Maturita z matematiky

david rath 2
26.2.2017 01:31
Sociální demokracie uchopila školství za špatný konec a voliči jí to ve volbách nejspíš spočítají. Jako lékař poslouchám, co mi lidé říkají, třeba o svých dětech.Z desítek, možná stovek rozhovorů jsem pochopil, že asi tak 90 -95% dnešních školáků nenávidí výuku matematiky. ČSSD ztratila schopnost naslouchat lidem a místo toho poslouchá úředníky.

Za nás nevadila

I za mého mládí nepatřila matika k nejoblíbenějším předmětům, ale dovolím si tvrdit, že většina z nás chápala její užitečnost a všichni jsme z ní i maturovali. S některými učiteli nás tento předmět nebavil, s jinými docela ušel, ale necítili jsme zásadní odpor. Mám pocit, že je dnes situace zcela jiná. Jiné je i celé školství a k naší všeobecné škodě se stále zhoršuje.

Rozumět textu

Nejdůležitější a zcela klíčovou kompetencí, kterou školy musí děti naučit, je schopnost rozumět textu a mluvenému projevu. V této zásadní dovednosti se v mezinárodním srovnání neustále propadáme. Jak chceme, aby se studenti něco naučili a věci pochopili, když je nenaučíme rozumět zdrojům informací?

Blbý národ

Vláda by za takové situace měla bít na poplach. Sezvat chytré hlavy a rychle najít řešení, jinak zjednodušeně řečeno, budeme čím dál tím blbější národ. Obdobně jako kdysi ministryně zdravotnictví Součková hledala řešení finanční krize resortu v balení koblih do celofánu, tak dnes ministryně školství prorvává maturitu z matematiky. Nepochopila hierarchii důležitosti problémů.

Vyjmenuj do testu

Nedokážeme vybudovat pořádný základ vzdělanosti a myslíme si, že dosáhneme na hvězdy. Dnes se ve škole ústně skoro nezkouší, převážně děti testují na schopnost si krátkodobě zapamatovat balastní informace. Pro učitele je samozřejmě mnohem pohodlnější dát test a mít klid, než z žáků u tabule pracně dolovat nějakou informaci, nebo úvahu. Předně při zkoušení učitel sám musí látku obstojně znát, ale test může dát a podle tabulky vyhodnotit i cvičená opice.

Pestíky a příslovce

A jsme u toho. Jak mají děti rozumět textům, když s nimi o nich nikdo nemluví a nenutí je k ústnímu projevu a přemýšlení. Stačí se „našrotit“ kolik co má pestíků, druhy příslovcí, nebo délku toku Vltavy a všichni jsou spokojeni. Nikoho netrápí, jak funguje paměť a z toho plynoucí skutečnost, že 90% těchto informací se záhy vypaří, jako bychom je nikdy neznali.

Soudruzi zase dělají chybu

S matematikou to dopadne právě opačně, než úřednické hlavy zamýšlejí. Místo hlubších znalostí a nadšení pro předmět, vyrostou generace nenávidějící matematiku. To nám asi zájem o studium technických oborů příliš nezvedne. Nedělám si iluzi, že se to dá změnit. Je totiž vidět, že resort školství řídí lidé, které školy nenaučily rozumět podstatě problému.

david-rath
Lékař, bývalý poslanec a exministr zdravotnictví. Od listopadu 2008 do května 2012 také hejtman Středočeského kraje.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Místo skutečné výuky matematiky tedy středoškolští studenti,  budou spíše toliko připravováni, na úspěšné složení povinné maturitní zkoušky z matematiky. Ne tedy nám běžným občanům, ale spíše ministerským úředníkům, vymýšlejícím stále větší hlouposti, aby se zavděčili svým ministrům, by bylo zapotřebí povinně implantovat do organizmů RFID, popřípadě  jiné čipy.

antoninsebek

to: Pavel Franta. Pokusím se vysvětlit alespoň trochu ten rozdíl ve vzdělanosti Židů, o které píšete. Zřejmě to bylo v platnosti ještě dříve, ale pozitivně vím, že když chtěl být mladý židovský chlapec přijat mezi muže (již ve 13-ti letech), tak musel mimo jiné umět: číst, psát a počítat. V době, kdy toto neovládali i někteří panovníci.

V českých zemích to bylo již 4OO (čtyři sta) let před tím, než osvícená panovnice Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku. A protože Židé jsou jedním z nejstarších kulturních národů, tak určitě něco podobného bylo u nich ještě podstatně dříve.

Na internetu se dá dohledat také náboženská příslušnost nositelů Nobelových cen. Muslima, zástupce více než milliardové armády,  tam najdete jen v kategorii ceny za mír (například jakýsi Jásir Arafát, který pro mír nic neudělal, právě naopak). A pak je tam jediná výjimka (u skupinového udělení ceny).

Komu čest, tomu čest: Židů je tam značný počet a když to porovnáte s tím, kolik jich na světě je, tak je to přímo signifikantní: přímá návaznost na vysokou vzdělanost tohoto národa. A protože je pro homo sapiens vrozena závist, tak je to nepochybně jedna z příčin "historických sporů" (když to nazvu velmi mírně). Skláním se před památkou těch milionů stíhaných a zavražděných.  

 

Pavel Franta

Možná by bylo fér také připomenout, že těch 90%-95% nenávidicích matematiku, má souvislost s tím, že ke studiu VŠ má předpoklady tak 5%-10% procent populačního ročníku. Tak tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Snad jedinou výjimkou bylo rakouští Židé, u kterých již v 19. století bylo 25% zastoupení absolventů VŠ. Existoval mezi Židy nějaký selekční tlak, který vyřazoval z reprodukce průměrné? Nebo je to důsledek toho, že již více než 3000 let je v židovském národě všeobecná gramotnost samozřejmostí. Tento pozoruhodný jev by zasloužil vysvětlení, neboť rakouské školy v 19. století byly přinejmenším stejně náročné, jako rakouské a československé školy počátkem 90. let minulého století, tedy před tím, než se VŠ otvevřely průměrně nadaným uchazečům, kteří dříve mohli doufat pouze ve výuční list, nebo ti mimořádně snažíví alespoň v tu maturitu (archetipem v českém prostředí bude asi Hujer a jeho švestičky).

To, že na VŠ dnes studuje více lidí, souvísí s tím, že volí spíše podřadné humanitní obory, u kterých lze snižovat laťku prakticky neomezeně. Děje se tak samozřezmě i na technických školách, ale tam u těch to obvykle bez zvládnutí vyšší matematiky nejde. Matemetika je skvělá jako prostředek, který oddělí zrno od plev. Takže připomínám, Židé potřebovali 3000 let aby se stali elitním národem. Nebylo by tedy správnou cestou, věnovat pár staletí trápení mozků průměrných dětí třeba matematikou, než jít tou snadnější cestou, že snížíme laťku, nacháme VŠ dále produkovat blbce s tituly?