Volební manifest Jiřího Paroubka

obrazek
2.7.2018 14:55
Volební program Ing. Jiřího Paroubka pro volby do Senátu ve volebním obvodě Ostrava-město (Ostrava – Jih, Polanka a Proskovice) konané 5. a 6. října 2018

Proč kandiduji v Ostravě do Senátu?

Moje odpověď je jednoduchá. Protože mi to ostravští sociální demokraté nabídli a protože jsem se naučil, za léta co jsem byl v politice, vážit si Ostravska, Ostraváků a také ostravských sociálních demokratů. Jejich organizace byla v rámci ČSSD vždy nejlepší v republice, protože vycházela důsledně z toho, co lidé chtějí. A já doufám, že mohu přispět k tomu, aby se tento čas vrátil zpátky. Budu kandidovat v Ostravě-městě jako nezávislý kandidát, který je jasně levicově orientovaný. Většina lidí ví, že jsem, když jsem byl v jejím čele, dostal ČSSD z deseti procent volebních preferencí v dubnu roku 2005 během několika let do pozice nejsilnější politické strany v zemi na všech úrovních politiky, od parlamentu, přes kraje až po komunální úroveň. Proto jsem považoval v roce 2011 svou politickou misi v ČSSD za ukončenou. Proč bylo možné, aby ČSSD byla v letech 2005 – 2010 tak mimořádně úspěšná? Bylo tomu tak proto, že strana důsledně plnila své sliby a starala se o konkrétní zájmy a potřeby lidí. Připomínám, že jsem v minulosti nepůsobil politicky jen v Praze (pražská radnice), ale největších politických úspěchů jsem dosáhl v Ústeckém kraji, který jsem po dvě volební období zastupoval ve sněmovně. Ústecký kraj je blízký skladbou obyvatelstva i strukturou svého hospodářství Moravskoslezskému kraji. V mnohém má stejné problémy, ať už se jedná o probíhající restrukturalizaci hospodářství, nezaměstnanost, existenci vyloučených lokalit, počet exekucí postižených osob a domácností atd. V české politice jsem po pět let působil na nejvyšší politické úrovni, dlouhá léta předtím v komunální a regionální politice a mám tedy mimořádné zkušenosti z oblasti fungování legislativního procesu, znalosti státní správy a samosprávy, i pokud jde o možnosti výběru mimořádně zkušených odborníků. Tyto své celoživotní zkušenosti chci plně využít pro občany Ostravy. Tedy pokud budu zvolen senátorem.

Chci se zaměřit na hlavní problémy Ostravy

A ty vidím, pokud jde o výkon funkce senátora a jeho možnosti, především v oblasti životního prostředí, v oblasti bytové, v oblasti exekucí, ale také v oblasti výstavby dopravní infrastruktury, což do značné míry souvisí opět s kvalitou životního prostředí. V investicích v dopravě může senátor prospět svému volebnímu obvodu prakticky lobbingem. Být součástí senátorského klubu velké (věřím tomu, že se sociální demokracie může vydat ze současných šesti či sedmi procent volební podpory rychle nahoru k podstatně vyšší voličské podpoře) a vládní strany jsou samozřejmě lepší, nežli například u dosavadního senátora, který zastupuje místní politickou formaci bez vlivu nebo je s malým vlivem v celostátní politice. Tedy bez vlivu v parlamentu a ve vládě. Bývalý premiér to má pochopitelně jednodušší.

Životní prostředí

Ostravsko patří k oblastem s nejvíce znečištěným ovzduším v celé republice. Podpořím proto rozšíření Státního programu na výměnu otopných systémů v domácnostech a jeho posílení financemi tak, aby do něj měl přístup skutečně každý. Podpořím takovou legislativu, která povede k ekologizaci dopravy ve velkých městech a tedy i v Ostravě. A samozřejmě, pokud budu zvolen senátorem, podpořím lobbingem výstavbu takových dopravních staveb, které sníží ekologickou zátěž (výfukové plyny, prašnost) nejen pro Ostravu, ale i pro její blízké okolí.

Podpořím zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí v souladu s rozvojem technologické revoluce v průmyslu. Stejně tak podpořím legislativu směřující k posílení inspekční činnosti tak, aby byly účinně vynucovány platné emisní limity.

Největším znečišťovatelem životního prostředí v Ostravě je dlouhodobě Arcelor Mittal a velkým znečišťovatelem je i Ostramo. Zasadím se o přísnější pravidla pro uplatnění emisních limitů, než je zatím zákonem požadováno.

Společný postup s Polskem

Důležitý bude také společný postup s Polskem, protože v tom vidím jednu z hlavních cest ke zlepšení kvality ovzduší na celé severní Moravě a ve Slezsku. Vhodnou cestou bude také zajištění nových pravidel čerpání evropských fondů a posílení evropských dotací na uskutečnění Programu plnění evropských hygienických limitů. Cílem je zlepšit zdravotní stav občanů Ostravy, jejich kvalitu života a zvýšit také průměrnou délku života Ostraváků.

