Nejde o nic jiného nežli o instalaci americké vojenské základny

us soldiers
1.4.2015 00:30
Česká televize nás již několik dní vytrvale informuje o každém kilometru cesty amerického ozbrojeného konvoje, o tom, co vojáci snídají, obědvají, večeří a jaké pivo mají nejraději či o tom, jak na trase konvoje stojí tisíce lidí a někteří z nich mají v rukou americké vlajky. Snaživý kameraman pak zabírá hlouček asi dvaceti lidí, z něhož vlaje jedna americká vlajka. I americký velvyslanec v České republice se včera v pořadu Události, komentáře snažil nadšení českých občanů z amerických vojáků, kteří projíždějí naším územím, nafukovat, jak jen to šlo.

Přesto všechno je však nad slunce jasné, že souboj o veřejné mínění Američané zatím na plné čáře prohrávají. Pokud jde o vojenskou angažovanost na Ukrajině, jsou čeští občané velmi rezervovaní. Pouze 8 % českých občanů chce, aby se NATO vojensky angažovalo na Ukrajině a pouhých 7 % Čechů by na Ukrajinu poslalo zbraně. Situací v souvislosti s děním na Ukrajině se necítí být ohroženo 70 % občanů, tedy drtivá většina. Českou veřejnost se prostě přes veškeré snahy protiputinovské propagandy hysterizovat nepodařilo. Ukázaly to fragmenty průzkumu veřejného mínění agentury Median, který si neopatrně objednala MfD, aby je jen v kouscích zveřejnila.

Pokud měla marketingová akce kolem průjezdu konvoje Američanům odpovědět na otázku, jak se Češi staví k možné trvalé přítomnosti amerických vojsk na českém území, jistě se přes všemožná zastírání pravého stavu věci v médiích dozvěděli, že velkou podporu veřejnosti zde tento nápad skutečně nemá…

Za vrchol nechutnosti v souvislosti s úvahami o možné stálé přítomnosti amerických vojáků na českém území, tedy jinak řečeno vybudování americké vojenské základny na našem území, považuji vystoupení A. Vondry ve včerejších Událostech, komentářích.

V opravdu demokratické zemi už by po ukončení spravedlivého soudního procesu Vondra v teplákách kroužil po vězeňském dvoře kvůli kauze ProMoPro. U nás jej však ještě zvou, jako reprezentanta amerických zájmů, do veřejnoprávní televize, aby zde hovořil o tom, jak je třeba, aby ve střední a východní Evropě posílila americká vojska svou přítomnost (vždyť v této oblasti mají jen 136 vojáků) a o tom, jak když viděl lidi protestující proti americkému konvoji, říkal si, zda si Česká republika vůbec zaslouží takovou ochranu, jakou jí dává členství v NATO. Přítomnost amerických vojsk na půdě cizích států pak popisoval jako něco, co si každý stát musí vybojovat a o co každý rozumný stát usiluje… Chápu, že je rád, že není obžalovaným v kauze ProMoPro, ale přece jen by Američanům nemusel za svou svobodu děkovat prostřednictvím veřejnoprávní televize…

Vondra včera – za mohutné podpory redaktora ČT – alespoň otevřeně sdělil, k čemu je ta více než roční protiputinovská masáž. Jde o to, aby zde vznikla americká vojenská základna.

Zpětně jsem hrdý, že se mi v letech 2007–2009 podařilo zabránit snaze instalovat 60 kilometrů od Prahy americkou vojenskou základnu. Lidé ve střední Evropě (včetně Čechů) tak až do loňska žili v klidné atmosféře, bez zvyšujícího se napětí v mezinárodních vztazích.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

Nechápu z čeho dnes Vondra žije, kdo ho a za co platí... nelze zapomenout, že jsme kvůli němu málem koupili americké F-16, místo prodloužení pronájmu Gripenů. Je milionkrát více proameričtější, než naši komunisti proruští, řekl bych, že to u něho hraničí až s USA fanatismem, měli by ho odchytit do sítě a léčit v blázinci, klystýr, sprchy, dieta atd.

schlimbach

Vidím to velmi podobně jako pánové  Paroubek, Řeznik i Sedláček.

paysan

Nedá mi, abych v souvislosti nejen s tímto článkem, ale i s nejnovější statí v Lidových novinách nezvolal: Dost bylo Sobotky! Článek v Lidovkách má titulek Sobotka přimkl ČR více k USA. Je pravdivý. Tedy ten titulek. Nikoliv už Bohuslav Sobotka sám. V článku se totiž tvrdí, že po návratu ze Spojených států osobně poopravil novou koncepci české zahraniční politiky. Důvod byl diplomatickým jazykem sdělen asi takto: Pochopil kontext, který z Prahy není úplně vidět! Jistě, Petřín není Everest, leč jeho výšky nedosahuje ani Washington. V článku zaujalo i další tvrzení. Předseda ČSSD musel podle něj svoje prozření před sjezdem své strany tajit, aby nepobouřil ne zrovna mu nakloněnou část sociálních demokratů. Ale dnes je dávno po sjezdu a tak se nám pan Sobotka v ruzyňských kasárnách pod deštníkem do kamery svěřuje, že konečně máme ochránce, který nás v případě potřeby nenechá na holičkách! Svatá prostoto a Bože odpusť těm, kteří nevědí, co činí.

