Jan Campbell: Před velkou krátkou návštěvou

Xi Jinping
20.3.2016 13:59
Dnes již stará zkušenost z funkce ve vládě a v komunikaci na prezidentské úrovni živí moji zvědavost týkající se přípravy první návštěvy prezidenta ČLR, Si Ťin-pching (ve zjednodušené čínštině: 习近平; tradiční čínštině: 習近平; pinyin: Xí) v České republice. Již titul prezident budí ve mně otázky týkající se různého hodnocení a používání titulů v Evropě, ČR a ČLR, především ve spojení s oficiálním vládním protokolem. Jediné, čím jsem si jist, že český protokolární tým, připravující první velkou krátkou návštěvu je přinejmenším 10 krát, možná i 30 krát početně menší než čínský. To již vůbec nepřemýšlím o poměru v přípravě čínských a českých účastníků následujícího business fóra. Protože nebudu ani na jednom z těchto setkání a jednání, nebudu moci osobně hodnotit jedno ani druhé. Přesto si dovoluji nabídnout několik zkušeností z doby, kdy jsem vedl delegaci do ČLR pro pozdější srovnání.

Nikdy neříkejte 我不是东西(wǒ bú shì dōngxi). Uvědomte si, že Číňané sice klidně plivou na zem i v divadle, ale použít kapesník mezi lidmi je pro ně hrůzná představa. V několika posledních letech se ve velkých městech kapesníky naučili používat, na venkově a dále od center je však stále smrkání tabu. Proto doufám, že se jednání účastní výlučně zdraví.

Protože je i v ČR renezance tzv. hodinkové epidemie, během které se mnozí chlubí svými hodinkami, doporučuji jí nepodlehnout a nikdy nedávat Číňanovi jako dárek hodin(k)y. Je tomu proto, že výslovnost hodiny-钟(zhōng) je stejná jako výslovnost smrt-终(zhōng). 送钟(sòng zhōng) znamená dát hodiny jako dárek, a současně 送终(sòngzhōng) znamená účast na pohřbu. Účastníci setkání s Číňany mají štěstí, že se setkají po měsíci od čínského nového roku. V ČLR se totiž pořád ještě traduje nestříhat si vlasy během prvního měsíce lunárního kalendáře. Tradice indikuje neštěstí 舅舅(jiù jiu) blízkým. V neposlední řadě je dobré si uvědomit, že číslo 4 je homofonní čínskému charakteru 死(sǐ), který znamená smrt. Pro první návštěvníky ČLR to znamená se nedivit, že místo 4 lze vidět ve výtahu F, a že cena nabídky by neměla obsahovat 4. Proto žádné 4 tisíce, milióny, miliardy, ale ani žádné 14 nebo 144. Věřím, že čínský prezident nepřiveze žádnou nabídku, v níž by byla 4.

Chci věřit českému meteorologickému úřadu, že během návštěvy a procházky Číňanů po Praze a jinde nebude pršet. Déšť by mohl totiž svést mladé české specialisty na ČLR, kteří rostou jako houby po dešti, k nabídce deštníku. A to by bylo špatné znamení. Slovo deštník (傘, sǎn) zní a má význam již se neuvidíme 散 (sàn, zlomit). A komu se podaří mít pocit, že udělal dobrý deal s Číňanem, nebude na škodu se vzdát radostného svištění nebo pískání v přítomnosti svého partnera. Zlí duchové mohou totiž následovat svištící osobu a odnést jí. Bůh ví kam…

Bůh ví kam, nás přivede realizace čínské 13 pětiletky (2016-2020). Již veřejně dostupné informace indikují, že může dojít k velice radikálním změnám nejenom čínského života, ale i našeho, prozatím poklidného. Nemám záměr, čas ani místo se rozepisovat o tom, co mi nabízí hlava. Ale již pouhé přeorientování čínského hospodářství na vnitřní trh s ohledem na jeho objem nevěští nic dobrého především Evropě a evropskému exportu. ČLR se rychle učí ze slepých evropských sankcí proti Ruské federaci. Jsem přesvědčen, že ČLR nedovolí závislost od importů z EU a USA, kterou si dovolila vybudovat Jelcinova klika. Na druhé straně této lekce - mince je snížení a podstatné omezení měnových výkyvů, spekulací a s nimi spojených rizik. Proto by měli čeští podnikatelé a účastníci fóra se snažit obdržet informaci, jak to ovlivní například financování průmyslového podnikání.

Zmiňuji se o tomto aspektu, protože je v protikladu s evropskou finanční politikou a konáním ECB. Ta již tiskne tolik Euro, že je nelze investovat do toho mála reálných, nových projektů, a sype Euro do akcií s více než podivnou hodnotou. Euro jako politická, ne hospodářská měna se denně potvrzuje.

