Miroslav Němec: Ústavní soud rozhodl ve věci střídavé výchovy dětí správně!

miroslav němec
10.6.2014 22:23
Ve čtvrtek 5. června 2014, po dlouhých celonárodních diskuzích a mnohdy nechutných letitých tahanicích mezi rodiči dětí, rozhodl Ústavní soud ČR, že normou pro další obdobná soudní rozhodnutí bude střídavá péče obou rodičů, nikoliv pouze výchova matkou, jak tomu bylo doposud.

Toto významné soudní rozhodnutí, kterým se budou napříště české soudy řídit v případě, že mají o výchovu dítěte oba rodiče opravdový zájem a že jsou k tomu oba způsobilí, a které po dlouhých letech marného volání ze strany starostlivých otců konečně mnohé otce zrovnoprávňuje s doposud privilegovanými matkami, se okamžitě stalo předmětem kritiky těch matek, které si, i díky dost hloupé minulé státní (socialistické) politice, zvykly na to, že mohou beztrestně, a dokonce s podporou státu, otce dítěte donekonečna vydírat tak, až mnozí milující otcové skončili jako bezdomovci.

Ústavní soud České republiky vyšel velmi správně nejen z vývoje právní úpravy v zákoně o rodině, ale i z nového občanského zákoníku, z nichž zcela jasně plyne, že pokud jsou oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a pokud mají oba o výchovu svého dítěte zájem, oba dbali o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní, svěření dítěte do střídané péče by mělo být napříště pravidlem, zatímco každé jiné řešení by mělo být pouze výjimkou, kterou bude nadále nutné řádně zdůvodnit.

Plně to koresponduje s právem každého dítěte, aby bylo vychováváno oběma svými vlastními rodiči, ale i s právem obou rodičů, kteří mají mít na výchovu dítěte stejný vliv a mají ho tedy vychovávat společně v jedné milující rodině a pokud tato rodina přestala plnit svoji roli, má mít každý z rodičů na výchovu svého dítěte stejný časový prostor, aby dítě nikterak nestrádalo.

Z logiky věci tedy zcela jasně vyplývá, že otec, který řádně na svoje dítě platí a má o jeho výchovu zájem, nesmí být již nadále z rodičovské role odsouván pod jakýmikoliv záminkami, které zcela alibisticky a bezdůvodně zavedl socialistický právní systém jen proto, aby vyloučil možnost, že se nakonec bude muset o dítě postarat stát sám. Proto také socialistický soud ve většině případů přidělil dítě matce a otce odsoudil pouze k placení výživného s tím, že svoje dítě může vidět jednu hodinu až jeden den v týdnu, což bylo zcela zjevně naprosto nedostatečné a nesprávné rozhodnutí! Byl to naprostý výsměch všem milujícím otcům, kteří v důsledku těchto stupidních rozhodnutí alibistických socialistických soudů celá léta psychicky strádali a byli doslova perzekuováni dominantním státem, který volil formu nejmenšího odporu a šel na ruku vychytralým matkám, které si řekly, že budou otce jejich dětí takřka celý produktivní život vydírat.

Jaké však byly následky takovýchto hloupých soudních rozhodnutí, většinou vědí pouze policisté, kteří byli nuceni zasahovat v řadě krajních situací, kde matka dítěte bránila jeho otci v přístupu k jeho dítěti, používala podlých lstí, pomluv a dalších nehorázných ženských intrik, jen aby z milujícího otce „udělala“ zločince, který ji snad pronásleduje či ohrožuje na životě, když se chce dostat ke svému dítěti. Řada neslušných, nesoudných, kariéristicky založených až úlisných a vyděračských žen si až doposud mohla brát svoje děti proti jejich otcům jako rukojmí. Ale to nyní konečně skončilo!

