Cesta k moderní sociální demokracii

Jiri-Paroubek-1403-03
10.12.2016 10:41
Posledními beze zbytku úspěšnými volbami pro ČSSD v posledních šesti letech byly komunální a senátní volby na podzim roku 2010. Výsledky voleb v posledních čtyřech letech měla sociální demokracie na naprosto sestupné trajektorii.

Výhra nevýhra ve sněmovních volbách v roce 2010 sice umožnila, aby ČSSD postavila premiéra a vládu, ale za cenu vydání ministerstva financí největšímu koaličnímu partnerovi a současně největšímu politickému soupeři.

Volby v posledních třech volebních termínech byly pro ČSSD stále se zvětšujícím zklamáním. ČSSD tak postupně prohrála v komunálních volbách téměř ve všech velkých městech. Ztratila pozice v Brně, Ostravě, ve většině velkých měst i měst střední velikosti. Ztratila v nedávných krajských volbách pozice na hejtmanstvích a ukazuje se, že s podstatně zúženou voličskou základnou se rapidně snižuje také její volební výsledek v senátních volbách, až na úroveň slabých volebních výsledků v letech 2000 – 2004. Má oproti sedmi europoslanců jen čtyři . ..Prostě úspěch vypadá zcela jinak.

Zatím ještě nenastal kolaps typu evropských voleb v červnu roku 2004 (výsledek ČSSD byl 8,8 %), ale to je zřejmě pouze otázka času. Za této situace po třech těžce prohraných volbách se ČSSD ocitla ve zcela nezáviděníhodné situaci.

Voličská veřejnost se na ni a její možnosti a volební vyhlídky dívá podobně jako se publikum dívá na příští střetnutí boxera, který v posledních třech utkáních zaznamenal tři těžká K.O. a nastupuje ke čtvrtému zápasu s favorizovaným šampionem. Zatím sice spíše šampionem průzkumů veřejného mínění, ale psychologická výhoda je nyní na straně A. Babiše a jeho hnutí. To je prostě nepopiratelný fakt.

Co dělat anebo nedělat jinak?

Sociální demokracie, pokud ještě chce zvítězit ve volbách do sněmovny příští rok, se musí totálně mobilizovat. A přistoupit k velkým změnám v oblasti programu, marketingu, metod práce, a zejména působení na veřejnost. Musí prostě změnit vše...

Ostatně podobnou zkušenost udělala ČSSD již v letech 2005-2006, kdy jsem v dubnu 2005 jako nový předseda vlády převzal za tuto stranu největší díl odpovědnosti a ona se během třinácti měsíců z 10 % preferencí dostala téměř na třetinu odevzdaných hlasů ve volbách počátkem června 2006. Nebyl to zázrak, ale výsledek tvrdé práce, kdy bylo změněno prakticky všechno. A zejména vystupování lídra strany.

Pokud jde o působení na veřejnost, je potřeba neustále uplatňovat strategickou iniciativu. Přicházet do veřejného diskursu s neustále novými náměty nebo opakovat nosná témata z nedávné či vzdálenější minulosti. To tedy znamená vycházet z nových či obnovených anebo obměněných programových priorit.

Témata pro diskuse v médiích samozřejmě nelze lovit jen tak ze vzduchu, ale je třeba, aby měla jasný fundament, promyšlený stranický program.

Strana v posledních několika letech, a zejména v průběhu svého vládního angažmá od počátku roku 2014 prosazuje některé velmi kontroverzní a pro voliče těžko stravitelé kroky. Tyto kroky, které jdou proti vůli a názoru drtivé či velké většiny občanů, by si měla ČSSD nejen v těch příštích deseti měsících odpustit. Jedná se například o nápad typu inkluze ve školách (v současné podobě) či povinné maturity z matematiky a podobně.

Stejně tak je potřeba mít jasné stanovisko v souladu s názorem naprosté většiny českých občanů k přílivu nekvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Pokud je taková potřeba v Německu a kapitáni německého průmyslu v tomto směru ovlivnili kancléřku Merkelovou, je to jen jejich věc, a to se všemi důsledky, které to znamená. U nás by to znamenalo zejména mzdový dumping, což pochopitelně není zájmem českých zaměstnanců.

