Lidé v H-Systemu naletěli dvakrát

h-system
29.7.2018 00:02
Přišlo mi poštou: „Zaregistroval jsem Váš článek k H-Systemu, a tak jsem se rozhodl Vám opět po dlouhé době napsat,“ začíná dlouhý text od zasvěceného autora, jehož jméno zatím neuvedu. Je přesvědčen, že situaci v Horoměřicích, její mnohaleté neřešení, mají na svědomí členové Sdružení Maják, respektive jejich právní zástupci.

Z autorova textu vyplývá, že stavební podnikatel Smetka nebyl jediný, komu lidé z H-Systemu naletěli. Když pak Smetka zkrachoval a došlo ke konkurzu, podvedení stavebníci-věřitelé se začali sdružovat a hledali způsob, jak svůj majetek zachránit. Tak vzniklo Stavební bytové družstvo Svatopluk a Sdružení Maják.

Členům Sdružení Maják však na počátku někdo namluvil, že z konkurzní podstaty zkrachovalého H-Systemu dostanou peníze zpět, a tak nemá smysl investovat další prostředky do dostavby (samozřejmě pokud vůbec bylo co dostavět). Tím tato osoba postavila tuto část věřitelů H-Systemu (cca 100 poškozených) proti ostatním (cca 900 poškozených, včetně 650 členů SBD Svatopluk).

Členům Sdružení Maják samozřejmě nikdo nesdělil, že míra uspokojení z konkursů obvykle dosahuje jen několika procent a že většina aktiv H-Systemu v průběhu konkursu zmizí.

Poškození, kteří byli zastoupeni SBD Svatopluk, získali od konkursního správce Kudláčka souhlas s dostavbou a dostali i příslib, že budou moci odkoupit pozemky a rozestavěné stavby za cca 10,5 milionu korun. Bylo to odsouhlaseno věřitelským výborem, jehož členem bylo i SBD Svatopluk. Jenže proti tomu učinilo Sdružení Maják zcela fiktivní nabídku na odkup pozemků a rozestavěných staveb za podstatně vyšší částku, 15 milionů korun.

Tato nabídka nebyla myšlena vážně, nikdy se nerealizovala. Nabízených 15 milionů korun Sdružení Maják ani nikdy nemělo. Proč to udělalo? Šlo o účelový krok, který měl znevěrohodnit konkursního správce Kudláčka i SBD Svatopluk. To se podařilo. Konkursní soudkyně JUDr. Hodačová konkursního správce odvolala a SBD Svatopluk vyloučila z věřitelského výboru.

Konkursní správce Kudláček se proti rozhodnutí JUDr. Hodačové odvolal a Vrchní soud v Praze mu vyhověl, ale konkursní soudkyně vzápětí správce Kudláčka odvolala znovu. Pan Kudláček si v tom okamžiku zřejmě řekl, že nemá cenu těmto protivenstvím vzdorovat a opakovanému odvolání už se nebránil. Tím se podařilo dosadit na post konkursního správce JUDr. Monsporta. Vznikly také změny ve složení věřitelského výboru, takže SBD Svatopluk už tam není a Sdružení Maják tam naopak je. Sdružení Maják pak na věřitelském výboru zastupuje JUDr. Hana Marvanová.

Další podstatná otázka se týká toho, proč se konkursní správce nevěnoval rychlému zpeněžení pozemků a rozestavěných domů hned na počátku konkursu. To by vedlo k rychlému uspokojení poškozených věřitelů, a tedy naplnění jedné ze zásad konkursního řízení. Byla v pozadí spekulace na budoucí růst cen pozemků a nemovitostí? Takové jednání je v rozporu s dobrými mravy a neměla by mu být poskytována soudní ochrana. Je zarážející, že Nejvyšší soud to ve svém rozhodnutí ignoroval a rozhodl formalisticky.

Autor má za to, že konkursní správce JUDr. Monsport se veřejně přiznal k porušování povinností při správě cizího majetku a k poškozování věřitelů, když uvedl, že nemá od Horoměřických vůbec žádné příjmy z nájmu. Domy byly kolaudovány v roce 2000 a konkursní správce tedy měl 18 let vybírat nájemné za pozemek od SBD Svatopluk. Uzavřením nájemních smluv by se však „legitimizovalo“ užívání nemovitostí, což by stálo v cestě těm, kdo by se chtěli cestou konkurzu zmocnit dostavěných domů.

Jestliže nyní JUDr. Monsport sdělil, že bude požadovat doplacení aspoň toho nájemného, které není promlčené, tedy nájemného za 3 nebo 4 roky, tak se podle autora jednoznačně k porušování povinností přiznal. Neuhrazené nájemné za cca 14 let může představovat dokonce tržní cenu pozemku. Mohl by proto být například z tohoto důvodu odvolán z funkce. Tedy cesta, jak odblokovat dlouhodobou nečinnost a neochotu JUDr. Monsporta řešit věc v souladu s dobrými mravy existuje, soudí autor.

(zf)

 

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.