Proč chci kandidovat do Senátu?

Jiri-Paroubek-1403-05
13.6.2018 07:41
Moje odpověď je jednoduchá. Protože mi to ostravští sociální demokraté nabídli a protože jsem se naučil, za léta co jsem v politice, vážit si Ostravska, Ostraváků a také tamních sociálních demokratů. Jejich organizace byla vždy nejlepší v republice. A byla až do nedávna výkladní skříní celé strany. A já doufám, že mohu přispět k tomu, aby se tento čas vrátil zpátky.

Nelze než poděkovat těm objektivním novinářům, kteří se vyjadřují v posledních dnech k mé kandidatuře do senátu pozitivně, a jichž je k mému překvapení většina. Těm dalším, kteří mě "zkoušejí" různými otázkami, a většinou také v dobrém, bych chtěl říci, že budu kandidovat jako nezávislý kandidát, který je jasně socialisticky, tedy levicové orientovaný. Nekandiduji tedy ani na předsedu některé z místních organizací ČSSD v Ostravě, ani na předsedu ČSSD. Proto vidím jako poněkud nadbytečné se zabývat peripetiemi mého odchodu z ČSSD v roce 2011. Bohužel, tehdy se vytvořila kolem mě ve straně tak nepříjemná atmosféra (říkám to eufemisticky), že jsem to pochopil jako pokyn k svému odchodu.

Poté, co jsem ČSSD z deseti procent volebních preferencí v dubnu roku 2005 dostal během několika let do pozice nejsilnější politické strany v zemi na všech úrovních, od parlamentu, přes kraje až po komunální úroveň, jsem proto považoval svou politickou misi v ČSSD za ukončenou. Věděl jsem ale s jistotou, že Sobotkovo vedení bude svou nedůslednou politikou postupně ztrácet důvěru voličů. Předpokládal jsem, že by hlasy od ČSSD odpadajících voličů mohla získávat právě strana národních socialistů. A předpokládal jsem, že národní socialisté mohou hrát v politickém systému země roli přirozeného politického partnera ČSSD, jako tomu bylo za první Československé republiky. Strana LEV 21 ale neměla dostatek peněz, ani přístup do médií a tak se ke škodě ČSSD hlasů významné části jejích voličů zmocnil Andrej Babiš.

Připomínám, že polem mých největších politických úspěchů v minulosti nebyla Praha (i když tam jsem svým patnáctiletým působením na pražské radnici zásadním způsobem zakotvil ČSSD v pražské politice), ale Ústecký kraj. Tedy kraj, který je blízký skladbou obyvatelstva i strukturou svého hospodářství Moravskoslezskému kraji. V mnohém má stejné problémy, ať už se jedná o restrukturalizaci hospodářství, nezaměstnanost, existenci vyloučených lokalit, počet exekucí postižených osob a domácností atd. V české politice jsem po pět let působil na nejvyšší politické úrovni, dlouhá léta v komunální a regionální politice a mám tedy mimořádné zkušenosti z oblasti fungování legislativního procesu, i pokud jde o možnosti výběru mimořádně zkušených odborníků.

Chci se zaměřit na hlavní problémy Ostravy

A ty vidím, pokud jde o výkon funkce senátora, především v oblasti životního prostředí, v oblasti bytové problematiky, v oblasti exekucí, ale také v oblasti výstavby dopravní infrastruktury. V té ovšem senátor může prospět svému volebnímu obvodu prakticky pouze lobbingem. Být součástí senátorského klubu velké (věřím tomu, že se sociální demokracie může vydat ze současných sedmi procent volební podpory k podstatně vyšším metám) a vládní strany jsou samozřejmě lepší, nežli například u dosavadního senátora, který zastupuje místní politickou formaci bez vlivu v centrální politice.

