Ne vzpouru proti vládě, ale vzpouru proti soudcům to chce

vyvadil jiří nový
23.4.2020 18:14
Náhle zešílevší Klaus a ještě předtím Kalousek, mimochodem komicky se sešli, vyhlásili vzpouru vládě. Kalousek navíc chtěl použít tři revolvery.

Vláda si zatím vedla výborně a oproti Itálii, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Belgii, zachránila svými opatřeními mnoho lidských životů.

A do toho přijdou soudci a od jednacího stolu tato rozhodnutí, která zachránila životy, ruší. Vláda má širokou podporu většiny společnosti a vedla si fakt skvěle. Kdo nás ohrožuje, jsou soudci. Je absurdní, že uprostřed krize, kdy stále mohou a zřejmě i budou umírat lidé, soudy negují rozhodnutí výkonné moci, která chce životy zachránit a zachraňuje.

Soudy se tak stávají součástí toho nejhoršího, co teď rozkládá a ohrožuje naši společnost. Jsou horší než opozice. Ta chápe, že rozhodují počty o tom, co zákonodárci schválí či nikoliv.

Absurdní je situace, že jeden soud nějak rozhodne uprostřed krize ohrožující životy a zdraví (a to stále trvá, i když se nebezpečí zmenšuje), zruší opatření ministra, ale ne ihned ale až k 27. dubnu, a dává vládě lhůtu k vydání nového rozhodnutí. Také jsem byl soudcem Nejvyššího správního soudu, ale takový způsob rozhodování neznám.

A to vůbec nevíme, jak rozhodne Ústavní soud, kam věc teprve doputuje.

Na rovinu: největším nebezpečím pro zdravý a normální život států a občanů v Evropské unii jsou její soudy a zbožnění pojmu právní stát.

Téměř bezuzdný právní formalismus v dané krizové situaci, který projevil správní soud je zavrženíhodný.

Co správnímu senátu vadilo? Že namísto ministra zdravotnictví, který rozhodl opatřením podle zákona na ochranu zdraví, měla vláda rozhodnout svým usnesením.

Chápete to? To je fakt důvod na vzpouru. A co navíc ten soud říká? Říká, že do 27. dubna ta opatření jsou platná, uznává jejich důvodnost, ale chce aby je schválila vláda. Důvod je jasný. Soud tím jasně říká, že má zájem na tom, aby stát za ta opatření, která v podstatě byla učiněna v situaci ne nepodobné válečnému stavu, nesl materiální odpovědnost. Vždyť co je koronavirus? V podstatě bakteriologická smrtící látka.

To není nějaká povodeň, která přiteče a odteče, byť za sebou zanechává škody. To je zcela jiný druh nebezpečí.

A protože náš právní řád nemá speciální a ukazuje se, že nezbytnou úpravu pro celosvětové pandémie, musí platit jiný režim.

Soudci, kteří odmítají chápat reálné souvislosti, se tak stávají našimi nepřáteli.

Chce to vzpouru proti soudcům…

Vím, že to vláda neudělá, ale kdyby se vykašlala na toto rozhodnutí, měla by za sebou drtivou část národa. Ať si soudci i opozice puknou. Máme jednu trpělivost.

jiri-vyvadil
Vědět, co v politice nastane, mě baví...

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

  K této novince došlo omylem při odstraňování překlepů v níže uvedeném diskusním příspěvku.

klokan

     Vlastně sečteno a podtrženo. Před touto soudní aférkou vládní premiér a jeho podřízení ANO bude vám líp, se klonili podle svého vůdčího, spíše k názoru, že nouzový stav nebude zapotřebí prodlužovat a PS PČR nebude tedy nutno ani žádat. Jako mávnutím kouzelného proutku vyvstane tato aférka  a při jejím doznívání bude vláda jako již jeden pověstný muž o prodloužení žádat. Vskutku zajímavé. Další poučení pro nás obyčejné. Nikdy, nikde a za žádných okolností slepě nevěřme tomu co jest nám předkládáno k víře  ani jedné ze stran představitelů tří pilířů státní moci a zejména za tím hledejte vedlejší a skryté úmysly. Když nám tvrdí, že jim pouze jde o  naše dobro, musíte zejména usuzovat, že předně jim jde o dobro jejich. Tak jak v této aférce nešlo hlavně o nějakou právní čistotu, ale především o money, money, podobně tomu bude s velou aferou coronavirovou. Když nám tvrdí, že jimi zaváděná tak zvané všelijaké plošné testování, inteligentní karanteny se svými vzpomínkovými mapami, má hlavní smysl  ve zdravotních důvodech, přemýšlejme. Tato zjevná šmírovací podlost má pčece zcela a téměř jistě jiný hlavní důvod než zdravotní, který odůvodněně v tomto případu můžeme považovat za jakousi zástěrku. Napsali to jiní, že ten kdo dá přednost pocitu bezpečí, za cenu ztráty osobní svobody, ztratí obojí. Z neoficiálních a nyní čím dál více vládnoucí mocí nám zapovídaných, ve stylu dezinformátor, volá lapte dezinfármátora, informačních zdrojů, vyplouvají  na povrch různá svinstva, Kdyby byla pravdivá jejich pouhá desetina, jedná se o čirý děs a hrůzu.

