Nároky některých exekutorů na výši jejich platů jsou nemravné!

miroslav němec
5.3.2017 00:02
Po příchodu domů z práce jsem se chtěl pokochat nějakou příjemnou zprávou, abych si spravil náladu, a zapnul jsem internet, doslova na mne „vybafla“ jakási exekutorka, která dnes zcela drze tvrdila, že exekutoři by měli mít platy vyšší než 350.000,-- Kč. měsíčně, protože jsou, podle této zjevně pomýlené osoby, v první linii.

Většině našich občanů je známo, že v první polovině roku 2016 přišlo Ministerstvo spravedlnosti České republiky s opatřením, které by vedlo ke snížení odměn soudním exekutorům, neboť vyšlo najevo, že tito pobírají za svoji práci měsíčně doslova nehorázné odměny, čítající pro normálního občana naprosto nedostižné sumy - od cca 250 tisíc Kč až do cca půl milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti ČR tehdy velmi správně navrhovalo snížení těchto nehorázných odměn o dvě třetiny, ale vzhledem k tomu, že se exekutorská komora postavila proti tomuto návrhu, Ministerstvo spravedlnosti návrh zmírnilo tak, že sníží odměny exekutorům pouze o jednu třetinu.

Jak je však vidět, ani tento zmírněný návrh Ministerstva spravedlnosti se soudním exekutorům nelíbil a komora exekutorů přijala již v květnu 2016 usnesení, ve kterém plány na snížení odměn nebo počtu úřadů odmítla a varovala ministra spravedlnosti, že exekutoři ukončí činnost, pokud by se tarify snížily.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán tehdy prohlásil, že cílem Ministerstva spravedlnosti ČR je skutečně snížit odměny soudním exekutorům, ale zároveň řekl, že nikdo nemá v úmyslu ohrozit vymahatelnost práva v této zemi, a že nikdo nechce soudní exekutory připravit o spravedlivý zisk, nebo o získávání politických bodů, tím že ohrozí vymahatelnost práva.

Exekutorům se návrhy ministerstva zjevně nelíbily a tvrdili, že snížení odměn povede ke zhoršení systému vymáhání práva a k ukončení činnosti řady exekutorských kanceláří. Vzhledem k tomu, že změna by měla platit již od 1. ledna 2017, komora vyzvala ministerstvo, aby upustilo od „nekoncepčních zásahů“ do exekučního práva a vytvořilo úpravu dlouhodobě udržitelného a stabilního systému vymáhání pohledávek. Současné legislativní zásahy považuje komora za nevyvážené a upřednostňující prý dlužníky na úkor věřitelů.

Nato ministr spravedlnosti Robert Pelikán reagoval praktickým příkladem kanceláře s pouhou 25procentní úspěšností vymáhání a 2400 exekucemi ročně a uvedl, že její zisk je ročně zhruba 3,8 milionu korun. Na základě údajů Finanční správy je to podle Pelikána přes čtyři miliony korun. Soudní exekutor tak má podle Pelikána průměrný měsíční příjem téměř 350 tisíc korun a změny by měly přinést snížení příjmu na zhruba 170 tisíc korun. S těmito záměry a výpočty ministerstva spravedlnosti však zástupci exekutorů důrazně nesouhlasili a někteří dokonce ministra obvinili, že má „nejapné“ poznámky a že „v diskusi“ zesměšňuje dotazující exekutory.

Exekutorská komora naopak uvedla, že podle jejích výpočtů u průměrně velkého úřadu s pěti tisíci novými exekucemi ročně a 20 zaměstnanci činí roční hrubý zisk pouhé dva miliony korun, tedy 167 tisíc korun měsíčně. Je faktem, že exekutoři např. jen v roce 2015 vybrali dvě miliardy korun českých a dlužníkům berou dokonce i nemocenskou a důchod, což je však v tomto typu demokratické společnosti, na pováženou.

Podle ministra jeho úřad do budoucna chystá další snížení odměn, a to v souvislosti s novelou zákona. Ta by měla zavést povinné zálohy věřitelů. Další snížení by nakonec vedlo proti současnému stavu ke snížení tarifní odměny exekutorů o dvě třetiny, jakož i minimální odměny na pouhých tisíc korun za úkon. V roce 2016 byla základní tarifní odměna exekutorů patnáct procent z hodnoty exekuce, od ledna 2017 by, podle ministerstva, měla být deset procent a následně se změnou zákona by se měla dále snížit na pouhých pět procent.

Ministerstvo spravedlnosti ČR, podle Pelikána, také počítá se snížením počtu soudních exekutorů tak, že by podle něj měl být minimálně jeden exekutorský úřad na jeden okresní soud, což má, i podle mne, logiku.

Exekutorská komora to však tvrdošíjně odmítá a tvrdí, že snížení tarifů o deset procent povede ke snížení zisku na nulu. V případě dvoutřetinového poklesu se průměrný úřad s dvaceti zaměstnanci prý dostane do ztráty.

V České republice je v současné době 158 soudních exekutorů, kteří působí v 75 obvodech okresních soudů a zaměstnávají celkem 3 100 zaměstnanců. V současnosti vedou, podle údajů exekutorské komory, přes 4,5 milionu exekučních řízení a vymáhají více než 350 miliard korun. Je zcela jasné, že jejich činnost je pro stát prospěšná, ale jejich odměny jsou hrubě nadhodnocené a dovolím si říci, že – zejména vzhledem k ostatním zaměstnancům státu - značně nemorální.

Oné „exekutorské“ dámě, která mi svým dnešním, vyloženě drzým prohlášením, zkazila náladu, bych vzkázal jediné, a to, že v první linii nejsou žádní exekutoři, jak se ona mylně domnívá, ale výhradně jen policisté Policie České republiky, kteří jsou fakticky policisty 24 hodin denně, a to i mimo službu, a v podstatě do smrti, a denně nasazují život proto, aby se ostatní občané republiky mohli bavit a užívat života. Jsou to právě policisté Policie České republiky, kteří ochraňují, mimo jiné i soudní exekutory, kteří následně inkasují nehorázně vysoké odměny a naši policisté celá léta slouží za naprosto směšné tarifní platy, ve státem schválené stupnici, začínající – podle nařízení vlády ČR č. 316/2016 Sb., které je účinné teprve od 1. listopadu 2016 – od směšných cca 13.000,-- Kč, za které dnes nechce pracovat ani nelegálně přivandrovalý cizinec u míchačky, a policista si navíc nikde ani nesmí nic přivydělat, přičemž, v řadě případů právě policisté žijí takřka na hranici chudoby. Uvědomují si to i soudní exekutoři a hlavně naši politici, kteří mají, zejména před volbami, plná ústa toho, jak právě oni garantují bezpečnost našich občanů?

Přemýšlejme o tom, vážení přátelé, protože již před více než dvaceti lety jsem v jedné své monografii, týkající se organizovaného zločinu napsal, že nezaplatí-li policisty stát, zcela nepochybně je zaplatí mafie. A to platí v plném rozsahu i dnes. A proto, zcela upřímně, doporučuji všem politikům, aby se konečně probudili z bludného snění a uvědomili si, kdo je v této zjevně nedokonalé demokratické společnosti ochraňuje.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Václav Semerád

V Čechách jsou jen tři povolání, která čestný člověk nemůže zastávat a současně zůstat čestný.

Nájemný vrah, exekutor a drogový boss.

V tomto pořadí!