Životní prostředí

Ostravsko patří k oblastem s nejznečištěnějším ovzduším v republice. Podpořím proto posílení (financemi) a rozšíření Státního programu na výměnu otopných systémů v domácnostech, tak aby do něj měl přístup skutečně každý. Podpořím legislativu, která povede k ekologizaci dopravy ve velkých městech, a to jednak maximálním rozvojem elektromobility a také přechodem k nízkoemisním palivům jak ve veřejné, tak v soukromé dopravě. Podpořím také všechny legislativní návrhy, které povedou k převodu maximálního rozsahu nákladní dopravy na železnici.

A samozřejmě, pokud budu zvolen senátorem, podpořím lobbingem výstavbu takových dopravních staveb, které sníží zátěž nejen pro Ostravu, ale i pro její blízké okolí.

Podpořím zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí v souladu s rozvojem technologické a digitální revoluce v průmyslu. Stejně tak podpořím legislativu směřující k posílení inspekční činnosti tak, aby byly účinně vynucovány platné emisní limity.

Společný postup s Polskem

Důležitý bude také společný postup s Polskem, protože tam vidím jeden z klíčů ke zlepšení kvality ovzduší v celé oblasti severní Moravy a Slezska. Vhodnou cestou bude zajištění nových pravidel čerpání evropských fondů a posílení evropských dotací na uskutečnění Programu plnění evropských hygienických limitů, připravených k legislativní spolupráci. Cílem je zlepšit zdravotní stav občanů, jejich kvalitu života a průměrnou délku života.

Bytová politika

Připravený návrh vládního prohlášení otevírá cestu k rozsáhlé revizi koncepce bytové politiky a zejména k vytvoření nových legislativních nástrojů potřebných k zajištění výstavby nových bytů, mimo hypotéční financování. Mám na mysli zintenzivnění výstavby komunálních bytů, družstevních bytů, sociálních bytů a řešení celého komplexu sociálního bydlení. Jsem připraven, s týmem odborníků na bytovou politiku, který vytvářím (JUDr. Přikryl a další), zpracovat potřebné předlohy zákonů:

- zákon o neziskových bytových společnostech, který vytvoří prostor pro výstavbu komunálních bytů, kde nájemné nebude tržní, ale nákladové (a tedy ekonomické)

- zákon o sociálním bytovém družstvu

- zákon o sociálním bydlení, který zavede rozumný systém, jenž odstraní parazitování na obchodu s chudobou a současně přinese také potřebnou sociální práci s lidmi pohybujícími se na okraji společnosti. Je možné v této oblasti vyjít z britského či rakouského modelu, jejichž dlouhodobou úspěšnost lze doložit

- novela zákona o družstevní bytové výstavbě.

Samozřejmě, tyto nové předlohy zákonů a potřebné novely zákonů si vyžádají také novelu zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku. I tyto návrhy jsem schopen s výše uvedenou skupinou odborníků během několika měsíců po volbách připravit.

Exekuce

Exekuce jsou ohromným společenským zlem. Celostátně, ale zejména v některých oblastech, k nimž patří také Ostravsko. Podíl osob v exekuci, za loňský rok v Ostravě – město je 13,4%. To znamená, že včetně rodinných příslušníků bylo exekucemi, tak nebo onak, zasaženo něco mezi čtvrtinou až třetinou občanů města. Řada z nich se tak dostala do neřešitelné životní situace. Přehnaně tvrdé zákonodárství v oblasti exekucí je potřeba přehodnotit, humanizovat a zajistit, aby i lidé, kteří, ať už svou vinou anebo nikoliv, se dostali do neřešitelné nebo těžko řešitelné životní situace, se z ní mohli dostat. I zde bude nezbytné upravit českou legislativu rozumným způsobem tak, aby byly využity dobré zahraniční zkušenosti, například z Německa nebo z Rakouska, kde lidé v těchto problémech mají větší šanci se zařadit zpátky do společnosti mezi plnohodnotné občany. Důsledné řešení exekucí ve všech aspektech povede také k omezení šedé ekonomiky, kam je nucena se řada lidí, zasažených exekucemi obracet, aby vůbec přežila.

