Co dělá a komu vlastně slouží zpravodajská stanice ČT 24?

miroslav němec
9.5.2014 10:12
Kdysi jsem uvítal zřízení speciálního zpravodajského kanálu ČT 24, neboť při svém pracovním vytížení jsem často nemohl sledovat ani hlavní zpravodajskou relaci od 19 hodin a byl jsem rád, že se dozvím nejnovější informace i po dvacáté hodině večer.

I když si uvědomuji, že televizní zpravodajství podléhá v každé státní televizi a ve všech režimech zvláštní kontrole, protože je to vlastně součást oficiální státní propagandy a nikdo si tam moc nemůže říkat, co chce, je třeba konstatovat, že čím déle tady budujeme demokracii, tím je televizní zpravodajství horší a v řadě relací se již blíží tomu, co jsme ve zpravodajství mohli vídat a slýchat před rokem 1989. Tehdy tady však řádila cenzura, hlasatelé byli prověřováni příslušníky StB a schvalována byla takřka každá věta, která ve zpravodajství zazněla či měla zaznít. Ale dnes tady máme svobodu slova, svobodu projevu a právo na včasné a pravdivé informace. To je zcela jiná výchozí pozice.

Ptám se tedy – a zcela oprávněně – jako řadový občan této země, proč je zpravodajství na ČT 24 v poslední době naprosto nevyvážené, takřka jednostranně zaměřené, zavádějící a někdy až lživé? Proč se některé informace a důležité zprávy neobjevují ve zpravodajství vůbec, některé se objevují ve zpravodajství opožděně a ještě náležitě „učesané“? Proč se vyskytují v textech prezentovaných zpráv pod obrazem gramatické chyby, a dokonce i hrubky typu i/y? Proč nejsou všichni redaktoři a moderátoři odborně na potřebné výši, a když už někteří nejsou, proč není kvalitnější „předpříprava“ na konkrétní zprávy v celé redakci? Cožpak to připravují cizinci, kteří neumí česky?

Jak je možné, že kolem volby nového papeže nevysílal zpravodajský kanál ČT 24 celý den – takřka deset dnů po sobě – nic jiného a jen kolem dokola stále omílal stejné téma? Obdobně to je i s některými dalšími tématy, v současné době například i s děním na Ukrajině, které je již dlouhodobě podáváno zcela jednostranně. Jak je možné, že nejen ve všední dny, ale i o víkendech, či dokonce ve svátcích jsou místo nejnovějších zpráv dávány na této zpravodajské stanici dávno předtočené pořady typu „Retro“ či „Retrománie“, kde se mladá redaktorka, která snad v minulém režimu, mimo jesle a školku, neprožila ani den, takřka všemu, co zde tehdy bylo, zcela očividně a hodně hloupě vysmívá, aby se snad zalíbila dnešním mocipánům, aniž by si uvědomila, že situaci před třiceti až čtyřiceti lety nelze s dnešní dobou srovnávat vůbec nikde, ani v nejvyspělejších zemích světa? A to si ještě tato dáma jistě myslí, jak nedělá záslužnou práci. Někdo jí však údaje připravuje, někdo je vyhledává a někdo schvaluje.

A myslíte si, vážení, že někdo z normálních lidí i o víkendech a o svátcích, kdy si chtějí pracující lidé hlavně odpočinout, snad poslouchá pořad „Historie.cs“, kde si, až na světlé výjimky, nějací důchodci – rádoby historici či co vlastně – povídají svoje výklady našich dějin a další pohádky jen proto, aby oni sami byli v televizi? Obdobně mi dost vadí, že Česká televize má hodně omezený okruh spolupracovníků – jakýchsi „univerzálních odborníků“, kteří jsou neustále zváni zejména do zpravodajských pořadů, kde jsou pasování na „elitní policisty“, „elitní kriminalisty“, „elitní rektory“, „elitní děkany“, „elitní bojovníky s terorismem“, „elitní vojáky“, „elitní generály“, „elitní obhájce“, „elitní státní zástupce“, „elitní soudce“ a jiné „elitní odborníky“ na to či ono, jakoby u nás ani jiní odborníci neexistovali či nebyli k dispozici. Chci pány redaktory ujistit, že Česká republika má v každém oboru mnoho špičkových odborníků a bylo by nanejvýš vhodné je už trochu prostřídat, protože zprofanované názory několika vám blízkých „odborníků“ jsou občanům již dostatečně známy, řada z nich nemá hlavu ani patu, ale pro vás je to jednodušší, protože předem víte, že taková „osobnost“ neřekne nic, co byste nechtěli slyšet – ale také neřekne v podstatě nic, co by již občané nevěděli.

