Miroslav Němec: Český venkov je velkým tématem nejen pro domácí politiku!

obrazek
23.1.2014 16:10
Český venkov, kde trvale žije zhruba 50 % všech našich občanů, je ze strany nových politických struktur dlouhodobě podceňován a podfinancován a proto, až na výjimky, skomírá.

České vesnice, vesničky a osady, kde byli tamní lidé celá léta šťastní, protože se tam narodili, chodili do jeslí, do školky a v řadě obcí i do základní školy, začínali tam sportovat, neboť v každé, i v té nejmenší vesničce, se našla řada dobrovolníků, kteří tam ve svém volně, a hlavně zadarmo, vedli nějaký sportovní, většinou fotbalový oddíl, takže se tamní mládež neflákala od ničeho k ničemu, nefetovala, nekradla a nepřepadala důchodce, se dnes hodně mění.

Lidé tam dříve většinou pracovali v zemědělství, lesnictví a v řemeslné přidružené výrobě, již od nepaměti si pomáhali, a to nejen při zemědělských pracích na soukromých políčkách a záhumenkách, ale i při výstavbě rodinných domků, i v dalších oblastech prospěšné činnosti. V každé vesničce byl sbor dobrovolných hasičů, který opravdu fungoval, byla tam alespoň jedna hospůdka, kde se takřka denně projednávaly obci prospěšné akce a brigády, a také kulturní dům, kde bylo většinou i místní kino, byla tam pošta, která opravdu fungovala celý den, byla tam minimálně jedna prodejna potravin a ve větších obcích i specializované řeznictví a byl tam i další „servis“, včetně celodenní pravidelné dopravy do nejbližšího města, takže si tam občané opravdu vystačili a takřka každá česká vesnice byla naprosto soběstačná. To však již dnes, hlavně „díky“ demokratickým reformátorům, kteří nejen zemědělství, ale ani vesnici a tam žijícím lidem, vůbec nerozumí a vymýšlí megalomanské projekty v hlavním městě a okolí, začíná být minulostí.

V řadě našich vesnic a vesniček byla po revoluci 1989/1990 zrušena Jednotná zemědělská družstva, která celá léta nejen zaměstnávala takřka všechny práce schopné obyvatele vesnice, kteří nemuseli nikam za prací dojíždět, ale současně je „uživila“, neboť potravinová soběstačnost tehdejšího zemědělství, včetně pestrosti nabídky zemědělských produktů a potravin od brambor, přes kvalitní zeleninu až po víno z našich vinohradů, nám záviděli i ve „vysněném“ západním světě a často se na naše zemědělské podniky jezdili dívat, a to nejen do výkladních skříní, jakou byly například, dnes již zcela zpustlé, Slušovice.

Dříve prosperující zemědělské komplexy jsou dnes zchátralé, neboť díky tuposti našich porevolučních „vůdců“ a účelově dotovaným cenám produktů rostlinné i živočišné výroby ze zahraničí, které k nám doslova „hrnou“ zahraniční obchodní řetězce, bylo naše české zemědělství naprosto zdecimováno, bylo zcela zničeno plánovité pěstování základních zemědělských produktů, omezeno pěstování obilí, brambor, cukrové řepy i zeleniny, byly účelově likvidovány nejen cukrovary, ale i velkochovy dobytka a prasat, celé lány nejúrodnější půdy leží ladem, a nezachránili to ani ti, kteří si tyto zemědělské objekty „zprivatizovali“ pro sebe, protože ti pěstují, až na světlé výjimky, pouze dotované produkty, většinou řepku, slunečnici a kukuřici, která se však nevyužívá k potravinářským účelům, a přesto, že polovina obyvatel zeměkoule nemá co jíst, se spaluje v kotlích (?!?) na výrobu tepla.

