Lidé v H-Systemu naletěli dvakrát

h-system
29.7.2018 00:02
Přišlo mi poštou: „Zaregistroval jsem Váš článek k H-Systemu, a tak jsem se rozhodl Vám opět po dlouhé době napsat,“ začíná dlouhý text od zasvěceného autora, jehož jméno zatím neuvedu. Je přesvědčen, že situaci v Horoměřicích, její mnohaleté neřešení, mají na svědomí členové Sdružení Maják, respektive jejich právní zástupci.

Z autorova textu vyplývá, že stavební podnikatel Smetka nebyl jediný, komu lidé z H-Systemu naletěli. Když pak Smetka zkrachoval a došlo ke konkurzu, podvedení stavebníci-věřitelé se začali sdružovat a hledali způsob, jak svůj majetek zachránit. Tak vzniklo Stavební bytové družstvo Svatopluk a Sdružení Maják.

Členům Sdružení Maják však na počátku někdo namluvil, že z konkurzní podstaty zkrachovalého H-Systemu dostanou peníze zpět, a tak nemá smysl investovat další prostředky do dostavby (samozřejmě pokud vůbec bylo co dostavět). Tím tato osoba postavila tuto část věřitelů H-Systemu (cca 100 poškozených) proti ostatním (cca 900 poškozených, včetně 650 členů SBD Svatopluk).

Členům Sdružení Maják samozřejmě nikdo nesdělil, že míra uspokojení z konkursů obvykle dosahuje jen několika procent a že většina aktiv H-Systemu v průběhu konkursu zmizí.

Poškození, kteří byli zastoupeni SBD Svatopluk, získali od konkursního správce Kudláčka souhlas s dostavbou a dostali i příslib, že budou moci odkoupit pozemky a rozestavěné stavby za cca 10,5 milionu korun. Bylo to odsouhlaseno věřitelským výborem, jehož členem bylo i SBD Svatopluk. Jenže proti tomu učinilo Sdružení Maják zcela fiktivní nabídku na odkup pozemků a rozestavěných staveb za podstatně vyšší částku, 15 milionů korun.

Tato nabídka nebyla myšlena vážně, nikdy se nerealizovala. Nabízených 15 milionů korun Sdružení Maják ani nikdy nemělo. Proč to udělalo? Šlo o účelový krok, který měl znevěrohodnit konkursního správce Kudláčka i SBD Svatopluk. To se podařilo. Konkursní soudkyně JUDr. Hodačová konkursního správce odvolala a SBD Svatopluk vyloučila z věřitelského výboru.

Konkursní správce Kudláček se proti rozhodnutí JUDr. Hodačové odvolal a Vrchní soud v Praze mu vyhověl, ale konkursní soudkyně vzápětí správce Kudláčka odvolala znovu. Pan Kudláček si v tom okamžiku zřejmě řekl, že nemá cenu těmto protivenstvím vzdorovat a opakovanému odvolání už se nebránil. Tím se podařilo dosadit na post konkursního správce JUDr. Monsporta. Vznikly také změny ve složení věřitelského výboru, takže SBD Svatopluk už tam není a Sdružení Maják tam naopak je. Sdružení Maják pak na věřitelském výboru zastupuje JUDr. Hana Marvanová.

Další podstatná otázka se týká toho, proč se konkursní správce nevěnoval rychlému zpeněžení pozemků a rozestavěných domů hned na počátku konkursu. To by vedlo k rychlému uspokojení poškozených věřitelů, a tedy naplnění jedné ze zásad konkursního řízení. Byla v pozadí spekulace na budoucí růst cen pozemků a nemovitostí? Takové jednání je v rozporu s dobrými mravy a neměla by mu být poskytována soudní ochrana. Je zarážející, že Nejvyšší soud to ve svém rozhodnutí ignoroval a rozhodl formalisticky.

Autor má za to, že konkursní správce JUDr. Monsport se veřejně přiznal k porušování povinností při správě cizího majetku a k poškozování věřitelů, když uvedl, že nemá od Horoměřických vůbec žádné příjmy z nájmu. Domy byly kolaudovány v roce 2000 a konkursní správce tedy měl 18 let vybírat nájemné za pozemek od SBD Svatopluk. Uzavřením nájemních smluv by se však „legitimizovalo“ užívání nemovitostí, což by stálo v cestě těm, kdo by se chtěli cestou konkurzu zmocnit dostavěných domů.

Jestliže nyní JUDr. Monsport sdělil, že bude požadovat doplacení aspoň toho nájemného, které není promlčené, tedy nájemného za 3 nebo 4 roky, tak se podle autora jednoznačně k porušování povinností přiznal. Neuhrazené nájemné za cca 14 let může představovat dokonce tržní cenu pozemku. Mohl by proto být například z tohoto důvodu odvolán z funkce. Tedy cesta, jak odblokovat dlouhodobou nečinnost a neochotu JUDr. Monsporta řešit věc v souladu s dobrými mravy existuje, soudí autor.

(zf)

 

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Za jeden z rozhodujících celospolečenských kriminogenních faktorů se mimo jiné považuje i přebujelost, nepřehlednost, nejednoznačnost, jakož dílčí zmatečnost právních norem, umožňujích až neúměrnou benevolenci při jejich výkladu, či uplatňování. Hlavní důraz se klade na jejich formální znaky, přičemž posuzování znaků jejich stránky materiální se posunulo na vedlejší kolej. Nejen v posuzované skandální kauze H systému pak mají nižší soudy diametrálně jiný právní názor než ty vyšší soudní instance. Samozřejmě, že nastává chaos, za něhož dochází k naprosté devastaci právního vědomí občanstva. V této právní džungli a marasmu pak samozřejmě panují ti nejbohatší a lstiví predátoři. K této entropii samozřejmě přispěl i tak zvaný NOZ, který částečně představuje odkudsi vyhrabanou fosilii. Chytrá horákyně takto přišaa, nepřišla, oblečená i neoblečená.