Dávno si již nevšímám takových zásadních chyb, jako je to, když si redaktor plete střelu s nábojnicí či když si takový moderátor běžně plete revolver s pistolí nebo vojenský samopal s loveckou kulovnicí, neboť podobných paskvilů se zejména v poslední době objevuje na obrazovce celá řada a preferovaná a státem placená Česká televize zřejmě nemá na to, aby si zaplatila odborníka, který by to redaktory a moderátory naučil či to před odvysíláním překontroloval.

Zásadně mi ale vadí, když si auto jakési bezpečnostní agentury redaktor či novinář plete s autem Policie České republiky, strážníky obecní a městské policie nazývá nesprávně policisty, či si každého „černého šerifa“, který je zaměstnancem nějaké bezvýznamné hlídací společnosti, plete s policistou Policie České republiky. Přímo mě pak uráží, když naše státní televize přímo podporuje zesměšňování Policie České republiky tím, že ukazuje policejní služební motorové vozidlo parkující při zákroku někdy i na chodníku, protože v ten daný moment zkrátka nikde jinde zaparkovat nejde, a vyvolává v občanech domněnku, že když tam může stát policie, tak oni snad také. V této souvislosti si ještě dovoluji poznamenat, že honba za senzačními informacemi ze strany všech u nás fungujících televizí a dalších médií vede často k tomu, že policisté, na úkor odborné práce na místě činu či události, musí spíš hlídat a někde doslova i „vyhánět“ z místa činu novináře a redaktory, nemohou se dostatečně soustředit na svoji práci a mohou udělat při ohledání mnoho nenapravitelných chyb. Negativní roli ve vyšetřování závažných kriminálních případů hraje rovněž i zveřejňování některých informací zjištěných na místě činu, jakož i novináři a redaktory vymyšlených spekulací a domněnek a obdobně i „zaručených“ informací z odposlechů a z vyšetřovacích spisů, které mohou některá vyšetřování dokonce zcela zmařit.

Velmi mi rovněž vadí, že v České televizi někdo „demokraticky“ rozhodl, že v předvolební kampani se tam budou zvát pouze nejsilnější politické strany, popř. nejsilnější opoziční strany, a ostatní malé strany nikoliv. Opravdu demokratické by bylo, kdyby tam byly pozvány úplně všechny politické strany a hnutí, které jsou řádně zaregistrovány, a aby tedy mohli naši občané sami posoudit, bez nějakých „placených radilů“, zda taková či maková strana, popř. i její představitelé, za něco stojí či ne. Jak se mají v tomto pseudodemokratickém systému občané s malými politickými stranami seznámit, když tyto strany nemají vůbec žádné peníze na svoji prezentaci a do voleb jdou v podstatě jako naprosto neznámé subjekty, o nichž a jejich programu nikdo nic neví? Co to je za demokracii podle státem placené České televize?

