Armáda má příležitost zvýšit si prestiž u obyvatelstva

troja lavka
7.12.2017 12:07
Pád trojské třistametrové pěší lávky vzbuzuje nebývalou pozornost. Následující tiskové konference vysvětlují problémy, které doprovázejí tuto událost při které se zranili čtyři lidé. Zejména spekulace proč se tak stalo a především kdy bude tato spojnice ze Stromovky k zoologické zahradě nahrazena. Stále více zaznívá, že výstavba nové lávky, která bude zřejmě podléhat výběrovému řízení a možnému územnímu schválení se protáhne o celou řadu měsíců. Ukazuje se, že nejrychlejším řešením v tomto meziobdobím by byla pomoc armády, která by byla schopna v co nejkratší době vybudovat pro tuto omezenou dobu patřičný náhradní přechod. Jak se ukazuje nejde jen o tuto lávku, ale hrozí uzavření dalších technicky nevyhovujících přechodů i přes jiné řeky. To by často nebývale ohrozilo životní standart tamního obyvatelstva. Právě zde, do vybudování nových staveb armáda by mohla provést prozatimní řešení. Není pochyb, že by ji to zvýšilo u obyvatelstva prestiž a kladný postoj k nákladům, kterou vláda vynakládá na její existenci.

Při této příležitosti nelze nevzpomenout rozsáhlé katastrofy, kdy se nečekaně zhroutil do Dunaje v roce 1976 největší vídeňský kilometrový Říšský most. Ačkoliv byl hlavní dopravní tepnou stál život pouze jednoho člověka. Jako zásahem vyšší moci se zhroutil v pět hodin ráno na první srpnovou neděli, kdy na mostě se pohybovalo jen jedno auto a prázdný autobus. Čtyři sta stránková zpráva zvláštní vyšetřující komise došla k závěru, že tehdejšími technickými prostředky nebylo možné tuto katastrofu pouze čtyři desítek let starého mostního gigantu předvídat.

Zajímavé je, že tento třetí největší řetězový evropský most byl již za pět týdnů od jeho zhroucení provizorně nahrazen rakouskými armádními sapéry pro tramvajové linky a do konce roku zprovozněn i pro individuální dopravu. Po celou dobu bezproblémově sloužily do výstavby nového, podstatně rozšířeného mostu umožňující i provoz metra. Byl znovu vybudován za rekordní tři roky a slavnostně otevřen 8.listopadu 1980. Dnes opět patří patří mezi tři symboly rakouské metropole vedle Štěpánského dómu a ruského kola v Prátru.

Finanční problémy by neměly při stavbě prozatímních lávek nebo mostů vzniknout, protože jak konstatovala budoucí ministryně obrany Karla Šlechtová jedním z problémů je, že ministerstvo nedovede přidělené částky státním rozpočtem uplatnit.

RICHARD SEEMANN

seeman-richard
Narodil se v roce 1933. Je absolventem dnešní Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal titul PhDr. Pracoval v Československém rozhlase, zahraničním vysílání. Po propuštění v roce 1970 byl zaměstnán jako topič a v železářství. V roce 1990 se vrátil do služeb Československého rozhlasu, kde zastával různé funkce, mimo jiné ústředního ředitele. Od roku 1993 je v důchodu a nadále spolupracuje s Českým rozhlasem. Od roku 1997 až 2008 byl členem Rady Českého rozhlasu, kde zastával po pět let funkci předsedy. Je autorem řady komentářů, článků a knih

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Roland Olbert

Armáda ČR 

si u obyvatelstva žádnou prestiž nezvýší, neboť má  především zaručit  obranyschopnost  státu a občanů,

nikoliv sloužit záměrům zločinné zahraniční politiky USA.   Tečka.