Zeman asociální?

Messiah Zeman
16.2.2017 12:14
Miloš Zeman si velmi pečlivě budoval image „politika z lidu“ a nyní pokračuje v budování svého obrazu jako obrazu lidového prezidenta, který vnímá problémy běžných lidí. Jeho vyjádření o tom, že stovka za den v nemocnici žádného důchodce nezabije, do tohoto jeho obrazu ovšem příliš nezapadá…

Stokorunový poplatek za lůžko zrušil k 31.12. Ústavní soud a jedním z nepopiratelně správných kroků Sobotkovy vlády byl ten, že tento poplatek nevracela a nevrací zpět do hry. A naopak zrušila i regulační poplatky za návštěvu lékaře a za recept. Prezident Zeman je však zjevně jiného názoru než Sobotkova vláda a Ústavní soud.

Při zahájení své třídenní návštěvy Královéhradeckého kraje kritizoval zrušení stokorunového poplatku za lůžko, když hovořil o platech ve zdravotnictví. Dvě miliardy korun, které nemocnice získávaly díky poplatkům za lůžko, se podle Zemana mohly použít na platy zdravotních sester (Lékaři prý mají dost.)

„Ano, můžeme lamentovat nad tím, že se mají zvýšit platy, ale také musíme říci, kde na to vzít. Stovka denně za hospitalizační poplatek nikoho nezabije. Bude vás to stát tři tisíce měsíčně. Průměrný starobní důchod je 11 tisíc, pořád nebudete o žebrácké holi,“ uvedl prezident a dodal: „Řada vděčných potomků posílá své rodiče právě na takzvaná sociální lůžka v těchto zařízeních. Protože ušetří tři tisíce měsíčně, neboť se nemusí platit hospitalizační poplatek.“

V Zemanově vyjádření je však několik problematických bodů:

Zaprvé, lékaři a už vůbec zdravotní sestry neměli vyšší platy ani tehdy, když pacienti sto korun za lůžko platili, a platy zaměstnanců ve zdravotnictví poté, co Ústavní soud poplatek za lůžko zrušil, neklesly a neklesají. Peníze z poplatků za lůžko se tedy na platech lékařů, sester ani dalšího zdravotnického personálu neprojevily, a pokud se na některých platech projevily, jistě nešlo o platy řadových lékařů a řadových sester, takže prezidentovo tvrzení ze světa „coby kdyby“ zkrátka nemá žádnou oporu v realitě.

Zadruhé, Zeman hovoří o tom, že průměrný starobní důchod je 11 tisíc korun (shodou náhod aktuální výše české minimální mzdy), takže pokud důchodce stráví měsíc v nemocnici a stojí ho to „pouze“ tři tisíce, jsou to v podstatě drobné a pacientům peníze ještě zbývají. Je však třeba zdůraznit, že částka oněch tří tisíc tvoří téměř 30 % onoho měsíčního starobního důchodu, a člověku navíc pobytem v nemocnici v žádném případě neodpadne například povinnost platit za nájem, pokud bydlí v nájmu, hradit složenky za plyn, elektřinu, rozhlas a televizi, případně za internet. To jsou služby, které si platí doma, a které mu prostě, ačkoli je nemocný, neodpadají. Navíc je skutečně absolutně amorální chtít po někom, kdo ze svého platu celý život odváděl peníze na zdravotní pojištění, pokud ve stáří onemocní a musí strávit měsíc v nemocnici, aby této nemocnici odváděl třicet procent svého měsíčního příjmu. A samozřejmě je třeba uvědomit si také to, že pojem průměrný důchod zdaleka neznamená, že tento průměr každý důchodce má… Pokud Miloš Zeman hovoří o tom, že stovka za lůžko nikoho nezabije, zřejmě, navzdory svému obrazu lidového prezidenta, vůbec netuší, jak si takový průměrný český důchodce žije…