Takže naše přetěžovaná a doposud žádnou vládou řádně nezaplacená policie (rozuměj: Policie České republiky) již nebude muset jezdit řešit situaci do bytů rozvedených rodičů, kde se tito rodiče doslova perou o dítě „na nože“, kde jsou, většinou ženami, fingovány případy znásilnění a dalších násilných aktů, kde jsou ženami nezletilé dívenky (dcery) naváděny k tomu, aby svědčily proti svým vlastním otcům ve věcech jejich zneužívání apod., ale ani k případům, kdy totálně opilá matka dítěte nechá svoje dítě bez dozoru na ulici a jde za novým nápadníkem do jeho bytu, ač její zákonitý manžel tvrdě „maká“ a vydělává pro ně peníze v práci, a toto dítě se ztratí, vypadne z okna bytu, či ho dokonce v návalu zlosti, že se o něj musí starat, vzteky taková bezohledná matka zmlátí, a nikoliv ve stavu laktační psychózy, dokonce zabije (!!)

I takové jsou, bohužel, některé dnešní české mladé kariéristické a nevychované matky a v našem právním řádu pro ně, bohužel, není žádný odpovídající trest, neboť trest smrti byl i pro tyto hyeny v lidské podobě, bohužel, zrušen. A jen se podívejte, kolik mladých „slečen“ se již od deseti či jedenácti let „peleší“ se stejně starými feťáky, ač to zákon nedovoluje, přepadají důchodce v parku, holdují alkoholu, „hulí trávu“ jako fabriky a opovrhují vším, co je společenské a na požadované úrovni. Co jsme to vychovali za generaci, vážení? A ještě si mnozí z nás dovolují vynadat učiteli, který se je snaží ve škole jaksi srovnat? Proč? Protože na své děti nemáme čas a jsme nezodpovědní a naprosto nesoudní, myslíme si, že naše děti jsou geniální, ač jsou to „děti ulice“, ze kterých rostou pouze zločinci!

Jako policista, který poctivě odsloužil plných 40 let služby, bych mohl mnohé vyprávět, ale ani snad nechci. I dnes, kdy jsem v naprosto zaslouženém důchodu, mi jde doslova mráz po zádech, když si vzpomenu na případy, které končily smrtí jednoho, či dokonce obou původně se milujících rodičů dítěte, jejichž střeva doslova partnerem „vyvržená“ z dutiny břišní, byla po útoku bývalého manžela roztahána po několika místnostech jejich původního společného bytu, všude plno krve, a dítě bylo následně umístěno v dětském diagnostickém ústavu, kde – díky hloupému státnímu systému a mizerným vychovatelům – z něho vyrostl jen nový delikvent a později i kvalifikovaný zločinec, který neměl rád lidi a byl, přesně ve stylu brakových amerických filmů, schopen zabíjet – vraždit lidi.

Vzpomínáte na případ z Chlumce nad Cidlinou, kde syn zavraždil matku jen proto, že po něm chtěla, aby si uklidil svoje věci? Vzpomínáte si na případ, kdy od malička privilegovaný synek primáře okresní nemocnice vyvraždil celou rodinu jen proto, že ho nechtěla nechat dělat to, co on sám chtěl? Vzpomínáte si na zavraždění nezletilé dívenky jen proto, že nechtěla být po vůli o rok staršímu gaunerovi? Vzpomínáte si na případ z Jihlavy, kde naprosto otupělí a sotva zletilí kreténi vyhodili z okna bytu dívenku jen proto, aby na ně neřekla, že ji znásilnili, pak ji ukopali a uškrtili a vhodili, jakoby se nic nestalo, do kontejneru s odpady, kde byla nalezena až po týdnu a na smetišti?

A divíte se, že se tady organizuje jakási „domobrana“, když orgány státní moci a správy nejsou schopné bezpečnost občanů zajistit? Já se tomu dnes už také opravdu nedivím, neboť v důsledku neustálého snižování platů policistů z policie odešli již všichni schopní policisté a kriminalisté a zůstali tam pouze noví, nevyškolení a práva neznalí nováčci, kteří takřka nic neumí. To jsme chtěli, ptám se já? A zároveň si odpovídám, že takto jsme to rozhodně nechtěli, ale někdo to takto zcela úmyslně zařídil. Otázkou je: KDO TO ZAŘÍDIL, PROČ A KDY ZA TO BUDE PO PRÁVU POTRESTÁN.

