Jan Campbell: ČT mezi Euronews a RTR

jan campbell
14.4.2017 23:01
Zbyněk Fiala, v příspěvku O české televizi v Senátu ze dne 12.4.2017 popsal průběh konference a dal mi podnět k doplňující informaci. Předpokládám, že všechny příspěvky konference jsou, nebo budou zveřejněny v plném obsahu na webových stránkách Senátu. Proto se v tomto doplňku omezím na několik faktů, které si může každý čtenář sám srovnat se svými, nebo fakty ČT.

Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: Co je to podvod? Adept odpovídá: Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout. Jak to?, ptá se profesor. Protože jeden paragraf trestního zákoníku zní: Kdo zneužije nevědomosti něčí, aby jej poškodil, dopustí se podvodu.

Euronews - byl založen Evropskou vysílací unií z iniciativy 11 evropských veřejnoprávních vysílačů jako mnohojazyčná panevropská zpravodajská televizní stanice, jejímž posláním je přinášet zpravodajství z celého světa z evropské perspektivy. Euronews má své sídlo ve francouzském Lyonu-Ecully. První vysílání bylo spuštěno 1. ledna 1993.

Principem redakční politiky Euronews je zakládající dokument, který garantuje nezávislost a neutralitu prezentace informace. Formálně podporuje rozdělení práv a povinností akcionářů a redakce, francouzské právo. Příspěvky Euronews v jednotlivých jazycích nejsou překladem z nějakého hlavního jazyka. Zpravodajství je založeno na jazykové originalitě, paralelnosti a schopnosti redaktora. V České republice byl do roku 2006 její zpravodajský pořad vysílán na ČT2. Dnes zůstal z Euronews pouze vysílací blok zvaný Bez komentáře.

Majetková struktura, dostupnost a programová skladba Euronews. V Euronews S.A. vlastní egyptský miliardář Naguib Sawiris 53 procent, konsorcium evropských vysílacích organizací, včetně ruské státní VGTRK (RTR), zbytek. Roční rozpočet Euronews na 2015-2016 byl 75 mio Euro, z nichž přibližně 2/3 tvoří náklady na editorskou práci. Euronews zaměstnává asi 600 žurnalistů-redaktorů, z nichž 2/3 tvoří trvale a 1/3 dočasně na smlouvu zaměstnaní. Všichni zaměstnaní ovládají aktivně minimálně 2 až 4 cizí jazyky. Největší příjem z reklamy má ruská redakce. Pro srovnání uvádím: v 2009 byl Euronews dostupný 292 mil. domácnostem ve144 zemích. Dnes sleduje Euronews více než 400 milionů domácností ve155 zemích. V Evropě je Euronews v dostupnosti první mezi všemi zpravodajskými stanicemi se 160 - 200 miliony domácností, 2. CNN - 135 mil., 3. BBC World News - 89 mil., 4. CNBC - 75 mil. Pro první dojem o ČT stačí srovnání uvedených dat o rozpočtu, dostupnosti a jazykových a programových variacích. To se nezmiňuji o faktech, kterým jsou správa Euronews na 14 stránkách ve 14 jazycích. Jedná se o 14 stránek youtube ve 14 jazycích, 2 stránky Africanews na youtube ve 2 jazycích, 14 stránek Facebook, 2 stránky Africanews na Facebook, 14 Twitter, 2 Africanews Twitter. Programy jsou dostupné takřka na všech satelitních frekvencích. Euronews vysílá prostřednictvím partnerů i v rumunštině (30 minutový blok na TVR 2). Nově jsou a budou i nadále překládány programy o vědě a technice do čínštiny pro čínskou veřejnoprávní televizi CCTV.

RTR - VGTRK (Ruská státní televizní a radiová vysílací společnost)

Poslední obsáhlá auditorská zpráva Evropské audiovisuální laboratoře (European audiovisiual observatory, Council of Europe) z 2016 dovoluje získat data a informace, které dovolují pochopit problémy ČT, které si sama tvoří, a se kterými se potýká ČT interně a ve vztahu k veřejnosti a najít cestu k jejich řešení. http://www.obs.coe.int/documents/205595/552774/RU+Focus+audiovisual+industry+2015+EN.pdf/03151b29-c010-4456-b967-1e3e267072df

Skutečnosti, ke kterým patří privátní majetkové struktury, bezplatná digitální terestrická televize na 20 kanálech a dvou multiplex ve vzdálených oblastech, že ke konci 2014 mělo 85 procent obyvatelstva RF dostup k bezplatné digitální terestrické televizi, že dnes má v průměru jeden obyvatel RF přístup k 50 kanálům, že u Roskomnadzoru je registrováno cca 2.500 kanálů, včetně tzv. Window channels, a že největší Pay TV kanál nabízí 200 kanálů, dovoluje tvrdit, že v Rusku existuje veliká programová rozmanitost a minimální možnost státního vlivu. Na tomto místě si dovoluji poznamenat, že nikdy neexistovala a nebude existovat svoboda slova, tisku a medií, protože existuje vlastnictví, privátní, kolektivní, nebo státní. Proto, co se týče cenzury lze tvrdit, že dřívější státní cenzuru nahradila cenzura korporativní a akcionářská. Tyto typy cenzury jsou mnohem komplexnější, než státní, bojovat s nimi prakticky nelze z důvodů, které by daly na další příspěvek.

