Obličej si u nás maskují pouze zločinci, slušní lidé nikoliv!

maska
3.4.2014 09:12
Jistě jste si již povšimli, že ač se nenacházíme v Iránu, Iráku, ani v Turecku či v podobných končinách, kde se kvůli podivným náboženským zvyklostem někteří lidé zahalují a zahalovat se musí zejména ženy, aby snad někdo cizí neviděl jejich skutečnou krásu, potkáváme i u nás v České republice zcela běžně na ulici a v dopravních prostředcích stále více různých individuí zahalených do kapucí tak, že ani zblízka nepoznáte, o koho vlastně jde.

Jestliže je špatné počasí, chumelenice, vánice či pořádný liják, je to jistě normální, protože ta kapuce k ochraně hlavy člověka v takovém počasí slouží, ale když takového zahaleného človíčka, většinou mladíka, potetovaného feťáka, extrémistu či jiné podobné individuum, takto vymóděného, potkáváte i za hezkého počasí a dokonce i v parném létě, začnete přemýšlet, co ten člověk vlastně pod tou kapucí schovává.

V souvislosti s obrovským rozmachem pravicového i levicového extrémismu u nás, s jejich různými srazy a potlachy, jakož i v souvislostech trestného jednání řady neurvalců a vyložených rváčů na fotbalových stadionech a v jejich okolí, jakož i v okolí feťáckých doupat, každého policistu jistě hned napadne, že onen zakuklenec je nějaký zločinec, který zcela jistě spáchal nějaký trestný čin a právě proto skrývá svoji identitu, aby ho snad někdo ze zúčastněných lidí nepoznal, a zcela jistě přikročí ke zjištění jeho totožnosti. Nechápavý zakuklenec se pak většinou podivuje, co vlastně bylo důvodem k této jeho kontrole a ohání se demokracií a svými právy. To však dnes, v naší slavné demokracii po česku, dělají všichni zločinci a dokonce i již usvědčení vrazi. Stačí se jen podívat, jak si před televizními obrazovkami a objektivy fotoaparátů zakrývají tvář i zločinci zadržení policisty přímo při spáchání trestného činu či zadržené osoby předváděné eskortou k soudu z vazební věznice a odsouzené osoby odváděné od soudu přímo do výkonu trestu, aby je náhodou jejich sousedé v televizi či v novinách nepoznali. A „v zájmu ochrany jejich zločinecké osobnosti“ se jim to dnes umožňuje, popřípadě se ještě jejich obličej rozrastruje, ale podoby policistů, státních zástupců a soudců jsou lidem předkládány jako na běžícím pásu, aby si pak každý odsouzený zločinec mohl i zpětně vyhledat, kdo ho to vlastně při páchání trestného činu zadržel, kdo ho vyšetřoval, zažaloval a odsoudil, včetně jejich podoby. Osobně si myslím, že to správné není a že by lidé měli vidět, jak zločinci vypadají, aby si na ně mohli dát pozor a že by neměli vidět zejména tváře policistů, kteří vykonávají službu operativních pracovníků, neboť ti by měli být naopak maskováni i tehdy, musejí-li svědčit před soudem.

I když zde máme ústavně zakotvenou demokracii, byť zatím jen takovou dost nedokonalou, kterou já již delší dobu nazývám vcelku příznačně „demokracií po česku“ - s až přehnaně silně akcentovanou ochranou osobnosti a dokonce i státem vybudovaný a dobře financovaný obrovský úřad pro ochranu osobních údajů, nemělo by se to s tou ochranou zločinců tak přehánět, neboť logika některých ochránců lidských práv je normálním lidem zcela nepochopitelná a v občanském právu zakotvená ustanovení by měla být podrobena náležité kritice a nezbytné rekodifikaci. Pochopitelně, že ve smyslu ochrany slušných občanů.

Nebo si myslíte, že je normální, aby byl jmenovaným úřadem potrestán podnikatel, který zadržel zločince a umístil jeho podobu ve výloze obchodu, kde opakovaně kradl, nebo o tom podal zprávu na internetu, aby varoval ostatní slušné občany? Nebo se domníváte, že takové zakuklené strašidlo, maskující si z určitých důvodů svoji tvář, by mělo mít normální přístup do objektu banky, pošty, obchodu či dokonce v noční době do objektu benzínového čerpadla? Takřka všude jsou, i jako vhodná prevence, instalovány bezpečnostní kamery, před kterými se opravdu musí maskovat pouze opravdový zločinec, protože normálnímu slušnému člověku je úplně jedno, zda je někde, ať je to kdekoliv, zachycen na záznamovém zařízení, protože slušný člověk nemá co skrývat.

