Covid-19: Bavorsko musí jednat rychle a důsledně

soeder
22.10.2020 09:50
Vzhledem prudce rostoucím onemocněních virem Covid-19 nejen v Bavorsku, přednesl ve středu tamní ministerský předseda Markus Söder prohlášení, ve kterém zdůraznil, že bude nadále těžké zabránit dalším omezením a je proto nyní třeba přijmout vážná společná opatření. Vyzval v zemském parlamentu celou zemi ke společnému boji proti nekontrolovanému vzestupu pandemie. Musíme jednat rychle a důsledně, prohlásil kategoricky.

Vláda Svobodného bavorského státu znovu potvrdila strategii boje proti pandemii. Výskyt infekcí se ve srovnání s počátkem léta opět zvýšil, zejména v důsledku návratu z dovolených a snížení povědomí o tomto nebezpečí. Je proto důležité čelit dalšímu nárůstu počtu infekcí již v rané fázi. Proto by místně odpovědné zdravotnické orgány měly rychle a rozhodně reagovat přísnějšími, ale přizpůsobenými opatřeními, zejména pokud je překročen sedmidenní výskyt nad určenou míru. Bavorsko proto považuje následující pravidelná opatření místně odpovědných zdravotnických úřadů za zvláště vhodná okamžitě prosadit.

Omezení společného pobytu na veřejném prostoru na maximálně dvě domácnosti, blízké příbuzné nebo skupiny do pěti osob. To platí také pro předpisy, které odkazují na omezení kontaktu ve veřejných prostorách. Omezení povoleného počtu účastníků akcí, zejména pro soukromé oslavy, jako jsou svatby, narozeniny atd. maximálně na čtvrtinu účastnických limitů stanovených v nařízení o bavorských infekčních opatřeních, tj. až 25 účastníků v uzavřených místnostech nebo až 50 účastníků pod širým nebem.

Požadavek nosit roušku na určitých silně frekventovaných veřejných místech a zákaz konzumace alkoholu mimo povolený stravovací provoz.

Zákaz dodávek potravin a nápojů určených ke spotřebě na místě v oblasti stravovacích služeb mezi 23:00 a 6:00 kdy je vyhlášen zákaz vycházení.

Omezení návštěv zařízení, jako jsou nemocnice, domovy důchodců a pečovatelských ústavů, zařízení pro zdravotně postižené, na jednu osobu denně v případě nezletilých také společně rodiči nebo zákonnými zástupci, a to během stanovené doby návštěvy.

Od pendlerů, což se bude týkat i našich občanů, se bude požadovat každý týden zdravotní test.

Výše uvedená opatření by měla být zahrnuta jako standardní příklady nařízení o opatřeních na ochranu před infekcí v Bavorsku. Zdravotní úřady musí jednat v souladu s místními podmínkami a proto by měly rychle a rozhodně reagovat přísnějšími, ale přizpůsobenými opatřeními.

Söder prohlásil, že prostě Bavorsko chce zpřísnit pravidla proti koróna viru.

Bavorský zemský sněm přijal usnesení, ve kterém požaduje výrazné posílení role Spolkového sněmu v budoucí protikoronavirové politice.

Ve svobodném demokratickém ústavním státě musí přijmout zásadní rozhodnutí na ochranu základních svobod, a to na základě návrhu, který schválily všechny parlamentní skupiny kromě Aternativy pro Německo. Jsou zapotřebí celonárodní jednotná opatření pro boj s virem, jejichž rámec bude definován a rozhodován Bundestagem. Rovněž se navrhuje, aby spolkový zákon o ochraně před infekcemi stanovil konkrétní požadavky na zásahy, které jsou obzvláště relevantní pro základní ústavní práva.

Hlavní bavorský deník SÜDDEUTSCHE ZEITUNG reaguje na současnou situaci, že po hodině exekutivy by mělo následovat mnoho hodin demokracie při řešení pandemie. Politická situace není pro reputaci demokracie dobrá, když je oloupena o její silné stránky. Důkladné debaty podporované znalými odborníky jsou nejlepším způsobem, jak zajistit, aby byla přijímána dobrá rozhodnutí a především, aby byla přijímána občany.

 

Foto: Ministerský předseda Markus SöderKomentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.