Karel Horák: První zmetek

obrazek
4.8.2013 20:19
Vláda premiéra Rusnoka schválila na svém nedávném zasedání významnou novelu trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody, jejímž smyslem zjednodušeně řečeno je redukce typů věznic z nynějších čtyř do nových dvou. Předkladatelé si od novely slibují odlehčení soudům, které nyní rozhodují o přeřazení odsouzených osob z jednoho typu věznice do druhého a ruku v ruce s tím také snížení počtu eskort k soudním jednáním. Nově mají totiž o umístění odsouzených v rámci jedné věznice rozhodovat orgány Vězeňské služby bez možnosti soudního přezkumu. Jde, jestli se nemýlím, o první zákon z dílny nové ministryně spravedlnosti. Bohužel jde ale také o první zmetek.

Všichni, kdož alespoň trochu rozumíme vězeňství, víme, že se dlouhodobě potýká s vážnými problémy. Překračováním ubytovací kapacity počínaje a konče zcela zbytečnými omezeními v lidsky skutečně nedůstojných podmínkách vazebně stíhaných osob, které nebyly dosud odsouzeny a tudíž je třeba nahlížet na ně jako na nevinné. Všichni, kdož alespoň trochu vězeňství rozumíme, víme, že se zcela míjí účinkem penitenciární i postpenitenciární péče. Jen minimum z nás přitom věří, že trest odnětí svobody skutečně plní výchovný účel.

Připomínám to proto, že české vězeňství je zralé na zásadní reformu. Tím nemyslím „reformu“, na jaké jsme z poslední doby v našem státě zvyklí. Každé reformě musí totiž předcházet pečlivá analýza současného stavu, srovnání s mezinárodními standardy, vyslyšení hlasů z praxe s zejména pečlivá příprava legislativní. Nepotřebujeme právní předpisy, které by cosi jen flikovaly.  Nepotřebujeme právní předpisy, které jeden měsíc změní to a druhý měsíc zase ono.

Především ale potřebujeme právní předpisy kvalitní. Konkrétně v uvedeném návrhu lze odhalit kardinální lapsus. V návrhu zákona je vyloučen soudní přezkum rozhodnutí orgánů Vězeňské služby. Dovoluji si připomenout, že Vězeňská služba je správním orgánem. Každý správní orgán rozhoduje formou správních rozhodnutí. Stále platí článek 36 Listiny základních práv a svobod. Nejvyšší správní soud judikoval ve svém rozhodnutí č. 2805/2013 Sb. NSS, že k rozhodování o žalobách proti rozhodnutím Vězeňské služby je dána pravomoc soudů ve správním soudnictví. Jestliže to platí o přezkumu rozhodnutí vydaných v kázeňských řízeních, tím spíše to musí platit o rozhodnutí o přeřazování odsouzených v rámci vnitřní vězeňské diferenciace. 

Jak to, že toto ministryně spravedlnosti neví? Jak pracují její úředníci? Každopádně pro novou vládu jde o moc špatný začátek a další trapas.

karel-horak
Stínový ministr spravedlnosti za LEV 21. Jeden ze zakladatelů studentské právní poradny při stávkovém výboru PFUK v listopadu 1989. Od počátku roku 1991 do roku 1994 působil v Litoměřicích na tamním okresním soudu, v roce 1992 byl jmenován soudcem. V období červen až srpen 1994 jej ministr spravedlnosti přidělil k mezinárodněprávnímu odboru Ministerstva spravedlnosti. Na počátku roku 1995 byl ministrem zahraničí jmenován do funkce generálního konzula ve Slovenské republice. Zastupitelský úřad – generální konzulát v Košicích – vedl až do listopadu 1997. Od roku 1998 do roku 1999 pracoval na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ve funkci ředitele odboru rezortní kontroly. Od září 1999 vykonává advokacii. Na III. Sněmu České advokátní komory v roce 2002 byl zvolen náhradníkem představenstva ČAK. Členem politické strany národních socialistů LEV 21 se stal v listopadu 2011. Kromě stínového ministra spravedlnosti je členem předsednictva strany, členem legislativní rady a 1. místopředsedou krajské organizace Praha.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

stvan

Jako ne-právník jsem si této"maličkosti" nevšiml. Jako občan konzumující "erudici" paní Benešové se vůbec nedivím.

antoninsebek

Je dobře, že jste na to upoz ornil. 

Třeba je to tím, že je to vláda odPorníků. Chybička se vloudila.