Podaří se ČSSD restart?

Jiri-Paroubek-1403-05
18.11.2017 12:18
Nedělní zasedání UVV ČSSD bude v nastalé situaci mimořádně důležité. Tragický volební výsledek sociální demokracie, nejhorší v historii této strany, si vyžaduje mimořádná opatření. A spoléhat se na to, že vše vyřeší sjezd, by bylo velkou chybou.

Především je třeba zahájit velmi otevřenou diskusi o volebním výsledku ČSSD a o příčinách, které k němu vedly. Tato diskuse by měla být ukončena v zásadě okamžikem sjezdu. Diskuse musí být velmi kritická, jinak postrádá smysl. Kritická ovšem neznamená, že bude jen osobní. I když pojmenování osobní zodpovědnosti toho, kdo je odpovědný za výsledek voleb, je nezbytné. Ale upřímně, i když je největší odpovědnost pochopitelně na předsedovi strany (B. Sobotka) a celém vedení, tedy především na politickém grémiu, členové předsednictva strany UVV mají také svou zodpovědnost. Třeba tím, že mlčeli. Mlčeli v situaci, kdy docházelo k personální genocidě vedoucích kádrů ČSSD. A tak postupně odcházel Škromach, Hašek, Onderka, Tejc a další. Nebylo vůbec využito desítek talentů z řad současných a bývalých krajských radních či hejtmanů. A mlčení členů a funkcionářů se dalo krájet....

Velké poučení, které v současné situaci musí vyvodit celá členská základna, je, že příště musí být otevřeně kritická. Falešné hodnoty, jako je umělá a před veřejností předstíraná jednota strany, projevující se mlčením členů a funkcionářů, by v sociální demokracii již neměla mít místo. Strana potřebuje důsledně demokratizovat a modernizovat. Těžko si ale představit, že to budou dělat titíž lidí, kteří toho nebyli schopni v předchozích letech.

A jak na to?

ÚVV vlastně stanoví parametry únorového sjezdu. Volba předsedy strany by měla proběhnout i z řad nestraníků a měla by být za účasti všech členů ČSSD. Tedy všech, kteří přijdou k volbám na sekretariát. A podobně, nikoliv však jako přímou volbu, ale jako možnost volby i z nestranických osobností blízkých ČSSD (což se projevovalo například tím, že tito lidé v minulosti kandidovali za sociální demokracii buď do zastupitelstva, senátu nebo sněmovny), by mohli být take do dalších pozic ve vedení strany (místopředsedové) zvoleni i nestraníci.

Politické grémium ČSSD musí být ovšem akční a přitom složené ze zajímavých osobností. V čele strany by ale neměl být ten, kdo nejméně vadí a kdo to bere jako odměnu za předchozí zásluhy. Kontroverzní osobnosti přitáhnou pozornost. A v situaci, kdy strana nyní je, dovoluji si tvrdit, na 5 % volebních preferencí, je zásadní, aby strana přitáhla zájem ponekud apatické veřejnosti, zejména z řad bývalých voličů sociální demokracie.

Kandidáti do vedení strany by7 měli v týdnech zbývajících do sjezdu představit alespoň nárys programových zásad, které budou prosazovat k zapracování do budoucího programu ČSSD. A takováto „soutěž“ by mohla být vyhlášena právě na nedělním zasedání UVV.

Klíčové bude, jak kdo z kandidátů do vedení pojme také otázku financí ČSSD. Před stranou jsou vlastně troje významné volby. V roce 2018 volby senátní a komunální, včetně voleb do pražského zastupitelstva. V roce 2019, tedy za rok a půl, jsou to volby do Evropského parlamentu a v roce 2020 jsou to volby krajské a doplňovací senátní. A přitom je ČSSD ve velmi vážné finanční situaci...

Na sjezdu strany už by měl být předložen nárys finančního zajištění těchto volebních kampaní. A budoucí vedoucí činitelé ČSSD by měli říci, jakou představu mají, pokud jde o zajištění peněz pro budoucí činnost. Příští představitelé ČSSD prostě nemohou být jen politici, ale musí to být také úspěšní manažeři se značnou dávkou znalostí z oblasti finančního managementu.