Bytová politika

Programové prohlášení vlády hnutí ANO a ČSSD otevírá cestu k rozsáhlé změně koncepce bytové politiky a zejména k vytvoření nových legislativních nástrojů potřebných k výstavbě nových bytů, a to mimo hypotéční financování. To se totiž stane postupně, čím dál tím více nedostupné. Mám na mysli rozvoj výstavby komunálních bytů, družstevních bytů, sociálních bytů a řešení celého komplexu sociálního bydlení. Jsem připraven, s týmem odborníků na bytovou politiku, který vytvářím, zpracovat potřebné předlohy zákonů:

- zákon o neziskových bytových společnostech, který vytvoří prostor pro výstavbu komunálních bytů, kde nájemné nebude tržní, ale nákladové (a tedy ekonomické)

- zákon o sociálním bytovém družstvu

- zákon o sociálním bydlení, který zavede rozumný systém, jenž odstraní parazitování na obchodu s chudobou a současně přinese také potřebnou sociální práci s lidmi pohybujícími se na okraji společnosti. Je možné v této oblasti vyjít z britského či rakouského modelu, jejichž dlouhodobou úspěšnost lze prakticky doložit a novelu zákona o družstevní bytové výstavbě.

Samozřejmě, tyto nové předlohy zákonů a potřebné novely zákonů si také vyžádají novelu zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. I tyto návrhy jsem schopen s výše uvedenou skupinou odborníků připravit již během několika málo měsíců po volbách.

Jsem plně přesvědčen, že je možné po přijetí tohoto komplexu zákonů stavět již v průběhu senátorského funkčního období zhruba deset tisíc bytů ročně v těchto formách bytové výstavby.

Exekuce

Exekuce jsou ohromným společenským zlem. Celostátně, ale zejména v některých oblastech, k nimž patří také Ostravsko. Podíl osob v exekuci, za loňský rok v Ostravě činil 13,4% z celkového počtu občanů. Je tedy vysoko nad celostátním průměrem. Včetně rodinných příslušníků tak byla exekucemi více nebo méně zasažena až třetina občanů města. Řada z nich se dostala do neřešitelné nebo jen těžko řešitelné životní situace. Přehnaně tvrdé zákonodárství v oblasti exekucí je potřeba přehodnotit, humanizovat a zajistit, aby se i lidé, kteří se, ať už svou vinou anebo nikoliv, dostali do neřešitelné nebo těžko řešitelné životní situace, z ní mohli dostat. I zde bude nezbytné upravit českou legislativu rozumným způsobem tak, aby byly využity dobré zahraniční zkušenosti, například z Německa nebo z Rakouska, kde lidé, kteří jsou v těchto problémech, mají větší šanci se zařadit zpátky do společnosti mezi plnohodnotné občany. Důsledné řešení problematiky exekucí ve všech aspektech povede mj. k omezení šedé ekonomiky, kam je nucena se řada lidí, zasažených exekucemi uchýlit, aby vůbec přežila.

Problematika privatizace OKD a byty OKD

Pokud jde o byty OKD, budu s napětím čekat na výsledek práce parlamentní vyšetřovací komise k privatizaci OKD. Silně jsem se angažoval ve své době v pomoci Sdružení nájemníků bytů OKD (např. zajištění právní pomoci).

Ministr financí Kalousek po roce 2010 ale neudělal pro nájemníky, žijící v bytech OKD, nic. TOP 09 i ODS a Věci veřejné - tehdejší vládní strany pravicové vlády - byly dokonce příjemci financí od Bakaly (celkem 27 mil. Kč).

Bohužel, Sobotkovo vedení ČSSD po mém odchodu z funkce předsedy v roce 2010 zůstalo také podezřele pasivní.

Podpořím proto všechny nápravné kroky, které navrhne parlamentní vyšetřovací komise, a to zejména vůči nájemníkům bytů OKD.

Další legislativní záměry na parlamentní půdě

Chci se ve svých legislativních plánech zaměřit také na některé další zákony, o kterých jsem přesvědčen, že je česká společnost potřebuje. Senátor má sice „svůj“ volební obvod, kde je zvolen, ale je zároveň zástupcem všeho lidu, celého národa. V roce 2006, na jaře, se mi jako premiérovi podařilo ve sněmovně prosadit zákon o registrovaném partnerství. Byli jsme tehdy jako stát v čele pokroku v rozvoji práv sexuálních menšin v celém světě. Chci se proto logicky zaměřit také na formulaci a prosazení nového zákona umožňujícího sňatky homosexuálů.

Chci prosadit také zákon o eutanazii.

V posledních letech mě silně znepokojují útoky některých nezodpovědných majitelů, případně jiných osob, na domácí zvířata. Chci hledat cestu, jak posílit ochranu zvířat před násilím a neodpovědným chováním lidí.

Budu hledat legislativní cestu ke změně zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby byly posíleny rozpočtové příjmy velkých českých měst (tedy i Ostravy) nad 100 000 obyvatel s výjimkou Prahy, které byly postiženy minulou úpravou.

Chci se také podílet – na základě vlastních životních zkušeností – na přehodnocení platné zákonné úpravy výchovy nezletilých dětí po rozvodu a zajištění spravedlivého postavení všech zúčastněných stran.

Doslov

Za dobu svého působení v politice jsem získal zcela mimořádné zkušenosti v celé řadě oblastí státní správy a samosprávy. Nikdo z mých protikandidátů je nemá a často ani neví, do kterých dveří a na jaké ministerstvo jít, aby prospěl svému volebnímu obvodu v Ostravě. Studoval jsem zejména v zemích střední Evropy (Rakousko, Německo) jejich zkušenosti v oblasti bytové politiky, životního prostředí, správy státu a obcí a chci tyto své zkušenosti nabídnout občanům, na prvním místě Ostravákům.

A zcela na okraj, k mým osobním zájmům patří, vedle sportu (fotbal, hokej a další sporty), např. také opera a divadlo. Slyšel jsem, že je v Ostravě opera na vynikající úrovni. Podle mých informací na nejlepší úrovni v celé republice. I na to jsem zvědavý.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.