Jaké je stanovisko Čechů k EU a přijetí eura?

euro ilustrace
15.5.2018 23:01
Agentura pro výzkum veřejného mínění CVVM zpracovala v dubnu, a v těchto dnech zveřejnila, sadu několika průzkumů veřejného mínění. Dva průzkumy se týkají názorů veřejnosti na budoucnost Evropské unie, dále členství Česka v EU a přijetí eura. Potěšitelné je, že důvěra české veřejnosti v budoucnost sjednocené Evropy roste. Meziročně o čtyři procentní body na 44%. To je jistě zajímavý posun a za poslední čtyři roky je to suverénně největší podpora pro EU. Naopak 30% lidí si myslí, že projekt EU si jejich důvěru v budoucnost nezasluhuje a dalších 14% lidí si myslí, že si to rozhodně nezasluhuje. Máme tedy v zemi dva, prakticky stejně silné tábory příznivců a odpůrců EU.

V jiném průzkumu prováděném souběžně agenturou CVVM se říká, že spokojenost se členstvím Česka v EU vyjadřuje více než třetina českých občanů. A oproti předchozím sedmi letům jejich počet roste. A to je určitě pozitivní zjištění. Takže v tomto roce jsme zaznamenali od roku 2010 nejvyšší spokojenost českých občanů s členstvím v EU. Podle průzkumu nejvíce zastávají lidé názor, že současný stupeň integrace EU a míra zapojení Česka do EU by měla zůstat na současné úrovni. Myslí si to 48% respondentů průzkumu, tedy téměř polovina. Čtvrtina občanů se domnívá, že by se vazby v EU měly naopak oslabovat a oproti tomu 14% občanů si myslí, že by bylo dobré integraci EU posilovat.

Vysoce diskutabilní zůstává otázka přijetí eura. S přijetím eura souhlasí nebo rozhodně souhlasí jen 20% respondentů. A naopak 73% dotázaných občanů spíše nesouhlasí anebo rozhodně nesouhlasí. Tedy, pokud má příští česká vláda nebo české vlády zavést v budoucnu v ČR euro, budou k tomu potřebovat několik let, aby o užitečnosti tohoto kroku přesvědčili české občany. Zkrátka, že je to pro ně výhodné a ukázat kupř. Slovensko jako zemi, ve které zavedení eura jednoznačně pomohlo. Doložit o kolik republika a tedy její občané – daňoví poplatníci – přichází každoročně při velkých finančních operacích při konverzi eura do korun a zpět. To můžou být i desítky miliard korun. Česká národní banka se takovýmto číslem zatím nikdy nezabývala, respektive jej nikdy nezveřejnila. Jestliže v letech 2006 – 2009 byly názory občanů na zavedení eura zhruba na stejné úrovni pokud jde o příznivce a odpůrce a do roku 2005 včetně byla převaha příznivců eura značná. Až v roce 2006 došlo ke zvratu a tento zvrat vedl nejprve k vyrovnanosti a v roce 2010 k převaze stoupenců nezavedení eura. To mělo jistě své příčiny. Byla to zřejmě ve vnímání lidí světová hospodářská krize, která do Česka přišla zvenčí. A samozřejmě byly to také fiskální problémy zj. Řecka, když se v české veřejnosti vytvořilo vědomí, že Češi budou na špatně hospodařící státy EU doplácet. Česká veřejnost pochopitelně velmi silně vnímala to, co říká euroskeptický (dnes už bývalý) prezident Václav Klaus. A M. Zeman v prezidentském úřadu, který vždy v předchozích letech byl stoupencem zavedení eura, začal velmi silně vnímat negativní posun v hladině názorů české veřejnosti vůči euru. Prostě se nechtěl ve prospěch eura významněji angažovat.

Co je však povzbudivé, je to, že poměrně významná většina českých občanů – 62% - si přeje, přes všechny jimi vznesené výhrady k EU, aby ČR byla nadále součástí EU. Přičemž 25% respondentů si to přeje dokonce rozhodně. Jako pozitiva českého členství v EU lidé (čtyři pětiny občanů) vnímají lepší možnosti studovat, pracovat a žít v EU. Téměř stejný počet lidi se domnívá, že naše členství v EU ale způsobuje nárůst byrokracie a zřizování zbytečných úřadů. Více než dvě třetiny lidí (69%) zdůrazňuje přílišné omezování Česka evropskými zákony. A další, vlastně stejný počet lidí zdůrazňuje příliš velký vliv politiky EU u nás. Naopak jako pozitivní vnímá 69% občanů velký přísun dotací z EU. Dvě třetiny lidí vidí jako jisté negativum odchod kvalifikovaných lidí do států EU. Více než polovina českých občanů (53%) se domnívá, že bezpečnost naší země s členstvím v EU vzrostla. A stejně tak více než polovina občanů si myslí, že díky tomu vzrostla prestiž ČR ve světě. Naopak jen dvě pětiny občanů si myslí, že dochází k zvýšení vymahatelnosti práva a jen 28% respondentů se domnívá, že máme díky EU kvalitnější zákony. Naopak jen o něco více než třetina lidí (37%) spatřuje v členství ČR v EU ohrožení české kultury.

Celkově lze tedy říci, že Češi nejsou z členství země v EU sice nadšeni, ale toto členství tolerují. Vidí realisticky řadu dobrých stránek členství země v EU a naopak možná přeceňují vliv těch negativních stránek (byrokracie; omezování evropskými zákony apod.). K zavedení eura se však Češi staví vysloveně negativně. Nebo alespoň jejich zdrcující většina. Každá česká vláda musí být v této otázce velmi opatrná, pokud nechce fatálně oslabit svoji politickou pozici. Zřejmě tou správnou cestou k získání veřejnosti je postupné posilování české koruny ve vztahu k euru až na úroveň 18 Kč za euro, aby Češi pochopili, že přijetí eura je pro ně opravdu výhodné. Toto je ale hudba poměrně vzdálené budoucnosti, přibližně pěti až šesti let než bude Česko připraveno do eurozóny  vstoupit.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Silnice přecpané cizími kamióny nebo kamióny s cizím zbožím, znečištěné životní prostředí s následnými dopady na zdraví lidí. Vyšší mzdy cizáků a špatné zacházení s podřízenými ze strany cizích ředitelů firem. Neefektivní využití prostředků z EU s vysokou přidanou byrokracií, očekávaný horizont čistého plátce do rozpočtů EU s možností dotování jižního křídla. Tlak na implementaci multi-kulty v ČR. Ne, děkuji nechci, odchod z EU je pro mne tou správnou volbou.