Nejblíž k sobě mají ČSSD a Zelení

Fiala Zbyněk
9.9.2021 11:54
Předvolební anketa Hnutí Duha potvrdila, že levice může být v souladu s ekologickými proudy. Nejsilnější shodu s ekologickými organizacemi vykázaly Zelení a ČSSD.

Všechny politické strany se před volbami zazelenaly, zjišťuje analýza volebních programů, kterou podnikly ekologické organizace. A zezelenaly opravdu hodně, protože téměř všechny strany, které odpověděly na příslušnou anketu, ve velké většině otázek deklarovaly kladný postoj k ekologickým opatřením. Nejsilnější shoda s ekologickými organizacemi byla u Zelených (29 ze 30 otázek) a ČSSD (27 ze 30). To je závěr zajímavý, nikoliv však překvapivý.

Nejprve, oč tu šlo: Jak sdělují v tiskové zprávě, experti a expertky Hnutí DUHA a dalších ekologických organizací sdružených v asociaci Zelený kruh pečlivě prostudovali volební programy politických stran, hnutí a koalic (vybraných a seřazených dle volebního modelu CVVM z července 2021) a zaměřili se na to, jak chtějí řešit 14 zásadních problémů a výzev spojených se změnou klimatu a životním prostředím. Zjištění o plánech stran dále doplnili na základě odpovědí na 30 otázek, které stranám položili.

Z pohledu ČSSD, výsledky této zajímavé ankety potvrzují, že vyjednávání o volební spolupráci se Zelenými mělo smysl, i když nakonec nedospělo k výsledku. Zelení se pravděpodobně vzdali přímého zastoupení ve sněmovně, a tedy i přímého vlivu na tvorbu klíčových zákonů, ale není všem dnům konec. Většině voličů Zelených asi neuteklo, že ekologická udržitelnost, ochrana klimatu a zdraví občanů mají levicové jádro, protože musí vycházet z široké občanské dohody na snižování ekologické zátěže přechodem k ekonomice krátkých vzdáleností a využívání místních zdrojů.

V čem je ta levicovost? Podobné cíle nelze naplňovat bez projektů, které jsou dohodnuty dole, společně, nástroji občanské participace a přímé demokracie, a zahrnují řešení jako jsou komunální a družstevní podniky, neziskové bydlení a vytvoření podpůrného ekosystému pro budování regionálních ekonomických cyklů. Jinými slovy, stát, kraje, regiony i obce musí nabídnout všechny nástroje přímé i nepřímé podpory pro to, aby místní výdaje byl co nejčastěji i místními příjmy. Lidé pak mají práci i spravedlivý podíl na jejích výsledcích, planeta vzkvétá a peníze neutíkají do zahraničí, ale místo toho pokračují v posilování hospodaření doma.

Tady je nutno říci, že letošní volební program ČSSD zaznamenal značný posun v orientaci strany jak doleva, tak do zelena, byť i ten minulý nebyl špatný. Teď je to patrné zejména v podrobně rozpracované dlouhodobé Vizi pro ČR 2030. Ale i v aktuálním programu pro říjnové sněmovní volby je silný důraz na zemědělskou soběstačnost a zdravé potraviny, ze kterých se mohou takové regionální a lokální projekty odvíjet. Důležitý praktický krok představuje jarní novela zákona o potravinách z podnětu ČSSD, která je namířena proti dvojí kvalitě potravin.

Tato novela má strategický význam, protože vyžaduje hlubší kontrolu potravin v profesionálních analytických laboratořích. Vzniká tak příležitost pro lepší informovanost občanů o tom, co jim je podstrkováno ze zahraničí a jak je výhodné dát přednost tomu, co vyrůstá doma, pod kontrolou veřejnosti, takříkajíc před našima očima. A pokud dostane lokální rozvoj větší podporu, musí být místní produkce malých a středních výrobců biopotravin jasně výhodnější, tedy i levnější. To je taky klíč, jak se vymanit z nadvlády intenzívního průmyslového zemědělství, jehož současnou českou strukturu jsme fakticky zdědili po sovětských kolchozech.

