Stanislav A. Hošek: Polistopadové návraty

hošek
27.10.2019 13:28
Jedním ze sloganů všeobecné mocenské změny, započaté17. listopadu 1989 bylo heslo: „Vracíme se zpátky do Evropy“. Jako každé „bojové motto“, i v tomto případě šlo o zkratku, protože naše zem samozřejmě nikdy Evropu neopustila. Byla pořád geograficky v jejím středu a historicky se v ní rovněž nepřetržitě nacházela, i když v poněkud jiné sféře vlivu.

 

Jelikož uplynulo od jmenované události už třicet let, stojí zato si zbilancovat, kam se fakticky naše zem navrátila. Dovoluji si v tomto textu jen zrekapitulovat ony návraty, protože o každém z nich bylo již napsáno mnohé, ba o některých až celé knihy.

Takže společnostní mocenský zlom z poslední dekády minulého století:

- byl návratem naší země do společenství národů Západu, tyjících nejméně poslední polovinu tisíciletí z bohatství zbytku světa,

-zavedení konvertibility naší měny bylo návratem do globálního dolarového monopolu, alias celosvětového dolarového imperialismu,

-zavedení parlamentní demokracie bylo návratem do politického systému, v němž skuteční vládci vykonávají nadvládu nad většinovou společností pomocí jimi vydržovaných osob,

-prosazení vůdčí ideologie ničím neregulované svobody bylo návratem do společenství, v němž každý jedinec soupeří se všemi ostatními a ve velkém množství případů se nenávidí až k nesmiřitelnosti,

-privatizace byla návratem naší společnosti do systému obrovité a hlavně stále se zvyšující sociální nerovnosti mezi lidmi,

-restituce majetku šlechty byla návratem do části právního stavu konstituční monarchie,

-restituce majetku církve byla dokonce návratem do právního stavu středověké, absolutistické monarchie

-přechod z plánovaného hospodářství na svobodný trh byl návratem až do prvopočátku bezohledného kapitalismu, zbídačujícího část populace,

-národohospodářství pod taktovkou ODS bylo návratem do doby pobělohorské majetkové loupeže,

-vstup do NATO byl návratem k praxi KSČ, spočívající v nutnosti vojenského spojenectví s nesouměřitelně silnějším partnerem, za účelem možného podílení se na světovládě,

-až chorobná nenávist politických špiček k Rusku, je návratem k chování Hitlera,

-podpora migrace a celého multikulturalismu připomíná obrovskou kulturní revolucí, čímž je tak návratem k praxi velkého Maa,

-boj s dezinformacemi je návratem ke komunistickému zákonu o vedoucí úloze strany, aplikovanému na informační prostředí,

-chování opozice „havlérky“ vůči současné politické moci je návratem ke Stalinově teorii a praxi o zostřujícím se třídním boji v průběhu pokračující revoluce,

-vstup do EU je návratem, ke kterému se ani komunisté neodvážili (ČSSR se nestala součástí Sovětského svazu, i když nejeden komunistický politik si to přál).

Takže to je jedno, i když neúplné, z možných ohlédnutí za třicetiletím existence všeobecné mocenské, tedy nejen politické změny v naší zemi. Bylo-li heslo o návratu do Evropy větou holou, pak tento text je větou rozvitou. Nic víc. Vůbec nepochybuji o tom, že každý jiný občan, který prožil alespoň třicet let v minulém režimu, má na uvedené zhodnocení jiný názor, ale přesto nepovažuji ten svůj za výjimečně ojedinělý.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Naši parlamentní demokracii nazývají někteří demokraturou. Velké skupiny obyvatel neměly, díky nedemokratické pětiprocentní klauzuli, zastoupení v Poslanecké sněmovně. Tento volební zákon nebyl ani posvěcen referendem. Parlamentní strany jsou silně zvýhodněny proti neparlamentním. Na zásadu "Hluboce s Vámi nesouhlasím, ale udělám vše, aby byl Váš hlas slyšet" se rychle zapomnělo. Svým způsobem jsou všechny volby po roce 1989 neplatné.

Nejnověji jsme se z úst neformálního ministra pro EU, pana Chmelaře, dozvěděli, že nemůžeme zdanit přeshraniční dividendy, protože si to slavná Evropská unie nepřeje.

Dona

Stručné a výstižné hodnotenie obratu spoločnosti Strednej , Východnej  a Juhovýchodnej Európy  o 180 stupňov. Pobaltie nevynímajúc.