Proto vítám toto rozhodnutí Ústavního soudu České republiky a jsem opravdu rád, že milující otcové budou mít stejnou možnost vychovávat své potomky stejným způsobem jako jejich matky, že bude nadále preferována velmi správná střídavá výchova, se svými klady i zápory, a že se Policie České republiky již bude moci věnovat daleko závažnějším kriminálním kauzám, které ničí tuto, zatím jen „pseudodemokratickou“, českou společnost.

Přemýšlejte o tom, vážení, neboť někde zcela jistě děláme zásadní chyby a takto to již dál jít nemůže, byť je zde deklarována demokracie, čili „vláda lidu“! A to jsou nejen práva a svobody, ale i povinnosti – a řada povinností! Račte se s nimi laskavě seznámit, vážení, protože neznalost práva nikoho neomlouvá a hlupce vážně nikdo nebere.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D. 
(stínový ministr vnitra za LEV 21)


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

libuse-zavoralova

Paní Amiourová, pokud otec nedokáže pro své dítě udělat ani takové minimum, jako je zajištění prázdnin, tak ať se jednou nediví, že jeho dítě, až dospěje, bude mít pocit, že žádného otce nemělo.

libuse-zavoralova

Dobrý den, pane Kureši, souhlasím s tím, že vliv otce na výchovu svého dítěte po rozchodu rodičů je minimální. Jakým způsobem by se to dalo zlepšit? Je to o odpovědnosti rodičů a předcházení této situaci. Když má někdo s někým dítě, tak to dítě by mělo být na prvním místě jejich zájmu, nikoliv jejich mimomanželské vztahy a lásky. Potom už je každá rada drahá, to už se jenom hasí požár a při tom jsou vždycky škody. Smutné je, že tím popáleným je především to dítě. O děti po rozchodu rodičů se stejně vždycky ve většině případů bude starat matka. Otec by si měl uvědomit, jaké břemeno na ní leží a chovat se k ní slušně, velkoryse a ohleduplně. Potom nevěřím, že by vztah mezi ním a dítětem vychovávaným matkou se vyvíjel špatně, že by mu bývalá partnerka bránila v častějším styku s dítětem a on neměl možnost jeho výchovu ovlivňovat. Pořád platí, že jediná výchova je dobrý příklad rodičů.

PetrKures

Dobrý den paní Zavoralová, pokud Vás moje poznámka pohoršila, omlouvám se.To rozhodně nebylo mým cílem. Dovolíte otázku? Sohlasíte s tvrzením, že vliv otce na výchovu vlastního dítěte, které nemá ve své péči je v dnešním stavu marginalizován? Pokud ano, jaký jiným způsobem by se dalo toto změnit k lepšímu?

 

díky za velmi slušnou diskusi.

libuse-zavoralova

Ještě bych připojila zkušenost známé mé dcery, která pracovala rok v Anglii jako au-pair v rodině s třemi dětmi se střídavou péčí rodičů o ně. Říká, že nedělali nic jiného, než balili batohy a stále přecházeli z jedné domácnosti do druhé. Z dětí se stala v podstatě tlupa, která se naučila využívat pouze výhody obou domácností, bez autority ani jednoho z rodičů. Že je po této zkušenosti zapřísáhlým nepřítelem střídavé péče asi ani nemusím psát....Tohle si někdo u nás přeje?

