Zajímavý průzkum ke kouření v restauracích

popelník cigarety
1.11.2018 15:21
Agentura CVVM uskutečnila a v těchto dnech zveřejnila průzkum postoje veřejnosti k zákazu kouření v restauracích.

Když na konci května 2017 vešel v platnost zákon o zákazu kouření v restauracích a ve veřejných prostorách, zdálo se, že to vládě, která s tímto zákonem přišla do legislativního procesu, spíše ublíží. Tehdy bylo proti zákazu kouření „v hospodách“ 44% lidí a 49% bylo pro zákaz. To tedy bylo těsně před zákazem v květnu 2017.

Nyní je situace jiná. Proti zákazu se v průzkumu vyjádřilo již jen 35% dotázaných a z toho rozhodně proti je jen 18%. Naopak, 54% dotázaných sdělilo, že je proti kouření v restauracích a z toho 37% rozhodně. Zdá se tedy, že s délkou uplatňováním tohoto zákona se časem zvyšuje jeho podpora ve veřejnosti. Samozřejmě, že proti zákazu jsou většinou lidé, kteří pravidelně či příležitostně kouří a naopak silně pro zákaz jsou ti, kteří nikdy nekouřili anebo bývalí kuřáci. A mezi důvody, které vedou respondenty k nesouhlasu se zákazem kouření v restauracích, jsou tiy nejčastěji uváděné: omezení osobní svobody, práv či diskriminace (přes jednu pětinu všech dotázaných odpůrců zákazu kouření) a to, že kouření k hospodě patří si myslí opět pětina dotázaných stoupenců kouření. Naopak, pokud jde o důvody souhlasu se zákazem kouření, tak více než čtvrtina z těch, kteří zákaz podporují, shledává jako důvody pro něj zakouřenost, zápach kouře či obtěžující kouř. A téměř pětina uvádí jako důvod zdravotní důvody a zdraví obecně.

V každém případě jsou výsledky tohoto průzkumu zajímavé a ukazuje se, že z „boje“ proti zákazu zakazujícímu kouření v hospodách se politicky mnoho vydestilovat nedá.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

     Zde pojednaný průzkum samozřejmě dostatečně potvrzuje stávající trendy v názorech obyvatelstva. Ocitá se zde ovšem jedno velké ALE. Nekuřáky sice potěší skutečnost, zkvalitnění životního prostředí v pohostinských zařízeních, na což měl a má tak zvaný protikuřácký zákon zajisté vliv, ovšem po opuštění zařízení dotyčný host, se mnohdy vstoupí na ulici zahuštěnou automobilovým provozem a nezbyde mu než do plicních sklípků inhalovat zamořený vzduch. Jako mnoho jiných překotně vytvořených zákonů i tento lze považovat za příliš jednostranný, nepokrytě, upřednostňující jednu skupinu obyvatel před druhou.  Někde v pozadí převažujícího dirigismu se pak ocitá tolik nám současnou vládnoucí mocí opěvovaný konsensus. Nějakou logiku přirozeného lidského uvažování pak mezi nejrůznějšími poslanci ani nehledejme.

    Nyní se například EU komisaři i poslanci zřejmě snaží najít jakousi názorovou shodu v názorech, zda se  obyvatelé mají řídit časem přirozeným či uměle posunutým, popřípadě jejich kombinací.  Titíž vyvolení i nevyvolení, kteří jsou nám obratem stisku tlačítka na klávesnicí schopni nadirigovat nejen jaké máme používat žárovky, vysavače, okurky a banány , ale i jaké máme zastávat jedině správné názory, kupodivu najednou málem vypíší referendum o používání času.  Uvážíme-li, že by postačilo vydání jediného rozhodnutí, které by zrušilo uměle zavedený letní čas, musí nám připadat tato ojedinělá liberálnost jako krajně podezřelá a můžeme o ní  celkem úspěšně pochybovat.  Ve skutečnosti našemu,, EU komisariátu“, ani tak nejde o zrušení střídání časů, ale o odvedení pozornosti EU občanstva od zabývání se problémy hroutící se unie k řešení  zřejmých podružností. Zbytnělá naše euro reprezentace již nepoužívá mozek, ale staré omšelé manipulační triky. Pochybovači tedy zatím mohou předvídat jaké trendy úspěšnosti by měla strana /hnutí/  v blížících se příštích volbách, která by vytáhla z kapsy kartu vyhlášení všelidového hlasování o dalším setrvávání ČR v EU a samozřejmě i v NATO.