Pragmatismus čínského vedení nedovolí vyrábět zboží jenom proto, aby se vyrábělo. ČLR má kapitalismus jako hospodářský model pouze na půjčku, ne jako mantru života. Kvantitativní uvolňování a podobné recepty vedoucí EU do středověku nenajdou u vedení ČLR zdravé ucho, proto nebudou mít v ČLR konjukturu. I to by si mohli alespoň někteří účastníci fóra uvědomit a patřičně své záměry formulovat a nabízet. Sázím na strategii ČLR zmenšovat produkční kvantitu, zvětšovat kvantitu spotřebitelů při současném zvyšování spotřební a produktové kvality. Nevěřím, že Číňan bude požadovat levnou cenu masu na úkor kvality, jako je tomu bohužel dnes u většiny Čechů, vyčkávajících na slevu v obchodních centrech.

Analytikovi stačí pojmenování programu na to, aby mohl vypracovat několik scénářů. ČLR ne náhodou nazývá svůj program Společnost středního dostatku, střední hojnosti. Také metoda, kterou si vybrali nebo podle mého vyberou je zcela v protikladu k metodě našich ekonomických vševědů. Jedna strana metody se postará o podstatné snížení chudých, pokořených, na druhé straně metoda bude zvyšovat přidanou hodnotu produktů v celém svém rozsahu. To znamená, že ČLR například nehrozí soumrak produkce vepřového masa jako ČR (viz Právo, 19.3.2016 str.17), naopak. Jestliže se někde psalo, že ČLR má 70 milionů chudých, tak tomu nevěřím. Musí jich být mnohem více. Čemu ale věřím, že se ČLR ročně zbaví 70 milionů chudých tím, že zabezpečí zvýšení jejich životní úrovně na úkor exportu a importu z USA a EU. To ale neznamená, že ČLR nebude obchodovat s EU. ČLR bude obchodovat, ale podmínky obchodu budou pro partnery mnohem komplexnější než doposud.

Bude tomu i proto, že realizace 13 čínské pětiletky obsahuje integraci vědecko-technických výsledků to výroby a odchod od kopírování západních inovací nebo produktů. Je zcela jedno, jestli se bude jednat o produkci svých procesorů SoC, chemických, komunikačních a softvérových produktů, nebo o letadla, 3-D tisky pro produkty a technologie. Kdybych je nazval, málo kdo by si je dovedl představit. Proto krátce formuluji: Éra levné čínské pracovní síly končí, nastupuje éra masové produkce vysoko-kvalitních a vysoko-technologických produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Nemám představu, kolik českých podnikatelů bude schopno realizovat své nabídky, sny a přání v ČLR za pět let.

Toto konstatování spojuji s dobou po sankcích proti Ruské federaci. Až se vrátí rozum do hlav našich pošetilých politiků-tzv. lídrů, vlak exportu a spolupráce s Ruskou federací bude na cestě. Na cestě budou například i šance pro obráběcí stroje, které patří do monopolu SRN, částečně ČR, USA a několika málo dalších zemí. Prezident Putin totiž řeší neméně komplexní výzvu, než řeší prezident Si Ťin-pching. Putin musí v době co nejkratší zastavit jízdu Ruské federace po slepé ulici západního liberálního kapitalismu. Ruský finanční, bankovní a průmyslový sektor musí jít po své, alternativní cestě rozvoje, chce-li Putin zanechat kvalitní dědictví. Poradit může i Si Ťin-pching. Ten mu jistě umožní spolu uspokojovat hlad čínských středních vrstev kvalitními ruskými produkty. K nim budou patřit i potravinové produkty. V neposlední řadě i novodobá verze hedvábné stezky Si Ťin-pchinga neignoruje Ruskou federaci. Proto existují příležitosti. Promarněné příležitosti se nevracejí a nikdy neopakují. Z uvedené krátké před návštěvní reflexe vyplývá geopolitický aspekt, který by si měl i český podnikatel uvědomit, aby nebyl především po podepsání TTIP překvapen a zklamán. S realizací 13 čínské pětiletky se bude podstatně zvyšovat napětí mezi ČLR a USA. Předpokládám i zvyšování napětí mezi ČLR a EU, dnes zcela závislou na USA.

První velká krátká návštěva prezidenta Si Ťin-pching v ČR může proto být na dlouhá léta i poslední. Po roce 2020 očekávám, že transformace Západu, tj. euroatlantického společenství bude mít za výsledek jeho kompletní marginalizaci. Protože ČLR neměla, nemá a nebude mít kolonie v koloniálním slova smyslu, nepředstavuji si, že by po roce 2020 jeho Veličenstvo ČLR mělo potřebu navštěvovat nepoučitelné. Souhlasu netřeba.

20.3.2016


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.