Ubohost a nesmírná poníženost, s jakou někteří moji spoluobčané a s nimi i politici v čele právě s Bohuslavem Sobotkou vítali průjezd zastaralé vojenské techniky USA přes naše území jen ukazuje, jak málo suverenním státem jsme se opět stali. Protektor v podání pana Schapira klidně a veřejně kritizuje rozhodnutí prezidenta naší země a naši volení zástupci k tomu mlčí. Naopak sdílejí nadšení mávačů americkými vlaječkami a ještě je pobízejí, aby vlezli hlouběji, však víte kam. Sdílím obavy autora článku z toho, že nyní mohou zesílit tendence k otevření vojenské základny USA na našem území. A bojím se, že Bohuslav Sobotka a celý jeho kinder managament v čele současné ČSSD by proti tomu ani moc neprotestoval. Proto opakuji: Dost bylo Sobotky! Dost bylo vazalské zahraniční politiky. Dost bylo lhaní!

rezjir10

Tak si to shrňme:

Právo na secesi je přirozeným právem dané kolektivity, která obhospodařuje to či ono území. Toto právo v praxi je docela správně regulováno právem států na územní celistvost a nezávislost. Tak jako instituce manželství reguluje oprávněně právo jednotlivce na uzavírání mnohočetných vztahů, které však se zpětně prosadilo do instituce manželství jako právo na rozvod, či rozchod od stolu a od lože a dokonce nevěru. Ale na rozdíl od manželství není v mezinárodním právu zakotveno, jakým způsobem se toto právo na secesi může realizovat, tedy jaké postupné kroky je možné učinit. A proto zde vznikají nejrůznější konfliktní siutace.

Na základě práva na secesi vzniky USA dokonce pouze a jenom kvůli nepřiměřeným daním. A byly přitom podporovány i vojensky tehdy nejreakčnějším režimem, tedy Bourbony ve Francii za nadšeného potlesku lidu. Na základě tohoto práva opět za podpory USA po druhé světové válce se rozpadaly celé koloniální říše (Británie, Francie, Nizozemí,Belgie). Po roce 1989 Jugoslávie, včetně Kosova. Asociační dohoda EU s Ukrajinou, přinášející zhoršení sociálně ekonomických podmínek a svobodného mezinárodního obchodu s Ruskem speciálně pro východní Ukrajinu pak samozřejmě představuje přinejmenším stejně tak silný důvod pro secesi jako důvod vzniku USA.

Stejně tak díky USA byla prostřednictvím přijaté Deklarace čtyř států o obecné bezpečnosti přijatá v Moskvě 30. října 1943 zásada (čl. 6). že "po skončení nepřátelství se tyto státy nepoužijí svých ozbrojených sil na území jiných států, leda k účelům, jež má na zřeteli tato deklarace a po společné poradě", tedy použijí svých ozbrojených sil toliko na svém vlastním území. Toto ustanovení bylo v modifikované podobě převzato do Charty OSN jako zakaz použití síly v mezinárodních vztazích a zákaz hrozby tohoto použití síly.

V tomto smyslu dragounská jízda chápaná jako demonstrace síly jednoho členského státu NATO v užším smyslu na ochranu ukrajinské územní celistvosti, v širším smyslu jako ochrana územní celistvosti států Pobaltí a střední Evropy se ocitá v rozporu s uvedeným právem na secesi východní Ukrajiny i s její podporou Ruskem a zásadou použití svých ozbrojených sil toliko na svém území. A proto nutně dlouhodobě zastánci realizace práva na sesesi nemohou v tomto případě svou při prohrát. Takže je úplně jedno, zda existuje nějaká hlučná podpora opačným trendům pod záminkou potrestání Putina a Ruska. Tato fronta se nutně vždy musí rozpadnout. Vždy je nutné chápat jako prohru, potřebuje-li nějaká pravda ke své obhajobě tanky. Tedy dlouhodobě neprohráli secesionisté a jejich podporovatelé, ale jejich slepí protivníci.

Výsledkem té dragounské jízdy je, že stále méně plusů je možné vidět na straně euroatlantické civilizace, neboť právě tou jízdou porušila pravidlo, které bylo přijato do mezinárodního práva na její podnět, tedy své vlastní ozbrojené síly se smějí používat toliko na vlastním území. Skutečně je  nutné vnímat prvomájovou účast na dragounské jízdě jako její otevřenou politickou podporu. Ti nadšeně přihlížející si byli dobře vědomi, do čeho jdou. A jaký (mediální) efekt bude mít ten jejich divadelní vstup na jeviště historie. A věděli dobře, že podporují toho, kdo fauluje zásadu používání ozbrojených sil na vlastním území. Tuto odpovědnost jim nelze odpárat.