Proto jsou dnes na českém venkově zaměstnány také pouhá 3 % našich obyvatel a ostatní, nechtějí-li umřít hladem, musí začít buď soukromě podnikat, což však, pro řadu tamních lidí, není vůbec jednoduché, a nebo musí za prací dojíždět, často i desítky kilometrů do okolních měst, a v řadě případů i déle než 100 kilometrů do Prahy. Když si však spočítáme, že člověk, který například dojíždí za prací někde od Pardubic, Chrudimi či Hradce Králové denně do Prahy, stráví na cestě každý den více než 6 hodin, ráno musí vstávat již kolem 04,00 hodiny, domů se vrací kolem 21,00 hodiny a za dopravu zaplatí mnohdy i polovinu svého platu, je to více než tristní. Navíc, brzy ráno a také po 20 hodině večerní již do řady našich obcí dnes žádná autobusová doprava nejezdí, musí mít takový občan navíc funkční automobil, aby se ze svého bydliště vůbec k vlakovému spojení dostal, což některým našim rodinám způsobuje řadu dalších problémů, neboť buď musí na vlak druhý z manželů svého partnera denně vozit a tedy vstávat brzy ráno s ním, a nebo, jede-li autem sám, je celý den tento automobil někde poblíž železniční stanice odstaven a druhý z partnerů ho tedy užívat nemůže. Vezmeme-li v úvahu dnešní situaci, kdy se v řadě, i větších obcí, zrušily nejen jesle a školky, ale i Základní školy a děti je nezbytné do školy dovážet i několik kilometrů nejen v létě, ale i v zimě, nejsou tam již ani obchody se základními potravinami a dokonce ani poštovní úřadovny, začíná se český venkov rychle vylidňovat a těch několik stovek městských zbohatlíků, kteří si na českých vesnicích začali stavět svoje „paláce“ s chovem koní, ač vůbec nevědí o čem ten život na venkově je, to již rozhodně nezachrání.

Proto je třeba, aby nová česká vláda věnovala českému venkovu mimořádnou pozornost, přehodnotila přidělované miliardové dotace do hlavního města Prahy a dalších velkých měst a účelově je seškrtala tak, aby i ta sebemenší česká vesnička nemusela živořit, jak tomu v řadě případů již dnes je. Je třeba znovu bojovat za zvýšení kvality života na českém venkově, za potravinovou soběstačnost a za vytváření nových pracovních míst. A není to téma pouze pro domácí politickou scénu, ale i pro nadcházející květnové volby do Evropského parlamentu, neboť i tam je třeba doslova bojovat za českou vesnici a její zájmy, jakož i za opětovnou soběstačnost našeho českého zemědělství a měli by tam být proto našimi občany zvoleni pouze takoví naši politici, kteří této problematice opravdu rozumí, kterým není tato problematika lhostejná a kteří jsou schopni v EU české zájmy aktivně prosazovat. I proto je důležité, aby naši občané i k těmto důležitým volbám do Evropského parlamentu přišli a neignorovali je jen proto, že se mylně domnívají, že ten jejich hlas nic nevyřeší.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Vladimír Štingl

Pane Pazdero, dobrý večer. Je to zoufalé, jak dokázala KONKRÉTNÍ INDIVIDUA zničit to co se v Československu evolučně tvořilo, správně řečeno budovalo, od roku 1918. Ale vůbec nejhorší je, že odchází lidský potenciál, který by do budoucna mohl pozvednout to, co se dalo rozvíjet a co MUSELO BÝT ZNIČENO a zdegradováno..... Zemědělství je příkladem za všechna strategická odvětví....

Díky za konstruktivní doplnění.... Smutné čtení. Zdravím Vás.

Vladimír Štingl

A. Šebku, že sdělujete svá "moudra" z Kateřinek je doložitelné na vašich textech..... Vy nevíte co je to OTÁZKA, navíc umocněná ???? (jmenuje se to otazník...). Byl na vás vznesen "dotaz" - samozřejmě "hypotetický", protože odpověď od tydýta vašeho ražení jsem neočekával a především není potřeba. Takže nelžu a to ani vám, zparchantělé kreatuře, která zde popisovala jak skvělým ministrem je bakteriovirus heger, jak rušení nemocnic je pozitivní a "modernizační" opatření, aby nebyly nemocnice na každém patníku,  jak církevní zlodějna je "svatá", protože ti co o ní rozhodli jsou také "svatí" a nyní jste takový analfabet, že si nedáte dohromady ani to, že amíkům není vůbec jedno, zda prosperuje naše COKOLIV, zemědělstvím  počínaje. Udělají cokoliv, abychom byli absolutně závislí a u potravin, léků, zdravotní a sociální péče to začíná.... Jste chudák, pokud nechápete, že jsme součástí EU a ta se s námi nejen "nemazala", ale "mazat" nebude, protože celá Evropa má problém s amíky..... Díky gaunerům a vlastizrádným  lumpům budeme skutečně jen překladištěm a bandou žebráků, závislých na těch mocných..... Už dnes "dlabete" maso, potraviny, které jsou geneticky upravované, zmutované a vůbec to evidentně netušíte..... Jako já a naprostá většina našich spoluobčanů. Jsme součástí Evropy - EU - a tak NEJSME A NEBUDEME NIKDY těm zámořským geneticky zmutovaným "dobrákům" - u prdele - jak sdělujete.... Když dovolíte, "při vašem vzdělání", trošičku systémového myšlení, nekvokat podle mfD, Reflexu a podobných škvárů......

