Drobné střípky z činnosti vlády

obrazek
6.1.2022 07:28
Nová Fialova vláda je plná odhodlání. Zatím se ovšem zdá, že je v silném zajetí svých ideologických představ a svého poněkud deformovaného vidění světa.

A na některé věci jde od lesa. Zejména na slibované úspory ve státním rozpočtu pro tento rok. Vláda zavedla rozpočtové provizorium, což znamená, že po celou dobu jeho trvání (nejspíše pak  nemůže být čerpáno ze státních peněz v položkách nových výdajů ani koruna… ). Ministr financí už naštěstí trochou slevuje ze svých stále ještě přehnaných představ o seškrtání výdajů státního rozpočtu na tento rok. Nejprve to bylo 130 mld. Kč škrtů. Pak 110 mld. Kč, delší dobu vydrželo 80 mld. Kč škrtů a teď už se mluví „jen“ o 60 mld. Kč. 

Vláda zatím ústy svých ministrů deklaruje, že nenastanou škrty v investičních výdajích. To je jistě chvályhodné, ale je to také sdělení, že „úspory“ (spíš bych řekl tupé škrty) budou prováděny pouze z provozních výdajů státního rozpočtu. A těch provozních výdajů je necelých 20% z celkových výdajů státu. Tedy jinak řečeno, převedeno do absolutních čísel, jedná se maximálně o 400 mld. Kč. Z těch chce ale Stanjura plnou jednu pětinu zkrátit. Celý život jsem dělal rozpočty na firemní úrovni, na úrovni velkého města a regionu i na úrovni celostátní. Ale představu, že bych měl v dobře řízeném subjektu zkrátit pětinu jeho provozních výdajů, bych považoval za zcela nereálnou. Uvidíme, s čím za pár týdnů vyleze ministr financí, který ovšem k výkonu této, po premiérovi nejvýznamnější vládní funkce nemá žádnou kvalifikaci. Ale možná, že ministr Stanjura překvapí. Myslím si ale,  že překvapí spíše negativně.

Vláda zatím přišla s jistou redukcí mezd některých skupin veřejných zaměstnanců, a to včetně učitelů. Ti pochopitelně trpce nesou, že se jim nárůst mezd, slibovaný na 3%, snížil pro tento rok na 2%. To při očekávané inflaci cca 6% bude znamenat de facto pokles reálných mezd učitelů o 4%.

Většina státních zaměstnanců, mám na mysli státní úředníky, ovšem žádný růst ve svých výplatních listinách nepocítí. Jinak řečeno, jejich reálná kupní síla poklesne. To určitě není dobrý signál a jistě to také povede k negativnímu dopadu na důležitou složku tvorby HDP, kterou je spotřeba obyvatelstva.

Na druhou stranu se pánové z koalice o sebe umí postarat. Tak bývalý ministr financí Kalousek, byl svým stranickým kolegou, ministrem zdravotnictví Válkem, přímo donucen přijmout funkci (nebo spíše dobře honorovanou hodnost) ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Většinou říkám přej a bude ti přáno. Ale v tomto případě jsem na rozpacích. Pánové z koalice mají plná ústa šetření na „plebejské“ části obyvatelstva, ale na své kapsy nezapomínají.

Vrcholem rozežranosti pravicové většiny Senátu bylo, když odmítla návrhy bývalé vlády a SPD na zmrazení mezd veřejných zaměstnanců pro tento rok. A teď se k tomu s velkou pompou vládní koalice vrací. Oběti prý musí přinést všichni. Zlatá slova, takže už asi neplatí výtky, vznášené před pár týdny od pravice na bývalou vládní koalici, že dělá populistické, líbivé kroky. Nicméně si myslím, že je dobře, že se současná vláda k takovémuto líbivému, a vlastně tedy populistickému kroku, odhodlala.

Nová vláda pokračuje v předvolebním fantazírování, pokud jde o výstavbu nových dálnic a dostupné bydlení. Připomenu jen, že koalice Spolu slibovala každoročně výstavbu 40 tisíc nových bytů. A myslela tím převážně byty dostupné pro širokou veřejnost. Jen tiše konstatuji, že vláda nemá žádný instrument, jak to provést. Pokud bude chtít využít pro výstavbu komunálních bytů např. dotací ze státního rozpočtu, mnoho toho nepostaví.

A pokud jde o hypotéční financování, které se nám utěšeně rozvinulo zj v posledních dvou letech, to „vyrábí“ vlastně většinou jen drahé nájemní byty, pronajímané majiteli těchto bytů bytuchtivým zájemcům.

První vážnější zkouškou, která pro vládu přichází, jsou očekávatelné rychlé nárůsty počtů nakažených variantou Omikron v průběhu ledna. Naštěstí pro vládu a pro zdravotnický systém je varianta Omikron zřejmě variantou lehčího průběhu nemoci covid-19, s nižší smrtností. Nicméně pokud budou opět zahlceny nemocnice covidem nakaženými pacienty, bude se zdravotnictví motat stále v začarovaném kruhu tak, jako tomu je vlastně dosud.

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.