V dlouhodobém programu ČSSD Vize pro ČR 2030 je jasný závazek podpořit všechny krátké dodavatelsko-odběratelské řetězce v zemědělství jako je systém komunitně podporovaného zemědělce, prodej ze dvora, pojízdné prodejny společné pro více zemědělců, farmářské trhy či komunitní nebo družstevní prodejny.

„Klíčem k potravinové bezpečnosti je kvalitní zemědělská půda. Podpoříme systémy hospodaření šetrné k půdě, které zejména zvyšují její organické složky. Radikálně zrychlíme souhrnné pozemkové úpravy zaměřené na ochranu před vodní a větrnou erozí. Dotace zaměříme tak, aby ten, kdo bude půdu ničit, nedostal nic,“ uvádí programová vize ČSSD.

Vraťme se k anketě hnutí Duha, která měla mnohem širší záběr a věnovala se také energetice nebo ochraně přírody. Tohle je souhrnný komentář, který přinesla tisková zpráva Hnutí Duha:

Zajímavé jsou posuny v hodnocení některých stran oproti volbám v roce 2017. Nejmarkantnější je to u ODS, která v roce 2017 byla (spolu se Svobodnými) nejhorší a tento rok podepsala výrazně lepší program koalice SPOLU. Naopak klimatický a ekologický program TOP 09 byl před minulými volbami silnější. Zezelenala také ČSSD (měla však solidní program již v roce 2017). V rámci koalice Pirátů a STAN se zlepšil hlavně STAN (který měl v roce 2017 velmi slabý program), ale mírně se zlepšili i Piráti, kteří však velmi dobrý program měli už v roce 2017. Zhoršilo se ANO.

Významná shoda mezi stranami panuje v otázce změny přístupu k zemědělské krajině a půdě. SPOLU, ČSSD, Piráti se STANem, Zelení a do jisté míry i KSČM navrhují konkrétní řešení pro vracení života do krajiny, jako je povinnost minimálního podílu zelených ploch na zemědělské půdě či reforma zemědělských dotací s důrazem na ochranu přírody a krajiny. SPD navrhuje dílčí pozitivní řešení. ANO přichází s dílčími řešeními v technické oblasti, ale zcela pomíjí potřebné změny krajinné struktury.

Téměř všechny strany akceptují odklon České republiky od uhlí, výjimkou je TSS navrhující dotěžení zásob uhlí a KSČM, která chce odklad termínu konce uhlí. Konkrétní termín konce uhlí však uvádějí jen Zelení (2030) a Piráti se STAN (2033). Piráti však v anketě souhlasili s rokem 2030. ČSSD mluví o konci uhlí v roce 2030 nepřímo (ale v anketě to potvrzuje explicitně). SPOLU zůstává na obecné úrovni, lídři KDU-ČSL a TOP09 však veřejně deklarovali rok 2030. ANO naznačuje, že bude hledat cestu k rychlejšímu odklonu od uhlí, než je rok 2038, ale nic neslibuje. SPD a Přísaha počítají se zavíráním uhelných elektráren, nesdělují však detaily.

Konkrétní návrhy na rozvoj obnovitelných zdrojů předkládají ČSSD, SPOLU, Zelení a Piráti se STANem. ČSSD navíc mluví o potřebě zcela nové energetické koncepce s důrazem na plnění dekarbonizačních cílů 2030 i uhlíkové neutrality 2050. ANO přichází s velmi ambiciózním cílem ztrojnásobení výkonu OZE do roku 2025, ale neuvádí, jakým způsobem toho chce docílit. Obecně pozitivní je v oblasti obnovitelných zdrojů také KSČM. Přísaha a TSS pouze konstatují, že mají místo v energetickém mixu. SPD odmítá systém dotací na obnovitelné zdroje.

https://hnutiduha.cz/aktualne/analyza-strany-vetsinove-zelenaji-pred-volbami-slibuji-ozivit-krajinu-i-chranit-klima-casto

 

 

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.