    Na vzájemném zasahování jednotlivých mocí do svých kompetencí, jak jsem pochopil, jest vlastně založena jejich rovnováha, která by měla představovat záruku, aby se některá z nich nemohla utrhnout ze řetězu. V nynější protikoronavirové kauze se vyskytl vlastně zářný případ, kdy takto učinila moc vládně babišovský výkonná, to se sice dá odůvodnit údajnou mimořádnosti nynější virové situace, ale toliko a jen částečně. Tedy chce se především zase zvracet. Jestliže budu chtít učinit onen potřebný úkon, budu si samozřejmě nucen ověřit, správně by mělo být nahlédnutím do Sb. zákonů, zda jej dnes k tomu z hlediska protikoronové situce  vhodná doba. Doposud v kdysi naší vlasti panoval takový kocourkovský Absurdistán, ale stav, v němž se nacházíme nyní přípomíná tento Absurdistán, dovedený k největší dokonolosti. Sorry jako. Co si o nás vlastně nám vládnoucí papaláši myslí. Za reálného socialismu byl každodenně vyhlašován pro lodníky a jiné vodoplavce stav vody na českých tocích, nyní tedy musímě sledovat ohlupovací nás veřejná média, zda dnes máme do symbolické do kadibudky jit s rouškou nasazenou přes čenich či ne. Nějak nám ten coronáč zase přemutoval, tentokát do stádia antivirové debility.

Jiří Volný st.

Soud argumentuje tím, že opatření nesměl vydávat jediný ministr, ale celá vláda. Opomněl fakt, že všechna opatření byla vládou vzata na vědomí. Což je evidentní nedostatek zdůvodnění rozsudku. Ministerstvo zdravotnictví se proti verdiktu odvolalo a můžeme čekat další kolo soudní bitvy. Všichni víme, že se jedná o otevření cesty pro žaloby na stát kvůli fixním nákladům a zisku, o které firmy přišly. Druhý efekt je ten, že soudy, které byly v době krize upozaděny, teď budou nad státem a budou pravděpodobně zvyšovat dluh nás všech. Vzpomeňme si, že to byli právě soudci, kteří v době ekonomické krize, odmítli snížení vlastních, nehorázných platů. Jestli toto není ukázkové zasahování moci soudní do moci výkonné, tak si větší hrůzu už nedokážu představit.

klokan

    Vlastně po dobu třiceti let, s přetržkou výjímek, včetně této, které potvrzují pravidlo, sledujeme přímo nepřetržitě jednání, že účel světí prostředky. Mnohdy zcela zjevné účelové ohýbání práva zde za tuto dobu vytvořilo naprostou právní džungli, respektive specifický právně, neprávní stát v níž, v němž platí zejména právo silnějšího. Nelze popřít, že ,,nouzově stavovou" přetržkou, oligarchova vláda, jednala zcela účelově a teď se jí to pochopitelně vrátilo jako bumerang. Nikdo se nemůže divit, že určitá část občanů se cítí v celé této virové aféře poněkud zvláštně a nedobře. My třeba jako poněkud již otrlí občané můžeme tento stav, který bych z hlediska vzbuzování paniky, nazval formou psychického teroru, relativně jakž takž, ale ne tak po dlouhou dobu, ovšem jsou přeplněny nejen polní testovací stanice koronavirové, ale dle ohlasů budou přeplněny léčebny psychiatrické, poradny psychologické i centra duševního zdraví. Tvrdým mementem některých trendů zvláštního, chaoticky překotného, zvládání aktuálního krizového stavu, kromě dokončení naprosté devastace úrovně právního vědomí občanstva, se stanou problémy dodržování lidských práv, kterými se tak honosí  poněkud bohatší část naší společnosti. Poslušnější část občnstva se podařilo tak vystrašit že pověstné již textilie, budou nosit snad nosit na obličeji již napořád. Jak již bylo lze předvídat v polovině měsíce března tohoto roku, vzniklo, kromě dosavadního pravolevého politického dělení společnosti i její dělení z hlediska zdravotnického na občany protikoronavirově zcela uvědomělé a neuvědomělé. Takže -quo usquam tandem... ? Zde odhlédnuto od podivuhodných aspektů vývoje této tragedie z hlediska spikleneckých teorií. Jak jinak ještě vlastně může vypadat spiknutí proti lidstvu ?!?

JiB

Jakže to říkala svého času ona prostořeká politička "My máme policii a oni zase soudy"?!

Tuším, že tak nějak to znělo.

No nic, udělalo se mi krapet šoufl při představě, že by kvůli tomuto účelovému aktivistickému rozhodnutí musel náš stát vyhlásit defoult... 

Nabízí se proto ona pověstná hláška "Komu tím prospěje?". Občanům a právnímu státu zcela určitě ne a ve svých důsledcích nepomůže ani podnikatelské sféře, která teď patrně hýká blahem. Protože žádný stát nemá na to aby odškodnil všechny a v plném rozsahu za škody vzniklé v této věci v důsledku zásahu vyšší moci... Jediný a to ještě krátkodobý prospěch z tohoto rozhodnutí může mít jen destruktivní část (pravicové) opozice která se řídí heslem "čím hůře, tím lépe".