Přechod mladé ruské generace k internetové verzi TV a sociálním sítím nutí televizní společnosti vyvíjet a nabízet nové programy na webových stránkách. Například Online-Streaming, Catch-up-TV. Zakládají se nové společnosti na bázi VoD služeb, mobilní Apps, Smart-TV-Apps apod. Ke konci 2015 nabízelo VoD 41 nezávislých společností, z nichž 6 Pay TV. Ostatní nabízejí OTT služby, 20 nabízí HD obsahy, 3 dokonce 3D. Z hlediska obchodního modelu lze konstatovat, že počáteční příjmový placený model se transformoval do příjmového reklamního modelu. S příchodem Google Play a iTunes v roce 2012 a Netflix v roce 2016, dochází k transformaci obchodního modelu do smíšeného placeného – reklamního, s výrazným růstem tzv. multi screen konzumu. Dnes lze 70 ruských TV stanic sledovat ve SNS, 87 v celém světě. VoD nabízí 13 společností v zahraničí. Globálně aktivním je Mosfilm (on-line kino).

ČT - 29.3.2017 jsem napsal příspěvek věnovaný protestům proti korupci v Rusku. Protesty a televizní zpravodajství o nich jsou kvalitní pomocí pro nastávající parlamentní volební kampaň a volbu ředitele ČT. Dokazují totiž prohru TV proti internetu. TV sleduje divácký segment od 45-50 let výše, internet od 15 do 45 let. Protesty dokazují účinnost tzv. horizontální mobilizace, virusových mechanismů a video-kontextu. Aspektů je však mnohem více. Jak se s nimi budou politici a tradiční politické strany vyrovnávat, nevím. Jasné ale je, že se ke slovu hlásí generační výzva, a s ní spojené objektivní zhoršení politické a finančně – hospodářské situace. Krize se neřeší, proto se nachází na cestě do katastrofy i ČT. Mezitím zůstane skutečností, že ČT je oprávněně kritizována v oblasti zpravodajství. Nepřináší zprávy – informace, ale každou již komentuje, resp. prezentuje ji s vlastním subjektivním názorem. Proto se nabízí celá řada otázek: Například: Proč se dozvídám z Euronews tak málo o událostech v České republice? Proč se tak málo o ČR dozvídají ostatní diváci ve světě? Má ČR málo zajímavých událostí? Nebo je ČR už tak výlučná a zahleděná do sebe, že nemá světu co říci? Není neutrální zpravodajství jedním z úkolů veřejnoprávní ČT? Kde je hranice, na niž ČT ztratí právo na nucenou veřejnou podporu, tj. koncesionářské poplatky, jinými slovy také, jedna z podob daní? Proč se v dobách tzv. reálného socialismu prodávalo jenom do SRN přibližně 1.800 minut kulturního programu ČT, a dnes prakticky nic?

Doporučuji se zamyslet v ČR, která bude patřit na delší dobu pod kontrolu USA, nad zjištěním amerických vědců z Oregonské státní univerzity, zveřejněném v Behavioural Processes: Zjistili jsme, že 50 procent koček dává přednost sociálním podnětům, i když měly přímou volbu mezi kontaktem s člověkem a dalšími podněty ze zbylých tří kategorií. Více na: http://dx.doi.org/10.1016/j.beproc.2017.03.016. Kromě toho doporučuji se seznámit s výsledky evropské studie: www.jetzt.de/generation-what/studie-zeigt-geringes-vertrauen-in-institutionen . Do třetice: je potřeba si uvědomit, že žijeme v době, kterou charakterizuje těžko představitelná směs pravd, polopravd, alternativních faktů a lží bez spojení s tradičními morálními hodnotami. Následky produkce zkreslených faktů, šíření fake news, můžeme sledovat nejenom v USA, a v ČR. Následky archetypu českého jazyka si ale mnozí neuvědomují. Charakteristickým pro češtinu přece je, že ve srovnání na příklad s němčinou, a ve vztahu k cizinci, její malá přímost, jasnost, zřetelnost způsobuje celou řadu zbytečných nedorozumění, ovlivňuje chování, tím i myšlení, atd. Proto by ČT měla dát větší prostor veřejné službě dle Kodexu, profesionálně využívat finance, včetně DPH. Finanční kontrola spojená s kontrolou sledovatelnosti programů by se mohla orientovat na německé ARD, nebo ORF. Posílení regionů a meziregionální komunikace, včetně menších sportů pro mládež, školy pro mladé novináře, reportéry a kulturu, a v neposlední řadě zvýšení vývozu české kultury a koprodukcí v rámci EBU, se mi jeví reálným požadavkem, dovolujícím zastavit propad sledovatelnosti ČT v představitelné budoucnosti. Souhlasu netřeba.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.