Takže, urážet vás nechci, vy jste prosťáček, který si to nezaslouží. Jen vás občas "upozorňuji", že vám nic nelze darovat. Tak jako vašim "láskám" - Hegerovi, Kalouskovi, Bendovi, Drábkovi....atd. Pěkný týden.

 

pavlovsky

Několik poznámek k některým problémům:

  1. To jak se zničila soběstačnost naší země zejména v zemědělských komoditách (ovoce, cukr, maso, drůbež...) není nepodobné tomu jak po velké privatizaci modří komsomolci si počínali s nově nabytými majetky, vše co nesouviselo s výrobou....tak outsoursovali...tak z dobře prosperujících podniků mizely údržby, právní služby, IT zabezpečení...
  2. Když si dal někdo práci a spočítal co to stojí základní závod...tak zjistil, že tím jak přešly tyto činnosti na nové subjekty se tyto činnosti bez kterých nelze zajistit výrobu jsou stále dražší a kdo zkoumal dál...tak zjistil, že to byl vlastně klientelismus.
  3. Outsorsing kvete dál...podívejte se kolik právních činností vykonávají různé advokátní kanceláře pro ministerstva,  i když tato mají rozsáhlá právní oddělení kolik těchto činností vykonávají různé organizace pro zdravotnictví...vznikly celé dopravní instituce, kuchyně, prádelny. Kolik lékařů má vlastní ambulanci, kde má privátní pacienty...když je pacient "drahý" tak jej přepošle do státní nemocnice, kde má hlavní pracovní činnost.
  4. No a způsob jak se restituuje církevní majetek na základě uplacených  poslanců a nahrazení tím, který se v parlamenu zastavil při cestě do vězení a zajisti schválení to je přinejmenším  nemravné.
antoninsebek
Vladimír Štingl

A. Šebku, co takhle využít církevní prostituce k "zahájení nové etapy potravinové soběstačnosti"? Je otázkou, zda to někdo chce, aniž by v tom nebyla pouze osobní zištnost, ale to rozhodující: to jste tak tupý, že se domníváte, že by nám to "soudruzi" z Bruselu, potažmo ze zámoří, DOVOLILI?????. Té "soběstačnosti" jsme si užívali v mnoha oborech, nejen strategickém zemědělství, a kde to je? A pokud se domníváte, že to Poláci "ustáli"... No, to už se raději nevyjadřuji. Neustála to žádná země, která se po roce 1989 "připojila" k EU. ANI JEDINÁ. Úmyslně se zničilo vše, od základních norem (ČSN, ON apod.), přes školství vychovávající základ pro STRATEGICKÁ ODVĚTVÍ - lidi, odborníky.... Za to máme dostatek fráterníků a prosíme je "odpustkem" za minimálně 180 miliard Kč o "VYMAZÁNÍ NAŠICH HŘÍCHŮ". Když si dám Vaše výlevy za delší časové období v "nosných myšlenkách" dohromady, tak musím, bohužel s odporem, dát za pravdu Ringovi, "že Češi jsou šmejdi....". (Někteří....).

antoninsebek

Máte plnou pravdu, pane.

O to se zasloužila celá řada ministrů zemědělství (včetně Josefa Luxe - znal jsem jej osobně) a nyní v tom pokračuje například jakýsi Alias Bureš. Vina je napříč politickým spektrem.  Nedokázali jsme ochránit toto základní odvětví, ale i ta přímo navazující, jako například Poláci.  

Nemyslím si, že by se to v blízké budoucnosti s tou soběstačností nějak zlepšilo, spíš se to zhorší. Proč? Odpověď by mohl dát ten, kdo by vyčíslil, kolik stovek miliard ročně by stálo obnovení zemědělských a hlavně potravinářských objektů, které se tady budovaly celá desetiletí. A už také na venkově nebudou ti lidé, co by to uměli. 

Tak jako jsem schopen něco ocenit například na Václavu Klausovi či Miroslavu Kalouskovi  (a dalších - což řada lidí nedokáže), tak nemám problém přiznat, že to úsilí o soběstačné zemědělství bylo velmi chvályhodné, byť to prosazovali soudruzi.

V ruském textu Internacionály se mimo jiné zpívá "МЫ СТАРЫЙ МИР РAЗРУШИМ". Přeložím pro lidi mladší 35 let:  MY ROZVRÁTÍME STARÝ SVĚT. Jak vidno, řídí se tím i kapitalisti.Ti zahraniční věděli proč. Bohužel ti naši nikoliv. Bohužel pro nás. Ještě si to užijeme. Viz obyčejné brambory v prosinci za 18 Kč.