Vladimír Štingl

Paní Zavoralová, tragédií je, že problém rozpadlých manželství a vztahů dopadá nejhorším způsobem na  děti, nejslabší a bezbranné. A "rozhodují" o nich naprosto nekompetentní lidé, protože řeší "právo" dospělých a nikoliv dětí. Pan Kureš zmiňuje mé vyjádření o "právu" ženy, matky na elementární péči o své potomky. Není to o "vlastnictví", "majetku", ale o tom, co jste vyjádřila Vy ve svých komentářích - můj názor je, že matka dokáže vychovávat a zajistit dítě citově a psychicky jednoznačně lépe a ty výjimky, kdy se to daří mužům, otcům, jsou ve výrazné menšině.... Taxativní rozhodování o dětech a jejich výchově ze strany třetích osob je vždy tou nejhorší variantou. Bohužel, v mnoha případech je realita taková jaká je. Věřím, že rozhodnutí ÚS nebude mít dopady ala jejich dosavadní činnost v "jiných kauzách"....

Příjemný večer. Zdravím Vás

libuse-zavoralova

Dobrý večer, pane Štingl, máte pravdu, ani mně se tento experiment na dětech nelíbí.

libuse-zavoralova

Pane Kureši, všichni jsme ovlivněni svým dětstvím a vidím, že jste mé osobní sdělení pouze zneužil. Tento experiment je především nezodpovědný, protože je nevyzkoušený a neví se, co to s psychikou dětí udělá. Mám za to, že se  nebudou doma cítit nikde, protože domov je jenom jeden. A pokud je jen jeden, tak je to ten, kde zůstala máma (samozřejmě, že jsou vyjímky a role je obrácená, ale to jsou opravdu vyjímky). A jací z těchto dětí pak vyrostou lidé, a rodiče?  Proč jsou dětští psychologové většinou proti? To se tady zase pár politiků potřebovalo zviditelnit a ukázat, jak jsou "prozápadně moderní a pokrokoví"?! A nebo někdo z nich se cítí jako ukřivděný otec? Je to docela velký hazard se zdravím dětí. Myslím, že hlavní slovo by měli mít ti, kdo opravdu rozumí dětské duši, nikoliv politici. Ale opakuji zde již potřetí - nemyslím si, naštěstí, že by otcové využili možnosti střídavé péče o dítě ve více než 20% případů. A pak bude dobré zkoumat proč. Možná Vy sám přijdete s nějakou zajímavou odpovědí.....

PetrKures

Nechci se Vás jakkoliv dotknout pani Zaoralová ale připadá mi, že v této věci jste možná příliš ovlivněna špatnou zkušeností z dětství.Ostatně jak se o tom sama zmiňujete. Současný výklad práva způsobuje, že možnost ovlivňovat výchovu dítěte ze strany otce je značně zůžena. Možná s jistou mírou zjednodušení redukována na placení alimentů. Toto je dle mne směr, který může oba rodiče zrovnoprávnit. Samozřejmě to není univerzální cesta pro všechny, ale může to být jedna z cest jak změnit dnešní nevyhovující stav.

 

libuse-zavoralova

Rozchodu dvou lidí většinou předchází nedorozumnění, které, i když je sebelépe zakrývané, dítě pociťuje stejně negativně, jako otevřené hádky. Sama jsem to v dětství zažila a vím, jak se mi ulevilo, když jsem zůstala s matkou sama a byl klid. Ta představa, že bych v této situaci musela každý druhý týden strávit ve společnosti otce a jeho nové partnerky a být novou situací dále traumatizována, je hrozná. Lituju děti, které to budou muset podstoupit. Ale naštěstí, jak jsem již uvedla, odhaduji, že to bude minimum otců, kteří o střídavou péči budou usilovat, protože si budou věřit, že to zvládnou. Bohužel toto množství bude zvýšeno o počet těch otců, kteří v tom budou vidět pouze výhodu v neplacení výživného a raději  dítě  "nějak" zajistí.