Pokud strana nebude v průběhu února a března 2018 schopna představit nové vedení složené ze zajímavých osobností, zvolené co největším okruhem členů, ať již v přímé volbě (předseda strany), anebo na početně silně obsazeném sjezdu (místopředsedové strany) a pokud již v březnu nebude toto vedení schopno představit nový akční program a také plán modernizace a demokratizace strany, včetně záměru rychlého doplňování členské základny, zůstane veřejnost, tedy především bývalá voličská základna sociální demokracie, od ČSSD i nadále odvrácena. A volby příští rok na podzim budou mít ještě tragičtější výsledek nežli ty před měsícem.

Představa, že se problémy ČSSD, které se hromadily v posledních pěti až sedmi letech, dají vysedět anebo se dají vyřešit nějakým provizoriem, ať už personálním či programovým, je špatná a povede k dalšímu volebnímu debaklu. Každý z členů UVV a každý člen ČSSD by měl mít na paměti, že v roce 2001 polští sociální demokraté zvítězili v parlamentních volbách s výsledkem přes 41 % hlasů, dnes jsou však mimo parlament. Maďarští sociální demokraté, dříve vládní strana, sice nejsou mimo parlament, ale jsou dnes okrajovou politickou silou.

Česká sociální demokracie má ještě šanci se z dnešního marasmu odrazit výš. Neměla by si zavírat dveře do vlády, ale měla by o účast ve vládě usilovat jen s takovými reprezentanty, kteří budou schopni být dostatečně silnou protiváhou A. Babiše. Pokud ČSSD bude ve vládě a bude zastoupena razantními politiky, dostatečně atraktivními pro veřejnost, může se poměrně rychle dostat za jeden a půl roku až dva ze svých problémů do prostoru 15-20 % volební podpory.

Jako velmi významnou součást modernizace a demokratizace ČSSD vidím také doplňování členské základny. Uzavřít se, zapouzdřit se do sebe, by znamenalo jít cestou politické sekty. A tou česká sociální demokracie nikdy nebyla. Členové ÚVV mají teď ve svých rukou rozhodnutí, zda se takovou sektou sociální demokracie stane, či nikoliv. Je to první, ale velmi důležitý krok k restartu.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Dokud si ČSSD nenasype popel na hlavu, neomluví se za  napáchané a nerozhodne se pustit do díla, totiž bnapáchané napravit, nepohne se nikam. V tom jsou miliony lidí, protože každý exekuovaný a každý bezdomovec má samozřejmě také příbuzné, kteří to vidí!  A tady mám pro ČSSD záklladní pracovní materiál: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pohled-do-propasti-bezdomovectvi

antoninsebek

Jsem přesvědčen, že s tím restartem to nebude nějak žhavé. Zatím tomu nic nenasvědčuje. Jak jsem již uváděl, lidé budou posuzovat také podle toho, kolik žlutá růže zaplatí za svůj Tradiční Palác. Z této strany vůbec nevychází ani informace typu: zavinil to TEN A TEN. To signifikantní, aby byl člověk přesvědčen, že onen viník (spíš viníci) tam ještě sedí v nějaké vyšší funkci. 

Laciný prodej dolů povrchových i hlubinných: pokud se zde něco podaří získat, potom to pan A. B...š objeví jako svůj vlastní přínos pro všeobecné blaho. Když si dokonce přivlastnil důsledky hospodářského růstu v Německu? Aby bylo jasno: pokud by v D-marce nerostla výroba, tady by s růstem nepomohl ani ekonomický genius. 

A on ten růst dlouho bohužel nepotrvá. Výhledově by to mohla být pro socany šance: Až bude pracujícím nejhůř, přijede z nejmenovaného pražského paláce Velký Jezdec na Oranžovém koni. A bude muset být mladý a v souladu s Cimrmanem, se nezmí zakecat. Nemyslím na slovní rétoriku, ale ale na "zakecání" ve smyslu pocákání, tj. nesmí být namočen s nedávnou dobou. A než z nadějného semínka vyroste ztepilá oranžová růže, to chvíli trvá.