Zločincům, či těm, kteří si v určitém objektu spáchání činu teprve plánují, obhlíží si situaci na místě, typují dobu, kdy tam je pokladní sama, apod., to však zcela pochopitelně vadí, ale jak se můžeme takřka denně přesvědčit i z případů publikovaných v médiích, některým lupičům nevadí ani tyto bezpečnostní kamery, a často provedou i velmi brutální vražedný útok i na takto zabezpečeném místě a nebojí se takřka ničeho a nikoho.

Ochranu osoby a osobnosti všech slušných lidí, je pochopitelně třeba v demokratické společnosti plně zajišťovat, ale pouze v takové míře, která neohrožuje jiné občany, jejich majetek a další hodnoty. Lze ji odůvodněně ještě pochopit u nezletilců, ale už bych ji velmi zvažoval u mladistvých, kteří mají v současném právním řádu až mnoho zbytečných privilegií a řada „zakuklenců“ se rekrutuje právě z této věkové kategorie. A již vůbec bych maskování netrpěl tam, kde je, zejména z bezpečnostních důvodů, třeba identifikovat právě obličej každého návštěvníka.

Osobně, na základě vyhodnocení celé řady různých přepadení bank, poštovních úřadů, benzínových čerpadel a dalších, většinou nočních, podniků a heren, navrhuji, aby tam byl zakázán vstup všem takto zahaleným osobám, byť si kryjí obličej kapucí, omotanou šálou, kšiltovkou a velkými tmavými brýlemi, apod., neboť slušný člověk se zásadně nemaskuje a pokud by i takto chodil po ulici, měl by mít povinnost se odmaskovat již před vstupem do takto označeného objektu, a pokud by tak neučinil, neměl by být ochrankou do objektu vůbec vpuštěn.

Jsem přesvědčen, že by to bylo pouze ku prospěchu věci, a i když by se řada pachatelů zase přizpůsobila nové situaci a začala by se maskovat plnovousem, parukou či jinak, mnohým přepadením a útokům by to zabránilo, neboť současný žalostný stav přímo umožňuje náš platný právní řád. Popřemýšlejte o tom, vážení páni poslanci a přehnanou ochranou lidských práv a osobnosti nevytvářejte vhodné podmínky zločincům. Vaším úkolem je totiž ochraňovat slušné občany a jejich majetek a tedy vytvářet takové zákony, které slušným lidem pomáhají. Zatím to však, v řadě případů, vypadá obráceně, neboť mnohé zákony přímo „nahrávají“ zločincům.

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D.

Stínový ministr vnitra za LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za LEV 21


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

PetrKures

Nemám nic proti boji s pouliční kriminalitou, ale od kandidáta do EP za moderní levicovou stranu bych čekal výrazně palčivější témata než zákaz nošení kapucí, čepic a velkých slunečních brýlí na veřejnosti.

cernik

Budu velmi přímý.
Jsem zásadní odpůrce burek a zahalování obličeje a vlasů u žen.
každa "občanka" by u ženy měla mít nezakrytý portrét hlavy.

Ovšem u pouličních demonstrací je situace poněkud jiná.
Z jedné strany policejní zakluklenci a jejich obušky a  kamery.

Z druhé strany "prostovlasí" demonstranti, bez stejné možnosti dokumentace!
Na které lze pak i  pokoutně "tlačit" přes zaměstnavatele a pod.
Nelze přijmout automatickou tezi, že ten kdo oblíkne uniformu si
pak tím i automaticky "obléká" Právo.

Ano demonstranti leckdy právo porušují, ovšem mnohdy se jedná o "podprávo",
demonstrace proti např. Parlamentu či NATO musí probíhat, tak, aby ji dotyčný orgán dobře viděl a dobře slyšel!

Zde musí dále být řada vyrovnávacích mechanizmů,
např. zástupci demonstrantů ve štábech policie, u výslechů a v v prostorech zadržení.

stvan

Pane doktore, jsem dlouhodobě přesvědčený, že skutečnou demokracii nelze realizovat bez přísnosti a dohledu státu, kterému musí jít o pořádek až na prvním místě. Stále se zhoršující sociální situace by podle mne měla přivést odpovědné k urychlenému zamyšlení a k urychlenému řešení.Tím prvním by bylo mělo být legislativními nástroji zabránit, aby k sociálnímu vylučování občanů docházelo. To je první zásadní prevence proti kriminalitě a extrémismu. Tím druhým krokem je, umět si poslušnost( nemyslím tím totalitní stav) vynutit. Bez absence jednoho či druhého kroku k řešení palčivých problémů společnosti nelze dojít.