 

PetrKures

Dovolte abych se také připojil do diskuse. Překvapuje mne, že jak pan Němec tak paní Zavoralová se tolik zaměřují na extrémní polohy tohoto problému. Copak většina rozvedených žen brání v kontaktu otce s dítětem fingovaným znásilněním a naopak většina  můžů neplatí výživné. Samozřejmě, že ne. Toto soudní rozhodnutí pouze reaguje na fakt, že v České republice májí otcové po rozvodu prokazatelně menší vliv na výchovu dítěte než by bylo obvyklé. Při konečné úpravě těchto vztahů se i nadále bude přihlížet k situaci v rodině jako doposud.   Pouze s tím rozdílem, že by se snad konečně mohlo obou rodičům měřit stejně.Rozebírat konkrétní případ bez detailní znalosti spisu není seriozní. S tvrzením, že ditě někomu patří(byť matce nebo otci) se bohužel nemohu ztotožnit už vůbec. Doufám, že je to jen nevhodná formulace.

Hezký den.

pavlovsky

 

Dovolím si nesouhlasit s rozhodnutím ÚS, neb dle něj je zájem dítěte až na 
posledním místě, jen bych doplnil, že při střídavé péči se
neplatí vyživovací povinnost, mezi rodiči navzájem, takže když to
někdo umí, tak je to levné. V případě podnikatele ...ten své děti
uplácí drahými dovolenými, chytrými telefony, notebooky, jídlem v
KFC, či McDonaldu, pochopitelně na účty firmy, nedává dětem
kapesné, to se asi nějak nedá zamontovat do účetních knih, 
navíc si určí plat na nízké úrovni, proto děti oblbuje, že nemá peníze...vše
ostatní a také mnohé jiné jde...viz seriál ĆERTŮV ADVOKÁT. A že
to potomci dokážou využívat..o tom žádná. Podotýkám, že nepíši
z vlastní skutečnosti a fakta pokud se shodují s realitou opravdu, ale
opravdu jsou  jen náhodná. Další problém, kterým státní moc preferuje
střídavou péči je to, že matka nenechá nic na náhodě živelnému
vývoji a preferuje své děti ve smyslu Brechtova Kavkazského
křídového kruhu. No a naše justice...o té jsem již psal
několikrát...z té mám vlastní reálné zkušenosti (ta je vždy na
straně mocných...u Brechta je to jinak) kdo chce ať si je přečte 
(http://www.vasevec.cz/vip-blogy/david-rath-kopnete-si-do-bezmocneh
Vladimír Štingl

Paní Zavoralová, díky. To lépe vystihnout snad nelze. "Střídavá" péče - co to je za nesmysl, z dítěte udělat "bezdomovce" a cestovatele..... To může napsat pouze člověk naprosto utržený od reality. Jsou "čestné" výjimky, ale pokud je žena ženou, patří dítě jí..... Považuji "střídavou péči" za naprostou zhovadilost, kterou vytváří a kopíruje "ze zahraniční demokratické a spravedlivé společnosti ala ...." tato podařená česká "společnost" jako "přípravu" na život bez domova....Bohužel, mám hořkou a smutnou zkušenost ze své blízkosti a vím, že poraženým je vždy ten nejmenší a nejslabší..... A viníky jsou ti tzv. "dospělí", kteří jsou bezohlední a neznají slovo, dohoda, smír, aby ten jejich údajně milovaný syn, dcera minimálně pociťoval to, že se dva "dospělí" rozešli.....a často jsou to nepřátelé......

Zdravím Vás

libuse-zavoralova

Tak pane doktore, nic ve zlém, ale to co jsem si teď od Vás přečetla je opravdová "perla".  Víte vůbec jak se žije matkám samoživitelkám, které zde líčíte jako vypočítavé bestie okrádající své bývalé manžele??!! Jak se žije dětem otců neplatičů alimentů, kteří jsou za to často potrestáni pouze veřejně prospěšnými pracemi??!! Tím se ovšem jejich děti moc nenajedí....Jsem přesvědčena, že většina otců nebude o střídavou péči stát, potože vědí velmi dobře, že by nebyli schopni je přes týden zajistit. Jestli někdo dokáže dělat s úspěchem zaměstnání a zároveň se i dobře starat o děti a domácnost, tak to bohužel nebývá z těch dvou muž.