Chci se ve svých legislativních plánech zaměřit také na některé další zákony, které si myslím, že česká společnost potřebuje. Senátor má sice svůj volební obvod, ale je zároveň zástupcem všeho lidu. V roce 2006, na jaře, se mi podařilo ve sněmovně prosadit zákon o registrovaném partnerství. Byli jsme tehdy jako stát, v roce 2006, v čele pokroku v rozvoji práv sexuálních menšin v celém světě. Chci se proto logicky zaměřit také na formulaci nového zákona umožňujícího sňatky homosexuálů.

V posledních letech mě silně znepokojují také útoky některých neodpovědných majitelů, případně jiných osob, na domácí zvířata. Chci hledat cestu, jak posílit ochranu zvířat před násilím a neodpovědným chováním lidí.

Za dobu svého působení v politice jsem získal mimořádné zkušenosti v celé řadě oblastí státní správy a samosprávy. Studoval jsem zejména v zemích střední Evropy jejich zkušenosti v oblasti bytové politiky, životního prostředí, správy státu a obcí a chci tyto své zkušenosti nabídnout občanům, na prvním místě Ostravanům.

Zcela na okraj, k mým osobním zájmům patří, vedle sportu, např. také například opera a divadlo. Slyšel jsem, že je v Ostravě opera na vynikající úrovni. Nechci se nikoho dotknout, ale možná na nejlepší úrovni v celé zemi. I na to jsem zvědavý.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.
Klíčová slova: analýza

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Halina Holá

 

Jak řešit exekuce jistě pan Paroubek ví - před hlasováním poslanecké sněmovny o novele exekučního řádu, ve které se Senát snažil usměrnit dravost exekutorů a zavést jejich reálnou kontrolu okresními (exekučními) soudy, těsně před vypršením jeho poslaneckého mandátu v září 2012 řekl m.j.:

 

,,Soudní exekutor je podle mého názoru svého druhu podnikatelem a až na druhém místě představitelem státu. To je odlišuje od soudce. Jeho zisk se tedy odvozuje od jeho úspěšnosti. Jak jsem řekl, konkurenci mezi podnikateli podporuji. Ten schopný podnikatel, ať nad tím neschopným vyhraje. "

 

Výsledkem bylo, že "schopný podnikatel" typu exekutora Vrány (který se nakonec ukázal jen loutkou v rukách skutečného, ale za nic dle zákona neodpovídajícího podnikatele řídícího Vránův úřad - Roberta Runtáka) mohl ještě několik let drancovat dlužníky mobiliárními exekucemi - než ho vlastní exekuční "podnikání" semlelo tak, že ho ani nevpustili do vlastního úřadu.

Ptám se, pane Paroubku: Podporujete stále nevázaný exekuční byznys? Podporujete stále bohatnutí skupinky několika největších exekutorů a na ně napojených zprostředkovatelů na více než 800.000 dlužnících, proti kterým hrstka největších věřitelů (bank, půjčkových společností, dopravních podniků či dodavatelů energií) vede už skoro 5 milionů exekucí? Vysvětlíte to těm 150 tisícům občanů, na které je vedeno 10 a více exekucí - a každá z nich jiným exekutorem, takže se nedají ani sloučit do jedné a snížit tak drakonické náklady? Víte, že polovina (2,5 milionu) exekucí je vedena právě na dlužníky, kteří mají 10 a více exekucí. Víte že Ostravsko, kde chcete kandidovat je téměř 11% osob v exekuci na tom téměř nejhůře? Proč Vám vadí, aby 1 exekutor vedl všechny exekuci proti tomu kterému dlužníkovi a aby jeho sídlo bylo co nejblíže k bydlišti dlužníka, aby ten mohl na nejbližším úřadě vyřídit všechny své dluhy? Chcete zadluženým skutečně reálně pomáhat nebo vás více zajímá vymahačská lobby a její hon za zisky a přebíjení konkurence často nekalými způsoby?