Zatřetí, prezident Zeman hovořil o tom, že mnoho potomků své rodiče rádo strká do nemocnice, protože za to nemusí platit poplatky za lůžko. Problém je však v tom, že o pobytu lidí v nemocnici nemají rozhodovat děti těchto lidí, ale lékaři, a to na základě zdravotního stavu těchto lidí. A pokud funguje praxe, že lidé do nemocnic své rodiče odkládají, aby se o ně nemuseli starat, je skutečně těžké si představit, že lékaři řeknou: „Hele, já se o mamku nechci starat, vy jste tady na to zařízení, tak si ji tu nechte.“ Pokud něco takového proběhne, tak leda s nějakým drobným dárečkem lékaři do kapsy (a že půjde nejméně o ty tři tisíce na měsíc, o tom ani není třeba mluvit - a že tyto peníze jdou lékaři, a nikoli sestře, která o pobytu člověka v nemocnici nerozhoduje, je také jasné), a něco takového se samozřejmě dělo i tehdy, pokud se poplatky za lůžko platily… Navíc tímto svým vyjádřením Zeman poněkud uhnul od skupiny lidí, kteří jsou těmito poplatky nejvíce ohroženi, a to jsou samozřejmě důchodci, kteří žijí sami a nemají rodinu.

Proč si lidový prezident Zeman vzal na mušku zrovna poplatky za lůžko, na které nejvíc dopláceli důchodci, a nehovořil třeba o tom, že by nemocnice mohly zdvihnout poplatky za nadstandardní pokoje?

Proč se M. Zeman nesnaží najít jiné cesty, jak zvýšit platy lékařům a sestrám, než ukrajovat důchodům z důchodů? Například ministerstvo obrany dostalo na tento rok o více než deset miliard korun více než loni, aby za tyto peníze nakupovalo vojenskou techniku, která se po nákupu bude pouze měnit na šrot, občas ještě velmi draze servisovaný, aby se po několika letech mohla zničit a nahradit jinou, modernější technikou (a koloběh se bude opakovat). Peníze, které dostalo navíc a bude navíc dostávat i nadále ministerstvo obrany, které není schopno rozumně nakoupit snad ani knedlíky do kantýny, mohlo dostat ministerstvo zdravotnictví a mohly to být peníze, které by šly na platy lékařů a sester. Ale nešly. Protože Pandury, se kterými si armáda dělá jen ostudu, jsou zkrátka evidentně důležitější než zdravotní sestry. Chtít v tomto ovzduší po důchodcích, aby platili stovku za lůžko v nemocnici (ačkoli tuto stovku by sestry na svých výplatnicích stejně nikdy nenašly), je absolutně odporné a je nepochopitelné, že prezident Zeman něco takového vypustil z úst. Snad jediné možné vysvětlení je to, že si prezident přečetl výsledky průzkumu, ve kterém čeští občané velmi oceňovali nového amerického prezidenta D. Trumpa, a hodlá se krom jiného stát v oblasti zdravotnictví jakýmsi českým Trumpem...

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

duchodce

Vždy, když v Česku začne někdo argumentovat "průměrem", měli by se mít posluchači na velkém pozoru. Vypovídací hodnota "průměru" v našich končinách zcela odpovídá pověstnému kuřeti, kdy se statisticky "nasytili" rovným dílem dva strávníci i když celé kuře spořádal jen jeden. To se samozřejmě týká i výše vyplácených důchodů. V praxi to znamená, že i při splnění potřebné doby pojištění začínají nejnižší důchody na částce okolo 5500Kč. Jsou i důchody nižší, ale tam už jde většinou o důsledek chybějící doby pojištění. Pan prezident by měl v prvé řadě objasnit, jak se mají vypořádat s jeho návrhem tito občané, pokud onemocní a budou muset využívat "hotelových" služeb v nemocnici. Příběhy lidí, které delší hospitalizace v době platnosti poplatků za pobyt v nemocnici  dostala na pokraj krachu, bylo svého času v médiích prezentováno vícero. Pokud tak neučiní, je to s jeho proklamovanou levicovostí  hodně na levačku.