Karel Horák: Má to cenu?

obrazek
5.8.2013 19:49
Nedá mi to. Musím se alespoň několika větami vyjádřit k té části programového prohlášení vlády premiéra Rusnoka, týkající se „mého“ rezortu spravedlnosti. Co mě zaujalo snad nejvíc, je prazvláštní systematika prohlášení. Nejdůležitější věci jsou vytaženy do popředí, aby na ně byla upřena co největší pozornost. Při čtení programového prohlášení jsem bohužel zjistil, že rezort justice je na jeho samém chvostu. Je tedy logicky považován za méně, nebo nedej bože nejméně důležitý. Jářku – opak by měl být pravdou – vždyť co je důležitějšího než kvalitní legislativní rámec? Co je důležitějšího než vymahatelnost práva, autorita soudů, přesvědčivost, odbornost a jednotnost rozhodování, upevnění třetí moci ve státě?

Programové prohlášení v části týkající se justice vyvolává ve mně dojem, že Rusnokova vláda bude v Česku vládnout, než půjdu do penze. Obsahuje totiž závazky tak nereálné a odvážné, že dokonce přesahují rámec plného čtyřletého volebního období. A přitom ona vláda, pokud to stále platí, má nejdéle vládnout sotva pár měsíců. 

Hned v úvodu odstavce věnovaného spravedlnosti a právu je věcná chyba. Věta o tom, že „nalézání a vymáhání spravedlnosti a práva je základní funkcí státu“ je přímo katastrofálním nesmyslem nehodným posluchače prvého ročníku právnické fakulty při zkoušce z teorie státu a práva. Jistě, vím, co tím chce básník říci, ale čteme přece probůh programové prohlášení vlády odborníků, ne?

Ambicióznost závazku vlády spočívající v investičních akcích na výstavu nových justičních areálů bere dech. Stejně odvážné je tvrdit, že novelou trestního řádu se dosáhne zjednodušení a zrychlení trestního procesu, když o to různé vlády usilují dosud neúspěšně více než dvacet let. Vláda chce také změnit návrh „novely“ zákona o státním zastupitelství (další omyl - nejde o novelu, ale o zcela nový zákon !) a předložit novelu zákona o soudech a soudcích k zajištění kariérního postupu soudců. To chce ale vláda opravdu stihnout v tak krátkém časovém horizontu, když jen legislativní proces trvá včetně připomínkového řízení skoro rok? Nebo na tom nezáleží, co se do programového prohlášení napíše? Nebo prostě nebylo co napsat? Proč má, sákryš, každý ambice hned reformovat, co se reformovat nedá a ohromovat sliby, které splnit objektivně nemůže?

Ani přijetí souvisejících a prováděcích předpisů k novému občanskému zákoníku není moc reálné. Bude to na knop. První leden 2014 se hrozivě blíží. Ukazuje se, jak nepředvídavá a prostoduchá byla bývalá vládní koalice a vláda, když legisvakanci tohoto superdůležitého předpisu stanovila nepřiměřeně krátkou a sveřepě ji odmítala prodloužit.

Bohužel, je to zlé a lepší to určitě nebude. Metody á la pejsek a kočička justici rozhodně neprospějí. Spousta věcí se v nejlepším případě jen nakousne a nic se nedodělá. Napadlo mne při tom smutném čtení, že na obsahu programového prohlášení této vlády asi opravdu nezáleží. Tato vláda, pokud vůbec získá důvěru, ze svých slibů neprosadí nic. Bývalá koalice má nepochybně sílu všechno sabotovat a nepochybuji o tom, že to udělá. Má to pak vůbec všechno cenu?

karel-horak
Stínový ministr spravedlnosti za LEV 21. Jeden ze zakladatelů studentské právní poradny při stávkovém výboru PFUK v listopadu 1989. Od počátku roku 1991 do roku 1994 působil v Litoměřicích na tamním okresním soudu, v roce 1992 byl jmenován soudcem. V období červen až srpen 1994 jej ministr spravedlnosti přidělil k mezinárodněprávnímu odboru Ministerstva spravedlnosti. Na počátku roku 1995 byl ministrem zahraničí jmenován do funkce generálního konzula ve Slovenské republice. Zastupitelský úřad – generální konzulát v Košicích – vedl až do listopadu 1997. Od roku 1998 do roku 1999 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve funkci ředitele odboru rezortní kontroly. Od září 1999 vykonává advokacii. Na III. Sněmu České advokátní komory v roce 2002 byl zvolen náhradníkem představenstva ČAK. Členem politické strany národních socialistů LEV 21 se stal v listopadu 2011. Kromě stínového ministra spravedlnosti je členem předsednictva strany, členem legislativní rady a 1. místopředsedou krajské organizace Praha.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

heriot

A to máte pocit, že vláda Němcové by uvedené problémy řešila k vaší spokojenosti...?

schlimbach

Otázkou je, zda máte nějaké reálné řešení stávající situace.