Nižší dostupnost hypoték již od října

hypoteka
13.6.2018 15:37
V loňském roce narostly v Česku razantním způsobem ceny nemovitostí. Nárůst cen nemovitostí o 16% je vysoko nad průměrem cenového růstu v celé Evropě. Česká národní banka přistoupila proto ke zpřísnění pravidel pro poskytování hypoték, a to už prakticky za čtyři měsíce, tedy k 1. říjnu tohoto roku. Tato nová pravidla byla ČNB vyhlášena vcelku v tichosti, ale v jejich důsledku dojde k dramatickým změnám na hypotéčním a realitním trhu. Nemá smysl příliš opakovat všechny změny, které v této souvislosti oznámila ČNB. Denní tisk s nimi veřejnost seznamuje vcelku věrně. Tak tedy jen stručně. Od října bude žadateli poskytnuta hypotéka jen do výše devítinásobku ročního čistého příjmu domácnosti žadatele o hypotéku. A dále 45% bude maximální podíl měsíčního čistého příjmu, který žadatel o hypotéku může na její splácení vynaložit.

Ve svých důsledcích toto znamená, že dojde k zastavení růstu cen nemovitostí a tyto ceny by se měly oproti současnému stavu časem snad i snížit. A naopak, protože zhruba třetina potenciálních zájemců o hypotéku nově již nedosáhne na hypotéční financování, dojde ke zvýšení nárůstu poptávky po nájemním bydlení a tedy k růstu nájemného.

ČNB tedy řeší jistý problém, který určitě nelze bagatelizovat, protože šestnáctiprocentní růst cen nemovitostí v loňském roce je alarmující. Ale stejně tak bude nepříjemné, pokud poroste nájemné. Vláda by tedy měla rychle přijmout opatření k rozvoji bytové výstavby v segmentech mimo hypotéční financování. To znamená, podpořit programově výstavbu komunálních a družstevních bytů, ale také například sociální bydlení. A upravit v tomto směru potřebné zákonodárství. Znamená to připravit zákon o neziskových společnostech pro bydlení (ty by pak mohly stavět komunální byty), zákon o financování sociálního bydlení a také novelu zákona o financování družstevní bytové výstavby.

Stejně tak by vláda měla velmi rychle promyslet a ke schválení předložit zákon, který pomůže k důsledné regulaci nájmů (převážně krátkodobých), plynoucích z krátkodobých pronájmů bytů především ve velkých městech. Tyto krátkodobé pronájmy poskytované v rámci tzv. sdílené ekonomiky zejména zahraničním turistům, mohou představovat velmi slušný příjem pro majitelé bytů, ale významná část těchto příjmů nebývá zdaněna. Tuto situaci je třeba narovnat, jinak nám, zejména ve velkých městech a na prvním místě v Praze, budou ubývat další byty. Odhaduje se, že např. v Praze je v tomto režimu až sto tisíc bytů. Právě pro účel krátkodobých pronájmů turistům, což samozřejmě ovlivňuje bezprostředně také ceny nájmů obyvatelstva.

A takové byty, které jsou zaplňovány zahraničními turisty, k radosti jejich majitelů (a k velmi časté nevolí sousedů) pochopitelně vypadávají z běžného bytového fondu. A to je špatně. Stát by měl podrobit, tak jako v sousedním Německu, zvláštní daní ve výši například jednoho obvyklého měsíčního nájemného v dané oblasti, majitelé bytů, kteří do nich nepouštějí nájemníky k dlouhodobému pronájmu. Ceny bytových nájmů v příštích letech má tak do značné míry v rukou vláda.

Bude důležité, kdy se jí podaří návrhy potřebných bytových zákonů, případně změn zákonů stávajících, poslat do legislativního procesu...

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.