Jaký dopad měl modernizační projekt ČSSD v letech 2007 - 2008

Jiri-Paroubek-1403-05
12.3.2020 16:17
K některým dobrým zkušenostem z nedávné minulosti by se ČSSD měla rychle vrátit. Mám na mysli v prvé řadě projekt modernizace realizovaný v letech 2007-2008. V roce 2009 a v první polovině roku 2010 probíhaly vlastně permanentně volební kampaně, v nichž modernizační projekt pochopitelně neprobíhal.

Úspěšnost modernizačního projektu lze měřit především výsledky voleb. Volby do zastupitelstev krajů a doplňovací senátní volby na podzim roku 2008 proběhly pro ČSSD s mimořádně skvělými výsledky voleb (přes 35% voličů v krajských volbách a z toho plynoucích 13 zvolených hejtmanů a dále  23 zvolených senátorů).

Také volby do EP v červnu roku 2009 proběhly velmi dobře (7 mandátů europoslanců z 21 českých mandátů).

Rovněž všechny informace z materiálu „Modernizace ČSSD“ pro Programovou konferenci ČSSD v Pardubicích v květnu 2008 jsou uvedeny informace z průzkumů agentury STEM z dubna 2008, ze kterého bylo zřejmé, že

-   se zvýšil voličský potenciál ČSSD v dubnu 2008 oproti lednu 2007 z 32% na 48% a naopak se snížil počet kategorických nevoličů z 36% na 22% (!)

-   strana měla zdaleka nejvyšší celkový voličský potenciál (48%) ze všech stran a nejmenší počet kategorických nevoličů (22%)

-   ČSSD měla v očích dotazovaných vyšší kompetenci nežli ODS v naprosto převažujícím počtu oblastí (důchody a sociální dávky; zdravotnictví; bydlení; zemědělství; daně; nezaměstnanost; školství a vzdělávání; životní prostředí; osobní svobody a lidská práva; řešení korupce; bezpečnost a kriminalita; EU; doprava a spoje a regionální rozvoj). Naopak ODS byla lepší v zahraniční politice (nepatrně), v ekonomice a v podpoře malého středního podnikání

-   respondenti vysoce preferovali soc. dem. politický program (30%) oproti liberálnímu (21%); když ještě 16% respondentů preferovalo socialistický program

-   respondenti v dubnu 2008 sdělovali z 64%, že „ideálu demokracie odpovídá svými cíli a programem nejvíce ČSSD“ (Zelení na 2. místě zaznamenali 48% a ODS 45%)

-   v lednu 2007 souhlasilo 85% všech respondentů z obecné populace a 91% voličů ČSSD s tím, že by se ČSSD měla modernizovat

-   v dubnu 2007 se zvýšily sympatie k ČSSD schválením projektu modernizace (z 45%), presumpce viny (67%), přímé volby předsedy (63%) a stranických referend (58%)

-   v dubnu 2008 projevila souhlas s větší vstřícností ČSSD oproti ODS k potřebám různých generací (před založením rodiny; rodiny s dětmi; rodiny po odchodu dětí a s velkou převahou u důchodců)

-   v dubnu 2008 se za rok a půl zvýšila i podpora ČSSD v nejmladší generaci do 29 let z 16% na 23% (ODS poklesla z 42% na 38%)

-   razantně se zvýšila podpora ČSSD u generace mezi 30 – 45 lety z 22% na 35% (naopak u ODS se podpora snížila z 45% na 36%)

-   v listopadu 2007 30% lidí z obecné populace vyjádřilo souhlas, že se ČSSD v průběhu roku 2007 stala modernější (mezi voliči ČSSD si to myslelo 54%). Podle třetiny voličů se ČSSD v roce 2007 (listopad 2007 – průzkum) zlepšovala v oblastech:

  • orientuje se na budoucnost a je otevřená změnám,
  • podporuje evropský integrační proces,
  • dbá na to, aby stranu reprezentovali čestní a nezkorumpovaní lidé,
  • snaží se do politiky zapojovat co nejvíce veřejnost, občanská sdružení a organizace,

o   Podle pětiny voličů se ČSSD v roce 2007 (listopad 2007 – průzkum) zlepšovala v těchto oblastech:

o   má veřejnou podporu od významných a uznávaných představitelů vědy, kultury a sportu,

o   podporuje větší zastoupení žen v politice,

o   má vrcholné politiky strany s vysokou odbornou kvalifikací,

o   uplatňuje manažerské formy řízení.

Přitom řada modernizačních týmů zůstala s výsledky své práce za očekáváním.

Zkrátka, chce to nějaký program obnovy a modernizace ČSSD tak, aby se dostala z dnešní nepříznivé  situace nízkých volebních preferencí.

 

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.