Lidi pozor: nárůst 1,60 - 2,15 - 2,60. Zlomové!

radim valenčík 20
22.4.2020 05:16
Denní vývoj poměru (v %) počtu osob s prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů (včetně opakovaných testů u stejné osoby) v daném dni", je zádrhel v jedné "maličkosti", a to včetně opakovaných testů u stejné osoby.... Myslím si, že můj propočet je přesnější; mezi tebou (MZ ČR) uváděnými 1,41 →1,89 →2,28 a mými 1,60 →2,15 →2,60 (vycházející z Prymulových slov) je přece jen rozdíl, i když zase ne tak veliký... (Jiří L.)

Souhlasím. Je to hodně varující. Čísla jsou od 17. do 19. dubna. S trochou obav čekám další čísla. Nutno vidět v širším kontextu.

Sounáležitost, obětavost, nezištnost a k tomu oprávněný pocit národní hrdosti , že se nám něco daří a že díky tomu, jací jsme a co dokážeme... Atmosféru tehdejší doby, si jako pamětníci roku 1968 stále ještě dovedeme představit. I emočně. I když třeba já jsem byl tehdy jen teenager. Výborně ji vystihla píseň Karla Černocha:

https://www.youtube.com/watch?v=s5_-qUe8QPA

Teď mají možnost prožívat totéž i ti později narození, včetně dnešních teenagerů. A také prožívají. Víc než bych čekal či doufal. Hodně se nám podařilo. Ale jako vždy v dějinách jde i o naše důstojné přežití a o překonání nejrůznějších hrozeb.

V boji s koronavirem se nám podařilo být mezi těmi nejlepšími. Teď, jak se zdá, se dostáváme do zlomové situace. Některá čísla přestávají být optimistická. Není to ani tak důsledkem "rozvolňování", jako tlakem na psychiku lidí. Mnozí si stěžují, že jsou zahlceni informacemi, že se v tom obtížně dokážou vyznat. To je problém každé doby zlomů.

Položme si však otázky:

- Jak je možné, že titíž, kteří volají po uvolnění opatření v oblasti zdravotnictví, aby bylo možné řešit nejnáročnější případy (léčbu rakoviny, operace srdce, transplantace), si neuvědomují, že v případě nekontrolovaného promoření budou ti, kterým se dostalo velmi drahé péče, prostě zabiti? Je to opravdu úpřímný názor zdravotních expertů?

- Jak to, že titíž, kteří se rozhořčují nad (neexistujícími) represemi policie proti bezrouškařům, jsou zcela lhostejní k aroganci a bezohlednosti těch, kteří "sportují pro (své) zdraví" i v místech velké koncentrace lidí? O shlukování a agresivitě těch, kteří jsou v centru měst pod vlivem alkoholu ani nemluvě. Odkud tedy hrozí bezohlednost či brutalita? A kdo je jejím spolupachatelem?

- Jak to, že titíž, kteří chtějí "svobodu vycestovat" (a používají k argumentaci i "právní experty") si vůbec nepřipomínají, že těm, kteří utíkali ze zahraničí k nám domů, jsme pomáhali a pomoc platili my? Nechtějí urychlit "rozvolnění" jen proto, aby si nakradli, položili to tu a utekli do "předem připravených pozic"?

- Jak to, že ti, kteří zlehčují situaci, tedy ti, co říkají, že se jedná o obyčejnou chřipku, nevidí neslavný konec manévrů US v EU namířených proti Rusku a ani velmi nepříjemné odsunutí vojenské přehlídky v Rusku ze Dne vítězství na neurčito? Opravdu byli američtí a ruští generálové vystrašení obyčejnou chřipkou?

- Jak to, že ti, kteří využívají každé příležitosti k okopávání vlády a tlačí na ni, aby "rozvolňovala a rozvolňovala", nevidí kolem sebe tragédie bruselského (belgického) typu?

K tomu má doporučení:

1. Buďme na sebe hrdí, vytrvejme a nenechejme, aby navrch získali sobci, bezohlední a krátkozrací lidé, kteří se "umí postarat o sebe", ale jen na úkor druhých, lidé snadno manipulovatelní a omezeného rozhledu, ti, kteří už zase chtějí, abychom "ryli držkou v zemi" a "srovnali krok" s těmi zeměmi, v nichž se to v důsledku selhání "elit" vymklo z rukou, případně ti, kteří se jen mýlí a nedokážou vnímat všechny souvislosti a rizika.

2. Používejme rozum. K tomu stačí:

- sledovat vývoj

- nezapomínat, co kdo kdy říkal

- respektovat princip předběžné opatrnosti

- nevzrušovat se spikleneckým teoriemi (ono se postupně ukáže, jak to bylo)

- používat stejný metr k posuzování chování každého

- sledovat dění ve světě a poučit se z něj.

3. Buďme opatrní, pokud jde o možnost zneužití situace ze strany stávající moci (vlády apod.), zejména pokud jde o omezování naších práv. Ale nepřidávejme se k okopávání vlády za každou cenu ze strany těch, kteří nevidí či přesněji nechtějí vidět, co se děje kolem nás. Zejména pak nechtějí, aby to viděli a uvědomovali si obyčejní lidé.

Otázky, které si kladu:

1. Proč se vláda nesnaží jednat s vládami okolních zemí (v rámci V4 či V6, rozhodně však zejména se slovenskou reprezentací) o koordinaci a harmonizaci opatření a perspektivním otevírání hranic? – Začíná už být nejvyšší čas. Brusel je paralyzován a nebude schopen prospět, spíš naopak.

2. Proč se zavádění "chytré karantény", které mělo doprovázet rozvolnění, opožďuje a stále více inklinuje k neúčinným formám (oproti těm, které se osvědčily v zemích úspěšných s bojem s epidemií), zpožďuje a opožďuje za rozvolňováním? Na čem to vázne?

3. Proč nejsou selektivně posuzovány projevy zdrojů nákazy podle závažnosti následků nákazy, které způsobují? (Aby docházelo k přirozenému "šlechtění" či "ochočování" viru, který velmi rychle mutuje do různých forem, odlišujících se nebezpečností a agresivitou.)

4. Proč národní klenot, kterým je lázeňství, není využíván k aktuálnímu i perspektivnímu řešení dobrovolné formy karantény? Na čem to vázne? Rozšířily by se možnosti nutného i dobrovolného vycestování s následným spojením s prospěšným a příjemným. Lázeňské domy by přechod na tento režim mohly poměrně snadno zvládnout.

Radim Valenčík
Vysokoškolský učitel - Vysoká škola finanční a správní, první soukromá ekonomická univerzita http://radimvalencik.pise.cz/

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.