Dnešní sváteční den – Den vítězství – se zpravodajské stanici ČT 24 opět dost nevydařil. Přesto, že jsem měl být v lese na myslivecké brigádě, mimořádně jsem ji jednou vynechal, abych se v České televizi na zpravodajské stanici ČT 24 od 10:00 podíval na to, koho z mimořádně schopných mladíků bude prezident Miloš Zeman jmenovat do generálských hodností. Jaké však bylo moje zklamání, když vůbec žádná televize, ani zpravodajský kanál ČT 24, žádný přenos z Trůnního sálu Pražského hradu, kde se tento slavnostní akt odehrával, nepřenášela. Na ČT 24 proběhly normální krátké zprávy a jakoby se nic jiného u nás nedělo, byl do programu zařazen dávno předtočený pořad „European Journal“ z Bruselu, který byl však již předtím odvysílán několikrát. Ani zpravodajství v 10:30 nepřineslo žádné informace, vyjma běžících titulků, kde se mohli diváci ČT 24 dozvědět pouze to, co již každý předpokládal, že totiž náčelník generálního štábu Armády České republiky generálporučík Petr Pavel byl prezidentem povýšen do u nás vůbec nejvyšší generálské hodnosti armádního generála, což nikoho nepřekvapilo, neboť v těchto výšinách se generálské hvězdy a generálské hodnosti přidávají vybraným jedincům takřka každý rok, a nikoliv jen za celoživotní mimořádně úspěšnou a vysoce odbornou práci pro stát, tedy při odchodu do důchodu. Dokonce si myslím, že generálů v naší malé armádě již máme tolik, že by bylo třeba, zavést novou hodnost armádního maršála, protože takovou hodnost u nás ještě nikdo nemá. A bude-li pan prezident jmenovat generály stejně intenzívně, jak to činil prezident Václav Havel a prezident Václav Klaus, bude tato vůbec nejvyšší vojenská hodnost, brzy potřeba.

V této souvislosti si však ještě dovoluji pánům redaktorům, moderátorům či jen obyčejným novinářům sdělit, že již od hodnosti vojína se do každé vyšší hodnosti, až po nejvyšší důstojnickou hodnost plukovníka, jen povyšuje, (tedy nejmenuje, jak se nesprávně uvádí). Z nejvyšší důstojnické hodnosti plukovníka do první generálské hodnosti, tj. do hodnosti brigádního generála, pan prezident jmenuje (nikoliv povyšuje) a je-li již někdo v generálské hodnosti, může být do vyšší generálské hodnosti (tj. do hodnosti generálmajor, generálporučík a armádní generál) opět povýšen (ale vždy zásadně jen prezidentem republiky).

Je tedy velmi smutné, když se na zpravodajské stanici ČT 24, ale i jinde (např. na serveru Aktuálně.cz) objeví, že: „Zeman povýšil P. M. a J. Š. z plukovnických hodností na brigádní generály…“, protože to není pravda. Pravdou totiž je, že oba tyto mimořádně skvělé pány plukovníky prezident České republiky Miloš Zeman do hodnosti brigádního generála jmenoval, nehledě už na to, že je k hlavě státu velmi neuctivé, když oficiální státní média uvádí, že je povýšil „Zeman“, nikoliv správně – prezident České republiky Miloš Zeman.

Mám-li tedy odpovědět otázku položenou v nadpisu, musím říci, že ČT 24 sice „dělá“, ale někdy i dost velké chyby a opravdu nevím, komu slouží (možná několika největším stranám, které mají hodně zbytečných peněz a jsou schopny leccos zaplatit, hlavně svoji popularitu na obrazovce), neboť velmi často mate obyvatelstvo, byť občas jen neodbornými pojmy a výrazy, které pak neznalí občané považují za správné a vyjadřují se stejně chybně právě proto, že to slyšeli v televizi.

A ještě dodávám – naučte se, vážení páni redaktoři, moderátoři a novináři základní slušnosti alespoň k hlavě našeho státu, když už někteří pohrdáte obyčejnými lidmi, studujte a vzdělávejte se, neboť by si vašich pochybení mohla všimnout i některá z kompetentních osob a mohli byste také přijít o práci. A dobrá práce se v kapitalismu hledá opravdu těžko.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.

Stínový ministr vnitra za LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za LEV 21


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.