Česká vláda by měla zmírnit tempo navrhování dalších zákonů a novelizací zákonů. Představitelé ČSSD, a zejména premiér, by měli provést revizi plánu na přijetí zákonů, které ještě mají být do konce volebního období prosazeny a které mají význam pro voliče a ty ostatní již nijak vehementně neprosazovat. Je naopak potřeba prosadit legislativu směřující k rozvoji bytové výstavby, a to zejména výstavby sociálních, nebo komunálních či družstevních bytů.

Pozici ČSSD nepřispívá ani přehnaná náklonnost a servilita vůči současným vedoucím činitelům EU. Současné elity EU, stejně tak jako většina politických elit, zejména ve velkých státech Evropské unie, se zcela odcizily voličům a často přehlížejí opravdu vážné problémy EU či svých zemí a soustřeďují se na řešení komplikovaných a často až bezvýznamných banalit.

Tento jejich přístup přesvědčuje významnou část českých občanů o nefunkčnosti struktur současné EU, která je pro ČR nesporně životně zcela nezbytným projektem.

Ze strany ČSSD je důležité vyhýbat se také sporům s důležitými skupinami obyvatel, jakými jsou například lékaři, zdravotní sestry nebo umělci. Je třeba pokusit se naopak o maximální vstřícnost k nim.

Dále je třeba vystupovat proti všem antiekologickým nápadům přicházejícím z nejrůznějších stran, ať už se jedná o výstavbu velkolepého kanálu Dunaj-Odra-Labe, anebo rozparcelování a vyklučení NP Šumava a okolního území.

Je potřeba se vystříhat také podléhání momentálním mediálním tlakům. Názor jednoho novináře či skupiny novinářů vůbec nemusí odpovídat názorům potenciálních voličů ČSSD.

Je důležité vyjadřovat jasná stanoviska k zmateným, kontroverzním či chybným vyjádřením politiků z jiných stran. Ale současně vysvětlit také, jak by to mělo být. A v čem spočívá chybnost názoru oponenta.

Nutné je také zdůrazňovat kosmopolitní, internacionální charakter ČSSD, její otevřenost světu, EU a evropské spolupráci, euroatlantické spolupráci, ale také ochotě spolupracovat s východními mocnostmi, Čínou a Ruskem, na bázi vzájemné výhodnosti a respektu.

Změny v marketingu

Nejvýraznější změnou v marketingu by měla být snaha o dennodenní prosazování vlastních politických témat v obecném diskursu ve společnosti. S vybranými tématy by mělo seznamovat veřejnost nemnoho mluvčích, počínaje předsedou strany a ministry. Těmto lidem je nutné poskytnout maximálně kvalifikované týmové zázemí.

S ohledem na očekávatelný nepříznivý vývoj finančních možností ČSSD do budoucna bude vhodné zpracovat v krátké době strategii práce této strany na sociálních sítích. Jak se ukazuje, například poslední tři prezidentské volby v USA byly úspěšné pro toho kandidáta, který využíval sociální sítě podstatně větší měrou, nežli jeho protivník. Ať již to byl Obama či Trump.

Podobným způsobem jako ČSSD spolupracuje s odbory, by se měla pokusit o prosazení spolupráce s nejrůznějšími neziskovými organizacemi. Od organizací zabývajících se například právy homosexuálů, přes organizace zabývajícími se problematikou týraných žen, k organizacím zabývajícími se právy zvířat a tak dále a tak dále. Někdejší program modernizace ČSSD uskutečňovaný v letech 2007 – 2009 s takovým záměrem pracoval. Taková setkání s představiteli neziskových organizací probíhala a byla to velmi užitečná kooperace. Je potřeba na ni po letech navázat.

