Strana LEV 21 chce bojovat proti nejtěžším zločinům na mezinárodní úrovni

20.3.2014 10:49
Nová levicová politická strana LEV 21, která věnuje boji proti kriminalitě mnoho zájmu, hodlá bojovat proti nejtěžším zločinům i na mezinárodní úrovni – aktivní účastí a prosazováním českých národních zájmů v Evropském parlamentu.

Přední bezpečnostní experti strany, kterou založil bývalý předseda české vlády a předseda ČSSD, Ing. Jiří Paroubek, se již od založení této nové strany, zabývají bojem proti nejzávažnějším formám kriminality, která Českou republiku ohrožuje, s hlavním důrazem na organizovaný zločin a jeho nejnebezpečnější formy, na extremismus všeho druhu a na hrozby terorismu, který ve světě neustále narůstá.

Na základě provedené analýzy bezpečnostní situace České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti - na počátku třetího tisíciletí - a prognózy jejího vývoje v následujících letech lze jako hlavní bezpečnostní rizika současnosti označit:

1) Další nárůst organizovaného zločinu infiltrovaného do České republiky ze zahraničí, včetně jeho některých nových forem s tendencí stále intenzivnějšího pronikání do státní správy a rozmach korupce všeho druhu;

2) Další rozšíření a upevňování zločineckých struktur vytvářených organizovaným zločinem na našem území, včetně širokého zapojení „domácích struktur“ a jejich prorůstání do veřejného života a státní správy;

3) Další nárůst trestné činnosti spojené s masovou nelegální migrací obyvatelstva ze zemí na Balkáně a z dalších ekonomicky slabých zemí, včetně „rozbouřené“ Ukrajiny;

4) Další rozšíření jednotlivých druhů terorismu, včetně zvýšených aktivit mezinárodních teroristických organizací na našem území v souvislosti s našimi aktivitami v zahraničních kontingentech NATO;

5) Další rozvoj tzv. „Jaderného terorismu“ ve světě, včetně jeho snah o využití našeho území k nelegálním aktivitám;

6) Další nárůst extremismu na našem území, včetně posílení jeho násilných projevů na veřejnosti;

7) Další a podstatný nárůst tzv. „počítačové a informační kriminality“;

8) Další nárůst hospodářské trestné činnosti, včetně finanční a daňové kriminality našich i zahraničních subjektů;

9) Další nárůst „racketeeringu (vydírání tzv. „výpalného“ za fiktivní ochranu osob a firem) organizovaného nejen ze zahraničí, ale dnes již i z „domácích struktur“;

10) Další nárůst majetkové kriminality všeho druhu v důsledku prohlubující se nezaměstnanosti a tíživé situace větší skupiny obyvatelstva, neboť v současné době je v České republice již více než 600 tisíc nezaměstnaných (přesně 629 274 osob), 1 milion obyvatel na hranici chudoby a další desítky tisíc lidí se k této hranici nezadržitelně blíží;

11) Další nárůst tzv. „naturální kriminality“ (pytláctví všeho druhu, včetně organizovaných forem, neoprávněná těžba lesních kultur, „polní pych“, krádeže hospodářského zvířectva, aj.);

12) Vznik některých nových druhů trestné činnosti spojených s případným průjezdem či pobytem vojsk NATO na našem území a čerpáním příspěvků z dotačních fondů EU;

13) Vznik některých dalších druhů trestné činnosti a ohrožení veřejného pořádku ze strany účastníků nepovolených demonstrací, aj. obdobných aktivit různých nespokojených skupin obyvatelstva;

14) Trestná činnost osob nelegálně se zdržujících na našem území;

15) Trestná činnost, která souvisí se zneužíváním dotací z fondů Evropské unie, včetně trestné činnosti tzv. „Nekontrolovatelných hranic“ v důsledku Schengenského prostoru.

Vzhledem k tomu, že domácí politická scéna není ani po posledních volbách do Poslanecké sněmovny zcela stabilní, policie nemá dostatek financí ani na novou techniku a vybavení, natož na slušné platy současných policistů, kteří denně nasazují svoje životy v boji se zločinem a situace se dlouhodobě nelepší, rozhodlo politické grémium strany LEV 21, aby tyto závažné problémy byly zařazeny do volebního programu strany pro volby do Evropského parlamentu, sestavena kandidátka s cílem být úspěšní tak, abychom mohli v Evropském parlamentu prosazovat české národní zájmy a zajistit potřebné dotace nejen pro Policii České republiky, ale i pro další bezpečnostní orgány, včetně Bezpečnostní informační služby, Celní správy a Vězeňské služby.

Ing. Jiří PAROUBEK - předseda strany LEV 21 a lídr kandidátky do Evropského parlamentu za za stranu LEV 21

Doc. JUDr. Miroslav NĚMEC, Ph.D. – stínový ministr vnitra za stranu LEV 21 a kandidát do Evropského parlamentu za stranu LEV 21


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.