkum veřejného (CVVM) mínění již od roku 1994 dvakrát ročně zjišťuje, jak čeští občané důvěřují vybraným institucím veřejného života. Dle výsledků tohoto průzkumu CVVM dlouhodobě roste důvěra českých občanů v armádu, policii a soudy, naopak dlouhodobě klesá důvěra v média a církve.

Poslední průzkum CVVM, který proběhl ve dnech 9 .– 19. října a zúčastnilo se ho 934 respondentů, jehož výsledky byly zveřejněny 27. 11. tento dlouhodobý trend potvrdil. Oproti poslednímu průzkumu provedenému v březnu tohoto roku vzrostla důvěra v armádu i policii, jen mírně klesla důvěra v soudnictví. A klesla také důvěra v rádia, noviny, televize i církve. Dále také od roku 2014 roste nedůvěra k neziskovým organizacím.

Armádě v říjnu dle CVVM důvěřovalo 66 % dotázaných (13 % rozhodně důvěřuje a 53 % spíše důvěřuje), policii důvěřovalo 64 % dotázaných a soudům 53 % dotázaných a stejný počet dotázaných důvěřuje také bankám. To jsou čtyři vybrané nejdůvěryhodnější veřejné instituce dle průzkumu CVVM. nejméně důvěryhodnými veřejnými institucemi jsou pak církve, tisk, televize a neziskové organizace. Církvím důvěřuje 24 % a nedůvěřuje 66 % dotázaných, tisku důvěřuje 30 % dotázaných a nedůvěřuje 66 % dotázaných, televizi 35 % dotázaných a nedůvěřuje 62 % dotázaných, a neziskovým organizacím důvěřuje 32 % dotázaných, ale nedůvěřuje 56 % dotázaných.

Podpora internetu se na rozdíl od tradičních médií drží stále na celkem vysoké úrovni, když internetu důvěřuje 43 % dotázaných a nedůvěřuje 46 % dotázaných.

Je třeba uvést, že vysoká důvěra českých občanů v armádu umožňuje vládám zvyšovat vojenské výdaje. Před volbami také bylo jedno z mála témat, na kterých se české politické stany shodly napříč politickým spektrem, to, že je nutné zvyšovat výdaje na zbrojení až ke dvěma procentům HDP. Bylo by však dobré, aby politické strany, jejichž voliči jsou ve většině proti zbrojení a například také proti podnikání zahraničních armádních misí české armády, tedy na prvním místě sociální demokracie, vystoupily proti velmi rychle rostoucím výdajům na zbrojení, které se mají během pár let v ČR vyšplhat až na částku přesahující 100 miliard ročně. Oněch padesát miliard, desítky miliard, které by měly jít v následujících letech navíc na obranu, zejména ke spokojenosti amerických zbrojařských firem, by měly být použity spíše ve zdravotnictví či školství nebo jiných sociálních oblastech, kde je čeští občané pocítí rozhodně více, než pokud dojde k nákupu zbytečných obrněnců, děl, vrtulníků a kdoví čeho ještě.

Varovný je také neustálý úpadek důvěry v tištěná média a televizi. Tištěná média mají oproti médiím internetovým jednu nespornou výhodu: lidé jasně vědí, komu dané periodikum patří a kdo ten který článek v něm napsal – a mohou si také dát snadněji dohromady, proč ten či onen daný názor zastává či nezastává. Na internetu je s tím mnohem větší problém, ale zdá se, že lidé raději věří neprohlédnutelným anonymům, majícím vazby na nikdo neví koho, než na novináře, které znají či mohou znát… Pokud mají lidé na internetu najít hodnotnější informace než ty, kterými opovrhují v tištěných novinách, je třeba obecně zvýšit mediální gramotnost českých občanů – jinak se nejde ani z bláta do louže, ale spíše z bláta někam, kde  


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.