Stejně tak je potřeba rozvinout nový program modernizace ČSSD. Změny si vyžaduje jak způsob komunikace stany s veřejností, tak i komunikace uvnitř strany. Její důsledná demokratizace a přenášení rozhodování například o personálních otázkách důsledně na jednotlivé kraje a okresy (mám na myslí i sestavu kandidátek do poslanecké sněmovny).

Nezbytné změny v programové oblasti

1. Jasně se vymezit proti dostavbě Temelína a Dukovan, které by občanům a podnikatelskému sektoru přinesly jen drahou elektrickou energii v důsledku obrovských a neudržitelných investičních výdajů v objemu 300-400 miliard korun (při dostavbě 4 nových bloků Dukovan a Temelína). Orientovat se naopak jednoznačně na podporu decentralizace výroby energií z obnovitelných zdrojů.

2. Pustit se do sporu s ČNB a dělat jasnou politiku „silné koruny“. To znamená, vystupovat jednoznačně jako ochránce zájmů zdrcující většiny českých občanů, kteří mají zájem na budoucí konverzi koruny a eura, po vstupu ČR do EMU. A to co nevýhodněji pro občany i podnikatelský sektor (mzdy, důchody, úspory; platby do zahraničí ), například cílově za 18 – 20 korun za euro, anebo o 20-30% výše, k čemuž směřuje současná politika ČNB. Je třeba ještě dodat, že faktická devalvace koruny způsobuje také vlastně zdražení dovozu nejmodernějších technologií pro český průmysl o nějakých nejméně 10 – 12 %, což vede ke stagnaci produktivity práce a mezd v českém hospodářství. V důsledku toho konec konců chybí také, při nízké produktivitě práce, kvalifikované pracovní síly v českém průmyslu.

3. Nesmlouvavě prosazovat zavedení II. sazby korporátní daně pro největší firmy oligopolního charakteru. Jedná se vesměs o firmy se zahraničním kapitálem. V některých letech odplývá z ČR i přes 300 miliard korun dividend na zahraniční účty jejich mateřských firem. Je to férový požadavek s ohledem na to, že férové daně budou nyní platit nejen zaměstnanci, ale již i živnostníci.

4. Vyhlásit skutečný boj daňovým rájům ve světě, a to na půdě EU, v Evropské komisi a Ecofinu. Přijít v tomto smyslu do orgánů EU s uceleným vládním návrhem. Podle odborných odhadů mizí do daňových rájů jen z ČR každoročně 60 miliard korun.

5. Omezit mise armády ČR v zahraničí na symbolickou účast. Početní stavy české armády neumožňují ani podle jejích představitelů rozsáhlé armádní mise, které daňové poplatníky stojí velké peníze. Jednoznačná akceptace požadavku navyšování zbrojních výdajů do roku 2025 až na 2 % HDP je politicky chybná. Je potřeba říci, že ČR si nemůže dovolit dávat na obranu v dnešních cenách cca 100 miliard korun ročně, což by byla téměř osmina příjmů státního rozpočtu.

6. Přistoupit důsledně k ochraně spotřebitele z hlediska kvality a ceny u nás prodávaného zboží (a služeb). V prvé řadě jde o potraviny, které jsou u nás méně kvalitní a v základním spotřebním koši také o 20-30 % dražší než v sousedním Německu či Rakousku. V této otázce nesehrává překvapivě žádnou roli například ÚHOS, který naprosto ponechává stranou monopolní charakter cen zboží v supermarketech.

7. Koncentrovat prostředky a zdroje, včetně evropských peněz a projektů PPP. Zapojit do výstavby veřejných staveb soukromý kapitál, k urychlenému dobudování kompletní sítě dálnic, silnic první třídy po celé republice, například do deseti let.

8. Zahájit celospolečenskou diskusi na téma případné nové americké vojenské základny na českém území a jasně zastávat stanovisko proti vybudování této základny.

9. Věnovat pozornost problematice vztahů homosexuálních párů a posilování jejich práv, včetně práva na adopce dětí

10. Akcentovat velké téma eutanazie.

11. Věnovat pozornost problematice přímé demokracie, prosazovat přímé volby hejtmanů, starostů, a zejména starostů velkých a větších měst.