Mimochodem zmíněný podnikatel a skutečný vlastník přerovského úřadu, do kterého si nechal dosadit exekutora Jíchu, který v nekalých praktikách předchůdce pokračuje může být i Vaším konkurentem - odskočil si od své sbírky umění, stal se mecenášem a založil politickou stranu...

 

Předem děkuji za odpověď

 

Halina Holá, Ostrava

 

 

 

pavlovsky

Budu parafrázovat klasika: když už senát jednou je, tak má koukat aby byl. A když už kouká,aby byl, tak má být to, co je, a nemá být to co není, jak tomu v mnoha případech je. 

Takže nemá cenu vést řeči o tom, že senát je k ničemu, to že potřebuje nový vítr a nové myšlenky je docela jasné. Věřím, že p. Paroubek je z těch, kteří budou jak o změnu, tak i o nové aktivity usilovat tak, aby byl to co má být a nejen odkladiště bývalých politiků jako jsou p. Štěch, p. Čuba, p. Kubera, p. Škromach, kterým slouží, či sloužil jako trafiky. Také je jasné, že senát tu bude, neb stále je více těch kapříků, kteří si rybník nevypustí.

 

cernik

Navazuji na p.Volného.
Otázkou dne je zásadní reforma Senátu, třeba podle německého vzoru,  tj. u nás na zastoupení regionů. Senátoři by neměli být voleni třeba 10% a méně voličů, ale vybíráni prostřednictvím krajských voleb.  K tomutu tématu se vůbec J. Paroubek  bohužel nevyjádřil.

 

pavlovsky

Jsem rád, že p. Paroubek, respektive ostravská organizace soc. dem. našla způsob jak využít zkušeností a vědomostí p. Paroubka pro jeho účast v senátních volbách. Věřím, že bude zvolen senátorem. Kdyby minulé vedení soc. dem. mělo všech 5 pohromadě, tak p. Paroubek by již nyní byl poslancem a strana by ve volbách nedopadla tak mizerně. Taky věřím, že v Ostravě je siiné podhoubí pro u sociální politiku, která rezonuje s přáním lidí práce, to je dělníků, úředníků. učitelů a všech příslušníků střední třídy.. Také jsem rád, že sociální demokracie bude participovat na vládě, kterou v polovině července jmenuje pan prezident..

Jiří Volný st.

Vážený pane Paroubku, přeji Vám úspěch v kampani a co nejlepší výsledek v podzimních senátních volbách!

jiri-paroubek

Pane Volný, mám už za více než čtvrt století jistou zkušenost s volebními kampaněmi. Základem všeho je formulovat programové cíle v těch oblastech, kde lidé cítí problémy. A vyjít z těchto programových cílů při  formulaci dvou či tří anebo nejlépe  jednoho trefného sloganu. A s ním pracovat. Pokud jde o výhodu nebo nevýhodu toho, kterého kandidáta, zda je zvenčí či přímo z místa, nemyslím, že máte úplně pravdu. V minulosti na Ostravsku v čele kandidátek do sněmovny kandidovali Václav Klaus a Miloš Zeman a byli velmi úspěšní. Myslím, že šance na zvolení v Ostravě nejsou špatné.  Jiří Paroubek

Jiří Volný st.

Určitě je pro volební obvod, potažmo celé město, výhodné, když je zastupován zkušeným politikem. Nevýhodou levicového kandidáta je fakt, že volební účast bude nízká a navíc mnoho levicových voličů si přeje zrušení Senátu a k volbám nepřijde. Sebelepší a dokonale propracovaný program k úspěchu nevede. Je zapotřebí zvednout jednoduché heslo, o kterém by všichni mluvili a ze kterého by pravice šílela. Například minimální nezdanitelný příjem. Nevýhodou Jiřího Paroubka bude také to, že nežije v Ostravě a bude mu to protivníky důrazně a jízlivě připomínáno.