12. Usilovat o rozvolnění norem v oblasti duševního vlastnictví

13. Soustředit se na podporu start-upů, a to jednak daňovým zvýhodněním, a například také poskytováním poradenství prostřednictvím institucí státu: kupř. v síti Českomoravské záruční a rozvojové banky. Vytvořit pro tento účel fondy rizikového kapitálu a z něj pomáhat financovat rozvoj start-upů .

14. Prosazovat okamžitý a jednorázový daňový odpis investic firem do výzkumu, ochrany životního prostředí a moderních výrobních technologií u specifikovaných výrob (například ve start-upech, dále do plně robotizovaných výroben, výroby technických novinek – elektromobily, automobily na vodíkový pohon a podobně...)

15. prosazovat daňový odpis investic malým a středním firmám do nemovitého majetku a investic, které přinášejí nová pracovní místa nebo vedou k rozšíření služeb a produkce.

16. zformulovat systém investičních pobídek pro výzkumné instituce k získávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků, tak aby se ČR stala cílovou zemí vědců, a to nejen ze zemí východní Evropy a střední Asie, ale i odjinud,.Z celého světa.

17. prosazovat daňové odpisy těm firmám či OSVČ, které alespoň na částečný úvazek zaměstnávají důchodce, absolventy škol při prvém a druhém nástupu do praxe a studenty. Těmto subjektům pak snížit na minimum odvody z jejich mezd vyplácených částečných úvazků.

18. prosazovat rychlé a účinné rozhodování soudů zejména v oblasti hospodářského a majetkového práva. Prosazovat co největší jednotnosti v rozhodování soudů v obdobně věci.

Velmi důležitým momentem v nedávné minulosti, tedy v letech 2005 – 2010 bylo uplatňování principu presumpce viny. Bez výjimky každý obviněný funkcionář ČSSD musel po obvinění policií pozastavit své členství ve straně. Tuto praxi, která odlišovala ČSSD od jiných politických stan v zemi, je nutné okamžitě obnovit.

Pokud ovšem nebude vůle tato či typově podobná opatření nebo podobné programové priority prosazovat. A soustředit se na ty nejúčinnější z nich, které mají největší ohlas ve veřejnosti (podobně jako v roce 2008 při mimořádně úspěšných krajských a senátních volbách, kdy to byly akce proti radarové základně USA na našem území a odmítnutí poplatků ve zdravotnictví), bude sestup volebních preferencí ČSSD pokračovat. Z dnešních 14 % na úroveň 10 – 12 %. A obávám se jen, že to bude rychleji, než jsem sám ještě nedávno očekával. Tedy ne až v termínu voleb, ale již v jarních měsících.

Stále ještě si však myslím, že je možné mnohé ve stranické politice ČSSD a její praxi změnit, vlastně změnit vše. A během deseti dalších měsíců, za pochodu reformovat stranu a dosáhnout tak co nejlepšího volebního výsledku ve sněmovních volbách v říjnu 2017.

Jiří Paroubek

Psáno pro Deník referendum.

 

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

duchodce

Po třech letech vládnutí ČSSD zjistila, že práce za 10 nebo 12 hrubého je neúnosná. A to jen proto, že se rýsuje hubený volební výsledek, res. volební debakl. Tři roky ČSSD ochotně participuje zejména na prosperitě vyšších příjmových vrstev, z nihž však hlas ČSSD sotva kdo odevzdá. To je překvapení, že? Ti dole prakticky ostrouhali. Nyní má přijít změna. ČSSD bude  opět  hájit ty, kteří to očekávají především. Rodiny s dětmi, nízkopříjmoví, sociálně vyloučení, nemocní, staří. Je otázkou, zdali tomu ještě někdo uvěří. Pokud náhodou v ČSSD zapoměli, jak se dělá levicová politika, mohou se inspirovat  třeba  panem Ficem a v razanci panem Kalouskem.